POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Konferencja PZZHiPD z Komisarzem ds. Rolnictwa UE Panem Januszem Wojciechowskim
Na zaproszenie Komisarza d/s rolnictwa UE Pana Janusza Wojciechowskiego w dniu 06 maja br. odbyła się poprzez łącza internetowe bezpośrednia konferencja z udziałem kilkunastu hodowców i producentów drobiu zrzeszonych i współpracujących z Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.
Głównym tematem była grypa ptaków i związane z nią perturbacje na polskim i europejskim rynku drobiu.
Pan Komisarz przedstawił ogólne dane statystyczne ferm towarowych dotyczące w/w zagadnienia w krajach UE, spośród których najcięższa sytuacja jest  Polsce, a największy problem wystąpił w fermach o obsadach powyżej 50 tys, gdzie dotąd wystąpiła konieczność zlikwidowania ponad 4 mln szt drobiu różnych gatunków.
Celem dyskusji było wysłuchanie przez Pana Komisarza bezpośredniej relacji polskich hodowców przedstawiających szereg problemów dotyczących  branży, na które każdorazowo Pan Janusz Wojciechowski obszernie odpowiadał.
Pan Komisarz przedstawił założenia dotyczące Funduszu Odbudowy dla polskiego rolnictwa, dla którego wynegocjowano w KE dodatkowe środki w wysokości 2,3 mld euro, z których to środków będzie można korzystać na rozwój małych i średnich zakładów przetwórczych.
Zapowiedział również o możliwościach dodatkowych płatności z I filara dla zrównoważonych produkcji rolnych.
Zwrócił uwagę na konieczność ale również jako szansę osiągania dodatkowych korzyści z rozwijania agroekologii.
Opracował
              Andrzej Danielak
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zadania ,, Indyk smakuje”
Międzynarodowy biznes drobiarski -artykuł
Ogłoszenie

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w związku z realizacją zadania pn.: „Kurczak św. Jakuba, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie koncepcji realizacji zadania, kreacji i produkcji „materiałów” niezbędnych do realizacji poszczególnych działań a także zrealizowanie zadania z ich wykorzystaniem.

Ofertę można składać do dnia  07 maja 2021 r., do godziny 11 : 00: pocztą elektroniczną  na adres e-mail: pzzhipd.fpmd@gmail.com   w formie skanu dokumentów.

Pełna treść zapytania w dokumentach poniżej:

ogłoszenie-kliknij

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia-kliknij

Zał. Nr 2 – wzór formularza oferty-kliknij

Załącznik nr 3 – wzór umowy-kliknij

Zapytanie ofertowe-Kurczak Sw. Jakuba -kliknij

 

Spotkanie GIW w sprawie Salmonelli- prezentacja

sal_16_04_2021- kliknij

Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w związku z realizacją zadania  pn.: „Indyk smakuje”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  przygotowanie koncepcji realizacji zadania, kreacji i produkcji „materiałów informacyjno-promocyjnych” niezbędnych do realizacji poszczególnych działań a także zrealizowanie zadania z ich wykorzystaniem.

Ofertę można składać do dnia  30 kwietnia 2021 r., do godziny 11 : 00: 

pocztą elektroniczną  na adres e-mail: pzzhipd.fpmd@gmail.com   w formie skanu dokumentów – plik PDF..

dokumenty na stronie  http://pzzhipd.pl

zaproszenie+ zapytanie ofertowe-kliknij

załącznik nr 1- opis pz – kliknij

Zał. Nr 2 – wzór formularza oferty.-kliknij

Załącznik nr 3 do zapytania of. – wzór umowy-kliknij

 

Odpowiedż MRiRW do KRIR na pismo w sprawie pomocy dla branży rolniczej z powodu COVID-19

MRiRW BF.pp.071.37.2021 odp na KRIR_KK_245_21 ws uruchomienia II transzy pomocy covid -kliknij

Cytat wyjęty z powyższego tekstu dot, branży drobiarskiej:

,,W odniesieniu do rynku mięsa drobiowego należy nadmienić, że pomimo niesprzyjających warunków (wystąpienie grypy ptaków i COVID-19), sytuacja na tym rynku jest stabilna a ceny korzystne.

W okresie 15-21.03.2021 średnia cena skupu kurcząt typu brojler ukształtowała się na poziomie 3,61 zł/kg – w relacji tygodniowej była wyższa o 0,8%, w relacji miesięcznej wzrosła o 3,6%, a w skali roku wzrost wyniósł 5,9%.

Średnia miesięczna cena skupu kurczaków typu brojler w lutym 2021 r. wyniosła 3,47 zł/kg i wzrost tej ceny do analogicznego okresu 2020 r. (przed wystąpieniem ograniczeń związanych z wystąpieniem COVID-19) wyniósł 11 gr (3,3%).

Ceny skupu żywca indyczego, jak również ceny sprzedaży tego rodzaju mięsa uległy wyraźnej poprawie.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację cenową na runku mięsa drobiowego, ewentualne wnioskowanie do KE o podjęcie interwencji na tym rynku nie znajduje uzasadnienia merytorycznego.”

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa