POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Dożynki Prezydenckie Spała 2017

P1080836  W dniach 16-17 września br. zgodnie z  zaplanowanym programem odbyły się Dożynki  Prezydenckie  Spała 2017r.  W pierwszym dniu uroczystości  odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.  Zostały zaprezentowane wieńce ze wszystkich województw  wykonane z tegorocznych zbóż, ziół kwiatów  i traw, zgodnie z tradycyjną  zasadą ich wyplatania. Pierwsze miejsce zajął wieniec z województwa lubuskiego , który został przekazany do pałacu prezydenckiego.

W drugim dniu imprezę uświetniła swoją obecnością  Para Prezydencka oraz przedstawiciele władz krajowych , wojewódzkich i regionalnych. Po Mszy Świętej , która odbyła się w Kościele Parafialnym w Spale , korowód dożynkowy udał się na teren Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się główna część uroczystości . Para Prezydencka otrzymała z rąk  Starostów  Dożynek bochen chleba  wypieczony z tegorocznego zboża. W swym przemówieniu Pan Prezydent Andrzej Duda podziękował rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Zakreślił również potrzebę pilnego zajęcia się kilkoma ważnymi dla polskiego rolnictwa i rolników sprawami ,w tym ubezpieczeniowymi  by efekty pracy w rolnictwie były stabilniejsze.

Następnie Minister Rolnictwa Pan Krzysztof Jurgiel  omówił problemy z jakimi  musieli zmagać się w tym roku rolnicy, dotyczyło to głównie klęsk  żywiołowych czy chorób np. ASF.  Obiecał, że MRiRW dołoży wszelkich starań aby pomagać rolnikom nie tylko podczas sytuacji klęskowych  ale również w codziennej pracy poprzez  wprowadzenie  rozwiązań  prawnych zabezpieczających interesy rolników.

Przybyli na Dożynki mogli skorzystać  z poczęstunków i nabyć produkty regionalne od  przedstawicieli  promujących  się gmin w Miasteczku Regionów.

Polski Związek Hodowców i Producentów Drobiu podczas uroczystości dożynkowych kolejny już rok prowadził kampanię promującą spożywanie mięsa i przetworów drobiowych. Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej  czyli padającego deszczu , stoisko nasze było oblegane przez setki chętnych do konsumpcji . Serwowany  z grilla drób smakował  wyśmienicie czego dowodem były  liczne pochwały  i prośby o dokładkę.  Ogółem wydaliśmy kilka tysięcy porcji degustacyjnych , a konsumenci wyrażali  bardzo pozytywne opinie o polskim drobiu. Częstymi  degustatorami był rodziny z dziećmi ,które zapewniały, że drób w ich diecie stanowi stały element . Swoje opinie mogli wyrażać w rozdawanych   przez nas ankietach.

Opracowała  Anna Zubków

P1080794P1080798P1080802P1080784P1080789P1080841P1080807P1080777P1080829P1080821P1080828P1080832P1080815P1080827P1080820P1080821 P1080824

 

Komunikat prasowy Copa-Cogeca

Copa i Cogeca apelują o zwrócenie większej uwagi na narzędzia umożliwiające rolnikom lepsze zarządzanie ryzykiem w ramach WPR

Ze względu na ekstremalne wahania na rynkach, Copa i Cogeca zwróciły się dzisiaj do ministrów rolnictwa UE o zwrócenie większej uwagi na środki pozwalające rolnikom na lepsze zarządzanie ryzykiem w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

Wypowiedź ta padła w związku z nieformalnym posiedzeniem unijnych ministrów rolnictwa w Tallinie, którego tematem przewodnim była WPR i narzędzia zarządzania ryzykiem.

Przemawiając do ministrów, przewodniczący Cogeca Thomas Magnusson – właściciel gospodarstwa mieszanego – mleczarsko-leśnego – pochwalił priorytety prezydencji estońskiej związane z poczynieniem postępów w pracach nad wspólną polityką rolną w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

„Dochody rolników aktualnie wynoszą 40% średnich zarobków, a rolnicy zmagają się z coraz poważniejszymi wyzwaniami jak niekorzystne zjawiska pogodowe i coraz większe fluktuacje na rynkach. W przyszłości będą również musieli zwiększyć produkcję żywności, by wyżywić rosnącą liczbę ludności, zużywając mniej zasobów. Dlatego też w przyszłości będziemy potrzebować silnej i konkurencyjnej WPR z prostszymi, wspólnymi zasadami i odpowiednim finansowaniem, by rolnicy i ich spółdzielnie mogli łatwiej sprostać tym wyzwaniom” – wyjaśnił.

Nakreślając te środki, powiedział „Płatności bezpośrednie muszą zostać utrzymane w pierwszym filarze WPR, gdyż pomagają rolnikom i spółdzielniom w lepszym zarządzaniu zagrożeniami obejmującymi dochody. Należy również utrzymać i dalej rozwijać rynkowe sieci bezpieczeństwa. Konwergencja i harmonizacja płatności bezpośrednich WPR musi nadal trwać. Trzeba także skupić się na środkach umożliwiających rolnikom lepsze zarządzanie ryzykiem, co obejmuje również rozwój rynków terminowych, by rolnicy mogli sobie poradzić z coraz większymi wahaniami na rynkach. Narzędzia zarządzania ryzykiem muszą utrzymać dobrowolny charakter dla producentów i pozostać w drugim filarze WPR. W ten sposób spółdzielnie rolnicze mogą odegrać ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem swoich członków oraz pomagając we wzmocnieniu ich pozycji w łańcuchu żywnościowym. Badania UE wykazały, że spółdzielnie rolnicze pozwalają rolnikom uzyskać wyższe ceny za ich produkty. Dlatego też musimy zachęcać do rozwoju spółdzielni rolniczych”.

Podsumowując, odrzucił sugestię zawartą w dokumencie refleksyjnym Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości finansów UE po 2020 r. odnoszącą się do wprowadzenia krajowego współfinansowania płatności bezpośrednich w ramach WPR, ostrzegając, że może to doprowadzić do renacjonalizacji WPR.

Amanda Cheesley

Press Officer

Copa­-Cogeca

Zaproszenie na Dożynki Prezydenckie

ZAPROSZENIE

Program Dożynek Prezydenckich Spała 2017
Sobota, 16 września : Teren Centralnego Ośrodka Sportu
Centrum Spały
12.00 - 18.00 Miasteczko Regionów Kraina Zabaw dla dzieci Kiermasz tradycyjnych specjałów Występy zespołów ludowych
12.00 - 18.00 Stoiska promocyjne gmin Powiatu Tomaszowskiego oraz sponsorów
14.30 - 16.40 Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Niedziela, 17 września : Teren Centralnego Ośrodka Sportu
Centrum Spały
12.00 - 18.00 Miasteczko Regionów Kraina Zabaw dla dzieci Kiermasz tradycyjnych specjałów Występy zespołów ludowych (z przerwą podczas Ceremoniału Dożynkowego)
14.00 - 15.15 Ceremoniał Dożynkowy
od 15.20 Gościniec Prezydencki (dostępny dla wszystkich gości)
11.30 - 19.00 Stoiska promocyjne gmin Powiatu Tomaszowskiego oraz sponsorów Występy na scenie (z przerwą podczas Mszy)
11.30 - 12.40 Msza święta w Kaplicy Polowej AK z poświęceniem wieńców dożynkowych
12.45 - 13.15 Przejście korowodu dożynkowego na miejsce Ceremoniału Dożynkowego
20.00 - 22.00 Koncert Gwiazd Wieczoru – Zespół FEEL

Rozporządzenie dotyczące Campylobacter w tuszkach brojlerów
Dożynki Prezydenckie Spała 2017r – kampania promocyjna

Miło nam poinformować , że Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu już po raz piąty jest organizatorem działań promocyjnych podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, na którą to uroczystość- Święto Polskiego Rolnictwa serdecznie zapraszamy.

Tradycja uroczystości dożynkowych w Spale  sięga okresu międzywojennego. Po raz pierwszy patronat nad uroczystościami dożynkowymi w Spale, letniej siedzibie prezydentów RP, objął prezydent Ignacy Mościcki w 1927 roku. Uroczystości miały ogólnopaństwowy charakter aż do wybuchu II wojny światowej. Ostatnie przedwojenne dożynki odbyły się we wrześniu 1938 roku.

W 2000 roku tradycję dożynek prezydenckich reaktywował prezydent Aleksander Kwaśniewski, lecz tak naprawdę inicjatorem ich zorganizowania był ówczesny wicepremier Roman Jagieliński. Po objęciu urzędu prezydenta przez Lecha Kaczyńskiego, w latach 2006-2008, dożynki w Spale miały  charakter regionalny.

W 2009 roku prezydent Lech  Kaczyński powrócił do tradycji prezydenckich dożynek w Spale. Podczas swojej kadencji tradycję kontynuował Prezydent Bronisław Komorowski ,   a następnie już  trzeci rok patronat nad dożynkami obejmuje Prezydent Andrzej Duda.

Tegoroczne Dożynki odbędą się w dniach 16-17 września 2017r.

Podczas  Dożynek odbędzie się promocja mięsa drobiowego w dwóch segmentach tj. na Imprezie plenerowej  oraz na Bankiecie Prezydenckim.  Impreza plenerowa polegać będzie na zorganizowaniu grilla oraz stoiska z potrawami przyrządzonymi z mięsa drobiowego dla gości z całej Polski biorących udział w Ceremoniale Dożynkowym i pozostałych uroczystościach. Natomiast na Bankiecie Prezydenckim – między innymi dla szefów instytucji rządowych , samorządowych , biznesowych –  przygotowany będzie wytworny  stół  z poczęstunkiem z różnego  rodzaju potraw  z drobiu. Goście Dożynek , a często są to całe rodziny , będą mieli okazję posmakować  specjałów  z polskiego mięsa drobiowego. Podczas promocji staramy się pokazywać walory smakowe i wizualne  degustowanych potraw, które wpływają na pozytywną opinię o mięsie drobiowym. Doświadczeni poprzednimi latami , gdy wydawaliśmy kilka tysięcy porcji degustacyjnych i ustawiały się do naszego stoiska długie kolejki , postaramy się i w tym roku sprostać oczekiwaniom organizatorów oraz przybyłych gości i przygotować nie mniej smaczny poczęstunek.

Kampania promocyjna jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Opracowała Anna Zubków

Pismo z Inspekcji Weterynaryjnej

Główny Lekarz Weterynarii  apeluje:

Scan0136 – kliknij

Posiedzenie ,,Zespołu ds. ubezpieczeń”.

W dniu 27.072017r w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie propozycji rozwiązań umożliwiających stworzenie sprawnego systemu ubezpieczeń rolnych i zwierząt gospodarskich zapewniających stabilność produkcji rolniczej.

Na posiedzeniu została przedstawiona opinia wypracowana przez podzespół  ds. ubezpieczeń w sprawie takich zmian  obecnie obowiązującej ustawy, które doprowadzą do zwiększenia ilości zawieranych ubezpieczeń upraw przez rolników w Polsce. W opinii zawarto propozycje rozwiązań oparte na sondażach przeprowadzonych wśród rolników , czego oczekują od ubezpieczeń rolnych. Opinie rolników o tym , by ubezpieczenia mogły być powszechne  wiązane były z opłacalnością produkcji rolnej ; by zakres ubezpieczeń podzielić na dwa elementy: pierwszy zakres podstawowy o niskich składkach z dofinansowaniem ze środków państwowych plus możliwość dodatkowego doubezpieczenia indywidualnego. Rolnicy widzą konieczność wprowadzenia ubezpieczeń systemowych, by z góry wiadomo było , jakie będą gwarancje zachowania produkcyjności gospodarstw na wypadek poniesienia określonych szkód w wyniku różnych zdarzeń przyrodniczych, czy losowych.

Konkluzja.

W debacie uczestniczyło szereg przedstawicieli różnych organizacji i w wyniku tego można wysunąć pierwszy wniosek o potrzebie usystematyzowania  rolnictwa według branż z ich specyficznymi problemami ,  w tym ubezpieczeniowymi zapewniającymi rolnikom stabilność gospodarczą.

 

Opracował : uczestnik posiedzenia Andrzej Danielak

Dokument roboczy z Copa-Cogeca

Copa-Cogeca

Zmiana standardów marketingowych dotyczących norm handlowych odnośnie  jaj od kur  z ,, wolnego wybiegu”.

Informujemy  Państwa,  o dokumencie roboczym dotyczącym norm handlowych odnośnie jaj od kur  z,, wolnego wybiegu’’, dostarczonym przez DG AGRI do dyskusji w grupie ekspertów w dniu 20 lipca.

Podczas epidemii grypy ptaków w 2016/2017 szacuje się, że ponad 80% kur z ,, wolnego wybiegu” w UE  były przetrzymywane  powyżej 12 tygodni po nakazach weterynaryjnych chroniących ich przed wirusem  grypy . Wielu producentów jaj poniosło znaczne straty dochodowe w wyniku dłuższego przetrzymywania kur w zamknięciu co oznacza, że ​​nie było już możliwe oznaczyć  jaj  jako od  kur      z „wolnego wybiegu”,        a przerwy w dostawach tych jaj były przerywane, także do przemysłu  przetwórczego.
Obszar europejski może w przyszłości być regularnie dotknięty wybuchami różnych szczepów  grypy ptaków (o wysokiej i niskiej patogenezie) z powodu migracji dzikiego ptactwa. Dlatego przed kolejnym sezonem konieczna jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie wprowadzania do obrotu jaj, która zapewnia zrównoważone rozwiązanie umożliwiające długoterminową inwestycję w produkcję jaj ” z wolnego wybiegu”.
Z tego względu z zadowoleniem przyjmiemy wniosek Komisji dotyczący wprowadzenia zmian do norm handlowych, które zwiększają z 12 tygodni do 16 tygodni możliwość przetrzymywania niosek w zamknięciu . Jest to wyraźny krok we właściwym kierunku i jest zgodne z faktem, że udział    w rynku jaj pochodzących z produkcji na ,,wolnym wybiegu’’  znacznie wzrósł w kilku państwach członkowskich. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się wzrostu tego typu produkcji  w całej UE.  Oznacza to, że hodowcy kur niosek prowadzą ogromne  inwestycje i potrzebują niezawodnych warunków rynkowych w czasie wystąpienia  grypy ptaków i  możliwości  przetrzymywania kur w zamknięciu ze względu  na ograniczenia weterynaryjne.
Jednak okres ten był niewystarczający dla ptaków przebywających w zamknięciu na okresy krótsze niż 16 tygodni w czasie  epidemii 2016/17. Biorąc pod uwagę, że nakaz zamknięcia drobiu  w niektórych państwach członkowskich trwał do 24 tygodni, wydaje się być koniecznym przedłużenie na co najmniej do 20 tygodni, aby utrzymać status strefy ,,wolnego wybiegu’’. Jest to rozsądne i byłoby zasadniczym celem uniknięcia zakłóceń na rynku dla konsumentów, sprzedawców detalicznych i rolników.
Ponadto uważamy, że obliczanie punktu wyjścia dla odstępstwa wymaga jaśniejszej specyfikacji. Przedstawione tutaj scenariusze pokazują, co wykazuje Komisja. Użycie daty umieszczenia byłoby łatwe do opanowania przez władze weterynaryjne, ale procedura ta ignoruje odnośne przepisy dotyczące dobrostanu oraz praktykę chowu na ,, wolnym wybiegu’’. Proponujemy ustalić czas odstępstwa od zasiedlenia pisklętami do 20 tygodnia życia lub dostosować go do dyrektywy dotyczącej kur niosek zgodnie z definicją ,, odchowu ’’. W pierwszych tygodniach po umieszczeniu kur niosek w gospodarstwie, stado jest w okresie odchowu , a zatem nie może być zaklasyfikowane do kur niosek.
Jeśli weźmiemy pod uwagę doświadczenie z poprzedniego okresu epidemii grypy ptaków i przedłużenie do 20 tygodni w połączeniu z definicją „pierwszego rzutu” i wieku 20 tygodni dla nowo przybyłych stad, mogłoby to zapobiec  znacznemu zakłóceniu ciągłości dostaw jaj z ,,wolnego wybiegu’’. Uważamy, że byłoby to zgodne z oczekiwaniami konsumentów i sprzedawców detalicznych, aby wspierać  produkcję ,, wolnego wybiegu”.  Nasze doświadczenie dotyczące  tego typu produkcji wykazało, że konsument uznaje potrzebę trzymania stada zgodnie z zleceniami weterynaryjnymi w celu ochrony stanu zdrowia ptaków.
Ponadto wezwaliśmy Komisję do podjęcia kroków w celu dostosowania tych przepisów do sektora drobiarskiego w trakcie przeglądu norm handlowych w tym sektorze.
Sektor jaj UE szczyci się wysokimi standardami ochrony środowiska, zdrowia zwierząt i dobrostanu. Sektor jest zorientowany jakie są zapotrzebowana rynku. Kluczowe znaczenie ma to,  aby sektor jaj był w stanie dostarczyć naszym klientom szeroki wachlarz produktów i uzyskać  zwrot z inwestycji. Uważamy, że te rozwiązania dają konsumentom pewność, że cena premium, którą decydują się zapłacić, odzwierciedla sposób produkcji jaj ,,wolno wybiegowych’’.
Prosimy zatem o wsparcie, aby znaleźć rozwiązanie zapobiegające przerwaniu dostaw  jaj  ’’ wolno wybiegowych”, które miały miejsce w ostatnich miesiącach w kilku państwach członkowskich. Ostatnie dane pokazują, że spożycie jaj od kur z ,, wolnego wybiegu’’, jest niższe niż  w porównaniu do sytuacji przed nakazami trzymania kur w zamknięciu.

Z poważaniem,
Pekka Pesonen
sekretarz generalny

Wolne tłumaczenie Anna Zubków

Uwaga : jako Wiceprzewodnicząca grupy roboczej ,, Jaja i Drób” w Copa-Cogeca biorę udział w konsultacjach i w pełni popieram stanowisko Przewodniczącego i innych członków grupy dążących do zmiany standardów marketingowych w odniesieniu do jaj od kur z ,,wolnego wybiegu”.  Wspólne stanowisko przedstawicieli większości państw UE daje większe możliwości wpływu na Komisję Europejską.

Anna Zubków

Komunikat prasowy Copa-Cogeca

Copa i Cogeca cieszą się z wyników konsultacji społecznych w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej, które ukazują wsparcie dla silnej, prostszej WPR

#FutureofCAP

Copa i Cogeca wyraziły dzisiaj zadowolenie z wyników konsultacji społecznych w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej, które ukazały zdecydowane wsparcie dla silnej, prostszej, odpowiednio finansowanej WPR.

Wyniki te zostały przedstawione na konferencji dla stron zainteresowanych zorganizowanej przez Komisję.

Podczas wydarzenia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Jyrki Katainen, podkreślił, że rolnictwo nie ogranicza się jedynie do produkcji żywności lecz chroni środowisko i dba o wzrost i miejsca pracy, za co rolnikom i ich spółdzielniom należy się wsparcie. Równocześnie przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski, przypomniał o tym jak niskie są dochody rolników – wynoszą one zaledwie 40% średnich zarobków w UE. Zwrócił także uwagę na znaczenie uświadomienia obywatelom tego stanu rzeczy. Prezydencja estońska stwierdziła, że postępy w zakresie WPR należą do jej priorytetów.

W reakcji na te wyniki, przewodniczący Copa Martin Merrild powiedział „Cieszę się z wyników konsultacji społecznych. Ukazują one, że zarówno rolnicy jak i obywatele dostrzegają potrzebę utrzymania silnej WPR w przyszłości, a także jej ujednolicenia i uproszczenia, by mogła skuteczniej stawić czoła wyzwaniom takim jak zmiany klimatu, wahania na rynkach czy wyludnianie obszarów wiejskich. Zwrócił uwagę na obawy związane z exodusem wiejskim i na znaczenie innowacji, wymiany pokoleń, a także ograniczenia liczby inspekcji i kontroli w celu zmniejszenia biurokracji, a także inwestycji i lepszego dostępu do finansowania. Poruszono również kwestię podejścia do podwójnych wyzwań – środowiskowych i ekonomicznych. Copa i Cogeca będą pracować nad tym tematem. Potrzebujemy ewolucji WPR, naprawienia elementów, które się nie sprawdzają, by upewnić się, że w przyszłości WPR będzie bardziej zrównoważona i konkurencyjna”.

Podsumowując, sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen powiedział „Rolnicy i ich spółdzielnie zrobią wszystko, by WPR prawidłowo funkcjonowała w przyszłości i by poprawić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym. Spółdzielnie odgrywają ważną rolę, pomagając rolnikom w uzyskaniu wyższych zysków ze sprzedaży swoich produktów. Będziemy nadal zajmować się tym tematem oczekując na publikację komunikatu Komisji w najbliższych miesiącach”.

Straty spowodowane grypą ptaków w Polsce

Dwa miesiące  temu PZZHiPD ogłosił informację o zbieraniu danych o stratach wynikłych z powodu wystąpienia w Polsce grypy ptaków, a które to straty nie zostały pokryte przez Weterynarię badż przez ARiMR.  Dzięki aktywności hodowców, którzy dostarczyli nam swoje wyliczenia strat, mogliśmy te dane przekazać do IERiGW,  który je opracował i oszacował w skali całego kraju, co otwiera dalszą drogę administracyjną do przywrócenia wcześniej posiadanego stanu ekonomicznego gospodarstw.

 

Pismo od prof. G.Dybowskiego z IERiGW

Chciałem serdecznie podziękować za pomoc Związku w realizacji zadania i dostarczony materiał, który był bardzo pomocny w szacowaniu strat powstałych w związku z grypą ptaków. Szacunek oparliśmy głównie na wycenie utraconych przychodów, a za ich podstawowe źródła uznaliśmy:

-         przestoje w produkcji związane z zakazem zasiedlania pomieszczeń produkcyjnych oraz z trudnościami sprzedaży wytworzonych produktów,

-        rezygnację z kolejnego cyklu produkcji z powodu nieopłacalnych cen

-      obniżenie cen sprzedaży drobiu i jaj uzyskiwanych przez producentów

-       wzrost kosztów z tytułu dodatkowych wymogów bioasekuracji i przymusowej izolacji ptaków

-       zmniejszoną nieśność i pogorszenie jakości jaj wylęgowych reprodukcyjnego stada kaczek i gęsi w następstwie izolacji ptaków i odcięcia ich tym samym od akwenów wodnych

-        niepełne pokrycie wartości rynkowej drobiu przez rekompensaty wypłacane przez ARiMR

Ogólną wielkość start spowodowanych grypą ptaków oszacowano na ok.97 mln zł

Jeszcze raz dziękuję i serdecznie pozdrawiam,

Grzegorz Dybowski

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa