POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Międzynarodowa Konferencja Drobiarska – PODZIEKOWANIA

Scan0213- KLIKNIJ

Informacja o wyborze Wykonawcy
Mity a fakty o mięsie drobiowym cd.

 

Międzynarodowa Konferencja Drobiarska cd.

https://www.youtube.com/watch?v=FNBIp72Zi9M- kliknij aby wyświetlić film

Informacje z posiedzenia Grupy ds. Prognoz w Komisji Europejskiej.

Dnia 4 maja br. odbyło się posiedzenie Grupy Dialogu Społecznego do Spraw Produkcji Zwierzęcej ,, Jaja i Drób”- Grupa   ds.,, Prognoz”, w Komisji Europejskiej. W posiedzeniu udział wzięła jako polski ekspert z ramienia Copa- Cogeca Anna Zubków. Eksperci w poszczególnych krajów zobowiązani są wcześniej dostarczyć dane dotyczące produkcji drobiarskiej, z rozbiciem na różne gatunki drobiu oraz dane dotyczące produkcji jaj . Sporządzane są  również prognozy na najbliższy okres, na podstawie których eksperci z KE prognozują produkcję w całej UE.

Z danych jakie  opracował  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na potrzeby tej grupy , możemy przewidzieć, że produkcja w Polsce wzrośnie w poszczególnych sektorach drobiu , a  najbardziej brojlera, ale już nie tak mocno jak w poprzednich latach. Jedynie produkcja gęsi w Polsce pozostanie na takim samym poziomie jak w poprzednim roku. Unia Europejska wyliczyła, że zyskowność w branży drobiarskiej w Polsce jest poniżej 2 % i przewiduje się w najbliższym czasie nadpodaż.

Bardzo mocno rozwinęła się też branża drobiarska na Węgrzech , a ostatnio i w  Wielkiej Brytanii, która przygotowuje się do Brexitu. Firmy z Wielkiej Brytanii zaczynają tworzyć fuzje z firmami drobiarskimi w Polsce.

Największe straty poniosła w ostatnim czasie Francja, w której branża drobiarska przechodzi poważny kryzys – utracili liczne rynki zbytu, głównie afrykańskie z powodu ,,grypy ptaków” i już nie są w stanie tych rynków odzyskać. Z tego też powodu doszło do zakupu przez firmę  ukraińską,  zakładów drobiarskich  we Francji, która to firma wycofała się z zakupu ,, EXDROB” w Polsce.

W Niemczech oraz wielu innych krajach odchodzi się od chowu kur niosek w klatkach oraz pod wpływem nacisków społecznych zwiększa się wymogi dotyczące dobrostanu, poprzez zmniejszanie obsady drobiu. Podnosi to wartość produktu, który jest dodatkowo oznaczony na etykiecie i sprzedawany w wyższej cenie.

Grupa ta, tj. ds. Prognoz , zajmuje się również produkcją królików ,a  przedstawiciele głównie Hiszpanii , Włoch i Francji gdzie ta produkcja jest dość znacząca, przedstawiają problemy z jakimi muszą się borykać. Produkcja ta w Unii Europejskiej systematycznie maleje i istnieją duże naciski społeczne na zaniechanie tej produkcji.

Opracowała Anna Zubków

 

 

Międzynarodowa Konferencja Drobiarska

W dniach 19-21.04.2018r  w Ustce odbyła się Międzynarodowa Konferencja Drobiarska organizowana przez PZZHiPD pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Konferencję otworzył Prezes ZG PZZHiPD  Andrzej Danielak oraz Sekretarz  ZG PZZHiPD Stanisława Aldona Łoś , którzy przywitali przybyłych gości z kraju , a Anna Zubków przywitała i przedstawiła gości przybyłych  z zagranicy.

Prezes Andrzej Danielak dokonał prezentacji , w której zawarł pytanie ,, Czy możliwe jest Utrzymanie Europejskiego Modelu Rolnictwa Rodzinnego w tym w Drobiarstwie?  i to pytanie stanowiło motto Konferencji.

DSC00077

Konferencję swoją obecnością zaszczycili:  Pan Mariusz Łuczak Wicewojewoda Pomorski,    Pan  Andrzej Romaniuk Główny Inspektor Jakości Handlowej Art. Rolno- Spożywczych w MRiRW, oraz jego zastępczyni Pani  Magdalena Świderska.  Obecna była także Pani Dorota Balińska – Hajduk Dyrektor Wydziału Kontroli Jakości Art. Rolno- Spożywczych  w MRiRW.   Główny Inspektorat Weterynarii reprezentował Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii  Pan Jacek Kucharski.  Na Konferencję przybył też Prezes Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych  Pan Marian Sikora , który pełni również  funkcję Wiceprzewodniczącego  Copa- Cogeca.  Obecna na Konferencji była liczna grupa hodowców i producentów drobiu  reprezentująca różne  regiony  Polski.

Wśród gości zagranicznych głównym reprezentantem drobiarstwa europejskiego był Przewodniczący Grupy ,, Jaja i drób’’ w Copa –Cogeca  Pan Charles Bourns . Przedstawił on produkcję drobiarską   w Wielkiej Brytanii oraz omówił zagrożenia jakie istnieją dla  rolnictwa europejskiego  ,  a  w szczególności dla drobiarstwa po Brexit .  Razem z nim w Konferencji uczestniczyła przedstawicielka  NFU-CYMRU,  Aime Mahony – jest to organizacja producentów drobiu  w Wielkiej Brytanii.  Pan Charles Bourns podkreślił, że z wystąpień jakie mieli przedstawiciele Polskich Urzędów Państwowych może wnioskować, że władza w Polsce stara się pomagać producentom żywności, co nie zawsze obserwuje się w innych krajach. Stwierdził ponadto ,że musimy bardziej wspólnie naciskać na rządy krajowe oraz Unii Europejskiej, by  nie pozwolić na tworzenie niekorzystnych  i niezgodnych z prawem uregulowań , narzucanych często przez handel oraz domagać się sprawiedliwszego podziału zysków. Handel często wykorzystuje swoją przewagę  i manipuluje  konsumentem. Pan Charles stwierdził , że jest pod wrażeniem naszego kraju i tak silnego rozwoju branży drobiarskiej. Dodał, iż pomimo, że jesteśmy  konkurentami , to życzy nam sukcesów i pragnie aby władze naszych państw działały wspólnie w sprawach istotnych dla gospodarki.

Kolejnym  zagranicznym gościem był Daniel Azevedo, który pełni funkcję Dyrektora  Rolnictwa , Handlu i Urządzeń Rolniczych  w Międzynarodowym  Biurze  ,, Copa- Cogeca.   Jego prezentacja  dotyczyła struktury działania Copa – Cogeca i produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej.

Następny z zagranicznych gości Jonathan Hercule reprezentował  francuską organizację drobiarstwa , a Gyorgy Endrodi był przedstawicielem Węgier , gdzie  pełni funkcję  attache ds.  drobiarstwa tego kraju.

DSC00043Od lewej strony: Francja,Węgry,Portugalia,Wielka Brytania

W pierwszym dniu tj. 19-go kwietnia przybyli na Konferencję mieli możliwość zwiedzenia Wylęgarni Drobiu w miejscowości Czarne, należącej do rodziny  Państwa Wąsikowskich, która to jest jedną z  najstarszych Wylęgarni w Polsce działającą od 1966 roku. Wylęgarnia ta jest na bardzo wysokim poziomie higieniczno- technologicznym.  Jest to firma rodzinna prowadzona przez drugie już pokolenie , a  trzecie też jest wdrażane w jej prace. Państwo Wąsikowscy oraz ich córka, syn , zięć  i wnukowie zaprosili przybyłych na poczęstunek ,podczas którego  zaprezentowali film pokazujący obiekty , w których prowadzona jest  hodowla kur niosek reprodukcyjnych oraz całe gospodarstwo. Duże wrażenie zrobił także drugi  film ,przedstawiający artystycznie wykonane- techniką malowania piaskiem na szkle- ważne wydarzenia z życia rodziny jak i rozwoju  firmy. Gościnność, otwartość oraz  sukces jaki osiągnęła ta rodzina, wzbudziły duże uznanie obecnych, a szczególnie  zagranicznych gości.

DSC00034Podczas zwiedzania Wylęgarni Drobiu- w strojach ochronnych

vlcsnap-2018-05-08-21h09m57s620

W drugim dniu Konferencji obecni mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów między innymi  na tematy:

  1. ,,Konsekwencje Zakazu Działalności Ferm Zwierząt Futerkowych dla Przemysłu Drobiarskiego w Polsce’’ , który wygłosił profesor Zbigniew Dobrzański.
  2. ,,Regulacje Dotyczące Przeciwdziałaniu Uciążliwości Zapachowej ‘’ wygłosił profesor Mariusz Korczyński.
  3. ,, Bioaktywne Składniki Mięsa Drobiowego oraz Jaj Kurzych’’ wygłosił  profesor Adam Malicki.
  4. ,,Sektor Drobiarski w Polsce – Stan i Perspektywy’’ wygłosiła  dr  Dorota Pasińska .
  5. ,, Soja Europejska jako Alternatywna dla Importowanej Śruty Sojowej GM w Aspekcie Polskiej Ustawy Paszowej ‘’ wygłosił Przemysław Gawlas.
  6. ,,Działalność Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych ze Szczególnym Uwzględnieniem Kontroli Produktów Branży Drobiarskiej’’ – wygłosiła Dorota Balińska Hajduk
  7. ,, Campylobacter’’  – wygłosił lekarz  weterynarii  Jacek Kucharski.
  8. ,, Produkcja Indyków w Polsce’’ – wygłosiła  Anna Zubków.
  9. ,, Produkcja i Hodowla Mięsożernych Zwierząt Futerkowych Ważnym Ogniwem Polskiego Rolnictwa i Przetwórstwa Żywności – wygłosił dr  Tadeusz Jakubowski.

Gościliśmy także Prezesa  Polskiego Związku Hodowców i Producentów  Zwierząt  Futerkowych Pana Rajmunda Gąsiorka  reprezentującego   branżę , która  obecnie musi walczyć o utrzymanie tej gałęzi produkcji rolnej , w związku z planami wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. My jako organizacja drobiarska jesteśmy żywo zainteresowani istnieniem tej hodowli w Polsce, albowiem są one odbiorcami około 600 tysięcy ton odpadów- ubocznych produktów przemysłu spożywczego, w tym  drobiowych. Dlatego też wspieramy na wzajem nasze branże.

W Konferencji  udział brali  przedstawiciele Kancelarii Prawnej , którzy na wniosek PZZHiPD pracują nad utworzeniem działu tej Kancelarii, który byłby  wyspecjalizowany w sprawach dotyczących branży drobiarskiej.

Konferencja została zorganizowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego , a członkowie Komisji Zarządzającej  tym Funduszem     w osobach: Pan Krzysztof Borkowski (były senator i poseł) , Pan Jan Banaś, Pan Zbigniew Herc, Pan Zygmunt Stromski byli jej uczestnikami.

Konferencja dostarczyła  uczestnikom ogromną ilość wiedzy, informacji oraz pozwoliła wymienić doświadczenia  ale także dała możliwość spędzenia czasu w miłej atmosferze i wysłuchania Koncertu Orkiestry Filharmonii ze Słupska.

20180420_111453 20180420_110104DSC0004720180420_110126

Wykłady PART_1524855045073PART_1524855381943PART_1524855414234PART_1524855446231Podczas wizyty u Państwa Wąsikowskich- prezentacja firmy

PART_1524855494987 PART_1524855565278PART_1524855356562_2Koncert PART_1524855088582

Opracowała Anna Zubków

Mity a fakty o mięsie drobiowym cd.- matriał roboczy z realizacji filmu, laboratorium badające żywność

Mity a fakty o mięsie drobiowym cd. – zdjecia z planu nagrań.

PART_1523765399789

DANIA Z DROBIU – KUCHNIA STAROPOLSKA

PART_1523874326496PART_1523874403312PART_1523874441959

 

Komunikat prasowy Copa- Cogeca

CDP(18)2382PL- kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa