POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zaprasza na kampanię promocyjną pod nazwą ,, MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM ” , która odbędzie się w dniu 08 grudnia bieżącego roku w Tomaszowie Mazowieckim. Kampania jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego , a Patronat Honorowy nad imprezą obejmuje Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki Pan Marcin Witko.

davdav

 

Uczestnictwo PZZHiPD w Kampanii Promocyjnej,, POLSKA NIEPODLEGŁA SMAKUJE ”

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji zrealizowała na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”   w terminie 11-14 listopada 2018 roku w Osace projekt pt. „POLSKA NIEPODLEGŁA SMAKUJE” podczas Rejsu Niepodległości w ramach obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie.

W ramach projektu odbyło się Przyjęcia Narodowe promujące polską żywność wysokiej jakości pod nazwą Polska Niepodległa Smakuje na pokładzie polskiego żaglowca „Dar Młodzieży”   w dniu 12 listopada w Porcie Osaka. Na przyjęciu obecna była Pani Poseł Dorota Arciszewska – Mielewczuk Przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przewodnicząca Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pani Anna Moskwa oraz przedstawiciele miasta Osaki w tym Vice Burmistrz Miasta Osaka Pan Seigo TANAKA.  Przyjęcie otworzył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej        w Japonii Pan Jacek Izydorczyk. Goście mieli okazję spróbować dań charakterystycznych    dla kuchni polskiej, które nawiązywały do polskiej tradycji i historii     z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Menu przygotowali szefowie kuchni z Polski Marcin Suchenek oraz Jakub Rudziks.

W ramach pobytu grupy ekspertów w Osace, reprezentujących poszczególne sektory spożywcze finansowane przez odpowiednie Fundusze Promocji, dodatkowo zorgnizowano i przeprowadzono szereg spotkań biznesowych, w tym wizyty w sieciach handlowych          z kierownictwem marketów Yamaya, Domu Towarowego Takashimaya oraz Meidi-Ya. Zorganizowane było również spotkanie z jednym z największych importerów produktów spożywczych w Japonii firmą Royal Co. Ltd. w Kioto. Firma Royal Co. należy do największej w Japonii grupy importującej towary spożywcze       z zagranicy, stąd przedstawiciele firmy zadeklarowali przekazanie kontaktów polskich przedsiębiorców właściwym firmom z grupy, odpowiadającym za poszczególne grupy produktowe.

Uczestnikami programu podczas pobytu w Osace byli eksperci reprezentujący branże spożywcze: mleczną – Pan Andrzej Kuczyński (Federacja Gospodarki Żywnościowej RP), owoce warzywa Pani Monika Zawadzka (Fresh Mazovia, Jabłko Grójeckie), wołowina – Pan Łukasz Wielgat (Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ), drób – Pan Krzysztof Pustelnik (Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu ), wieprzowina – Pan Ireneusz Drzewiecki (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”).

Krzysztof Pustelnik – Członek ZG PZZHiPD.

Szkolenia producentów drobiu

davW dniach 15 i 16 listopada br. w Mościbrodach koło Siedlec odbyło się Szkolenie Producentów Drobiu zorganizowane przez Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu. Przybyli hodowcy drobiu  wschodniego Mazowsza oraz województw  podlaskiego i lubelskiego głównie producenci indyka, mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów poszerzając w ten sposób  wiedzę dotyczącą branży rolniczej – drobiarskiej. Zapoznali się również  z nowościami naukowymi, które w przyszłości mogą pomóc w zwalczaniu bakterii patogennych w produkcji zwierzęcej.

sdrsdrsdrsdrsdrdav

Szkolenie było finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Artykuł zamieszcony w POULTRY WORLD

Intensywna hodowla brojlerów, zwiększanie uodparniania na antybiotyki

 Metody intensywnego chowu brojlerów w UE przyczyniają się do wzrostu uodparniania na antybiotyki przez bakterie o znaczeniu zoonotycznym – twierdzi nowy raport.

Badanie, przeprowadzone przez AgriBusiness Consulting, mówi, że bakterie takie jak Campylobacter spp., Salmonella SPP i E coli, które zazwyczaj znajdują się w intensywnej produkcji, rozwijają odporność na wiele antybiotyków, które są ważne dla zdrowia człowieka. Zgodnie z informacjami, fermy drobiu posiadające więcej niż 100 000 sztuk stanowią mniej niż 1% wszystkich gospodarstw drobiarskich w UE, najnowsze dane Eurostatu wskazują, że w tych gospodarstwach znajduje się 38% ogólnej liczby drobiu.

Podczas gdy niektóre alternatywne, wyższe standardy dobrostanu zwierząt dla intensywnej hodowli ( bez dostępu do werandy lub wybiegów na świeżym powietrzu) pojawiły się i istnieje kilku producentów stosujących wolnowybiegowe i ekologiczne metody produkcji, główne kraje produkujące drób stosują gęstość obsady wynoszącej 33 kg / metr kwadratowy lub więcej, a wiek ubojowy zawiera się pomiędzy 35 a 45 dniami.

Ściółka i nawozy

Podsumowanie raportu mówi, że głównym problemem jest stałe stosowanie antybiotyków i wpływ odpadów pochodzących ze ściółki i nawozu.

„Intensywne systemy chowu brojlerów zazwyczaj wymagają znaczącego stosowania antybiotyków, głównie wskutek szybko rosnących zwierząt, wysokim zagęszczeniem obsady i wysokim stężeniem amoniaku.”

Ściółka i nawozowe kanały zanieczyszczania – połączenia różnych substancji – w tym odchodów, piór i zniszczonej paszy – zawierają składniki odżywcze i substancje zanieczyszczające środowisko – dodaje raport.

„W związku z tym intensywność i rozmiar intensywnej produkcji mogą uwydatnić zarówno koncentrację jak i wpływ tych substancji. Związki azotu, mogące zanieczyszczać powietrze i wpływać na jakość gleby i wody, należą do substancji odżywczych zawartych w ściółce i w potokach odpadów. Obecne są także związki fosforu, które mogą wpływać na równowagę środowiskową, podobnie jak metale ciężkie, pozostałości antymikrobiologiczne i patogeny.”

Raport opracowany dla grupy społecznej Eurogrupa dla Zwierząt wzywa do przyjęcia alternatywnych metod produkcji brojlerów jako sposobu rozwiązania tych problemów.

Raport pojawia się zaledwie tydzień po tym, jak Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do zajęcia się poważnymi wyzwaniami społecznymi powodowanymi intensywną produkcją brojlerów.

Eurogrupa dla Zwierząt stwierdziła, że Komisja Europejska musi pilne podjąć działania, dodając, że chociaż walka z uodparnianiem na środki przeciwdrobnoustrojowe pozostaje kluczowym priorytetem dla UE, Komisja nie wsparła praktycznie działań odnośnie wprowadzania wyższych standardów dobrostanu zwierząt.

Reineke Hameleers, dyrektor Eurogrupy dla Zwierząt, powiedział: „Pomimo dostępnych dowodów na szkodliwe skutki takich praktyk rolniczych, intensywne systemy produkcji brojlerów stanowią ponad 90% całej produkcji w UE, a ten sektor stale się rozwija.

„Biorąc pod uwagę dobrostan zwierząt, wpływ na środowisko i zdrowie publiczne wyróżnione przez to sprawozdanie, instytucje UE mają obowiązek zniechęcania do intensywnego chowu. Podnoszenie poprzeczki dla dobrostanu zwierząt i wspieranie przejścia na alternatywne systemy mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów u ich podstaw.”

Unijne przepisy dotyczące dobrostanu brojlerów obecnie nie gwarantują dobrostanu brojlerów kurzych – co jasno wynika ze sprawozdania o wdrażaniu zrealizowanym przez Komisję Europejską, argumentuje grupa dobrostanu. Dla zmiany sytuacji i zajęcie się legislacją, Parlament Europejski zagłosuje w przyszłym tygodniu za przyjęciem projektu rezolucji w tej sprawie.

Tony McDougal -Niezależny dziennikarz

Tłumaczenie PZZHiPD

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

INFORMACJE Z PRAC PZZHiPD

Na podstawie zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, TechTransBalt i PZZHiPD, organizujemy spotkania z hodowcami i producentami drobiu na terenie całego kraju.

Pani Profesor Alicja Węgrzyn z Instytutu Biochemii i Biofizyki  Polskiej Akademii Nauk wraz z częścią swojego zespołu badawczego  prowadzi wykłady dotyczące  możliwości zwalczania patogennych bakterii  drobiu obejmując różne serowary Salmonella i Escherichia coli za pomocą bakteriofagów.

Spotkania odbyły się w dniu 23 października br. w Szczutowie z hodowcami z regionu Sierpca oraz w dniu 6 listopada br. w Zgierzu dla hodowców ze Zrzeszenia Środkowej Polski.

W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie kolejnych roboczych spotkań.

 

MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM

KAMPANIA PROMOCYJNA

Mikołajki 2018

Zaproszenie na szkolenie CDR w Brwinowie
Szanowni Państwo , w imieniu CDR w BRWINOWIE zapraszamy do udziału w szkoleniu , poniżej informacje otrzymane z CDR.
Od:Renata Koczkodaj – CDR Brwinowie
Temat:
Nowe technologie w produkcji drobiarskiej – 8 listopada 2018 r.

|Dzień dobry,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie 8 listopada  2018 r. – Nowe technologie w produkcji drobiarskiej

Szkolenia skierowane są do doradców i osób zainteresowanych produkcją drobiarską.

W ramach szkolenia Nowe technologie w produkcji drobiarskiej odbędą się wykłady stacjonarne prowadzone przez naukowców SGGW, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, przedstawicieli firm branży drobiarskiej.

Koszt szkolenia:

Nowe technologie w produkcjidrobiarskiej- 162 zł brutto (koszty dydaktyczne, obiad, serwisy kawowe)

Karty zgłoszenia proszę przesłać do dnia 30 października br. na adres e-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl
Opiekę merytoryczną szkolenia sprawuje – Anna Kowalska a.kowalska@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 222

Opiekę organizacyjną sprawuje – Renata Koczkodaj r.koczkodaj@cdr.gov.pl, 22 125 62 209

Do pobrania:

karta zgłoszenia – dróbharmonogram szkolenia – drób

Proszę o rozesłanie informacji osobom zainteresowanym tą tematyką szkolenia.

Z poważaniem

Renata Koczkodaj
Dział Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
Tel.: 22 125 62 09
E-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Tel.: 22 729 66 34 do 38
Fax: 22 729 72 91
E-mail: sekretariat@cdr.gov.pl
http://www.cdr.gov.pl

Informacje na temat Twojego Administratora Danych Osobowych znajdują sie na stronie: LINK

Karta zgłoszenia_drób – KLIKNIJ

DRÓB NA FALI
Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa