POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Apel wyborczy

Apel Wyborczy- kliknij

Komunikat Copa-Cogeca ,,nagonka na rolników”
Informacja

W dniach 25-26czerwca br. w miejscowości Poświętne woj. łódzkie odbyło się jedno  z cyklu  ,,SZKOLEŃ HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU’’.

W szkoleniu uczestniczyli hodowcy z województwa łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego,  świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, zapoznania się z aktualnymi problemami dotyczącymi rolnictwa i drobiarstwa oraz wymiany doświadczeń z kolegami z branży.

Organizatorem Szkolenia był Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, a było ono finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Podczas spotkania zostały zachowane wszelkie zasady sanitarne w związku z niebezpieczeństwem zakażenia COVID-19.

cofcofcofcofOpracowała Anna Zubków

Umowa programowa z Prezydentem RP

22 czerwca 2020 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie doszło do podpisania umowy programowej pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Dudą a Krajową Radą Izb Rolniczych, reprezentowaną przez Prezesa Wiktora Szmulewicza.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, kontynuując swoje dotychczasowe zaangażowanie na rzecz rolników w Polsce, które uczynił jednym z fundamentów swojej prezydentury, dostrzegając w Krajowej Radzie Izby Rolniczych niezwykle istotnego partnera społecznego dla optymalnej realizacji polityki rolnej państwa, zobowiązał się m.in. do: podejmowania działań na rzecz zwiększenia roli samorządu rolniczego względem instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz podejmowania działań mających na celu utrzymanie (zwiększenie) potencjału wytwórczego producentów rolnych w ramach proponowanych przez rząd mechanizmów minimalizujących skutki gospodarcze epidemii COVID-19.

Prezes Wiktor Szmulewicz zadeklarował  gotowość do współpracy z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Dudą na rzecz wsparcia polskich rolników i rozwoju polskiej wsi.

Umowa_Programowa_pomiędzy_Prezydentem_RP_a_KRIR(3)- kliknij

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/6925-umowa-programowa-z-prezydentem-rp- kliknij

Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego
Komunikat prasowy – 20/06/2020
COVID-19 – Większa pomoc dla rolników z funduszu rozwoju obszarów wiejskich UE
 

Do €7 000 dla rolników indywidualnych, do €50 000 dla MŚP z sektora rolno-spożywczego.

  • Kwota ryczałtowa płatna do 30 czerwca 2021 roku, wnioski mają zostać zatwierdzone do 31 grudnia 2020 r.
  • Podniesienie pułapu pomocy do 2 % puli środków na programy rozwoju obszarów wiejskich

W piątek posłowie zwiększyli wsparcie kryzysowe, które państwa UE powinny wkrótce móc wypłacić rolnikom i sektorowym MŚP, z unijnego funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

 Instrument nadzwyczajny, zatwierdzony w Parlamencie 636 głosami do 21, przy 8 wstrzymujących się, pozwoli państwom członkowskim UE na wykorzystanie środków unijnych pozostałych z ich programów rozwoju obszarów wiejskich na wypłatę jednorazowej, ryczałtowej rekompensaty dla rolników i małych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. To ukierunkowane wsparcie płynności finansowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) powinno pomóc im w utrzymaniu się na rynku.

Więcej pieniędzy i czasu na dokonanie wypłat Rekompensaty wypłacane rolnikom, którzy ucierpieli najbardziej, mogą sięgać nawet €7 000, czyli o €2 000 więcej niż proponowała Komisja Europejska. Pułap wsparcia dla MŚP z sektora rolno-spożywczego powinien pozostać na poziomie €50 000, zgodnie z pierwotnym wnioskiem Komisji.

Posłowie do PE postanowili również dać państwom członkowskim więcej czasu na wypłacenie wsparcia. Przedłużyli oni termin płatności do 30 czerwca 2021, ale wnioski o wsparcie będą musiały zostać zatwierdzone przez właściwe organy przed 31 grudnia 2020 roku.

 Kolejne kroki

 Projekt rozporządzenia, zatwierdzony przez posłów do PE i nieformalnie uzgodniony przez państwa członkowskie, zostanie teraz przedłożony Radzie do ostatecznego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Parlament i Radę, nowe prawo UE zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i natychmiast wejdzie w życie.

Pismo Przewodniczącej KE w sprawie sektora drobiu oraz Komunikat Prasowy K.Jurgiela

Odpowiedź Przewodniczącej Komisji Europejskiej na list posła do PE Krzysztofa Jurgiela w sprawie trudniej sytuacji w sektorze drobiu:

Tłumaczenie listu od Ursuli v.d. Layen ws. sektora drobiu, 9.06.2020- kliknij

Komunikat Prasowy posła do PE Krzysztofa Jurgiela z Komisji AGRI z dn. 11.06.2020- kliknij

Spotkanie z MRiRW
Odpowiedż na pismo PZZHiPD w sprawie dramatycznej sytuacji w drobiarstwie
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zadania p.t.: „Promocja mięsa drobiowego podczas 24 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku”, które jest finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Ogłoszenie o wyborze oferty-CIECHOCINEK- kliknij

Chaos w europejskim sektorze drobiu
Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa