POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Projekt ustawy o paszach – zakaz stosowania GMO
,,Mity a fakty o mięsie drobiowym” (tytuł roboczy) – cele kampanii promocyjnej.

Celem kampanii jest rozwianie i obalenie wielu mitów dotyczących chowu drobiu i przetwórstwa mięsa drobiowego oraz zabezpieczenie branży przed kryzysami wizerunkowymi , mogącymi negatywnie wpływać na poziom zaufania konsumentów do mięsa  drobiowego.

Polskie drobiarstwo w ostatnich latach odniosło wielki sukces i jesteśmy  największym producentem  drobiu w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy utrzymać pozycję lidera i w dalszym ciągu rozwijać produkcję to musimy promować zalety jakie wynikają ze spożywania tego rodzaju mięsa i obalać mity dotyczące stosowania w żywieniu ptaków  hormonów, antybiotyków oraz szkodliwości pasz z GMO.

Kampania promocyjna polega na wyprodukowaniu i emitowaniu w telewizji polskiej 10 filmów dokumentalnych , gdzie każdy z odcinków będzie miał dwie emisje. Ważne będzie wskazanie dietetycznych właściwości mięsa drobiowego , które jest podstawą diety w wielu chorobach oraz osób odchudzających się i sportowców. W filmach zostaną pokazane opracowane ostatnio przez naukowców , nowatorskie sposoby przetwarzania mięsa drobiowego i uzyskiwane z nich produkty dietetyczne  dla osób z różnego rodzaju schorzeniami. Niektóre wątki przedstawione zostaną w wersji animacji 3D. W filmach wezmą udział konsultanci:  naukowcy, dietetycy, lekarze, lekarze weterynarii, producenci drobiu itp.  Poszczególne odcinki poświęcone będą różnego rodzaju gatunkom drobiu, z uwzględnieniem sposobów chowu zarówno w Polsce jak i na świecie. Pokażemy też jak przez wieki zmieniały się nasze smaki , sposoby przyrządzania mięsa drobiowego oraz kulinarne upodobania.

Opracowała Anna Zubków

Wybór wykonawcy zadania ,, Mity a fakty o mięsie drobiowym”
Zaproszenie do składania ofert.

Warszawa dn.17.12.2017r.

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w Warszawie,

adres: 02 – 508 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52,

w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

zaprasza do składania ofert na wyprodukowanie i dostarczenie 10 filmów dokumentalnych

pod roboczym tytułem „Mity a fakty o mięsie drobiowym”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz komplet niezbędnych dokumentów

należy pobrać z  poniższych plików.

Zapraszamy.

Ogłoszenie zapytanie ofertowe-Mity a fakty

Zapytanie ofert. zał. Nr 1 zał. Nr 2 – Mity a fakty(1)

Zał. Nr 3 – zapytanie ofertowe-Mity a fakty

Mikołajki z Drobiowym Smakiem – kampania promocyjna cd

P1090088 P1090197

W dniu 09.12.2017r w centralnym punkcie miasta Tomaszów Mazowiecki tj. na Placu Kościuszki  odbyła się kampania promocyjna organizowana przez PZZHiPD , a finansowana z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Pan Marcin Witko. Na scenie występowały zespoły artystyczne , śpiewano kolędy , a dzieci dla których głównie adresowana był impreza brały udział w wielorakich konkursach z nagrodami. Przybyli licznie mieszkańcy Tomaszowa Maz. jak i okolic mogli skosztować grilowanego mięsa drobiowego oraz rozgrzać się  gorącym gulaszem. Atmosferę dodatkowo podgrzewała ekipa artystów scenicznych,  i tak Marcelina i Paulina tańczyły z dziećmi ZUMBĘ, a  Teatr Pantomimy z Wrocławia przedstawił spektakl pt. Królewna Śnieżka. Prezydent miasta dokonał uroczystego włączenia iluminacji choinki, która nadała świątecznego charakteru całej imprezie.  Na koniec odbył się koncert świetnego zespołu Acoustic Live Project. Obecne na promocji dzieci oraz dorośli byli obdarowywani słodyczami i drobnymi upominkami przez ,,Świętego Mikołaja” , który  przybył specjalnie na tę uroczystość.

P1090099P1090109P1090122P1090112P1090071P1090104P1090078P1090182P1090198

Opracowała Anna Zubków

 

 

Mikołajki z Drobiowy Smakiem – kampania promocyjna

http://zalacznik.wp.pl/0/d685/plakat%20a2%20prev.jpg?tsn=1512667673786&zalf=Nowe&wid=56280&p=2&o2=1777869&t=IMAGE&st=JPEG&ct=QkFTRTY0

14.00

 Oficjalne otwarcie imprezy z udziałem Pana Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Prezesa Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
 
14.15 – 14.45
 
Tańczymy ZUMBĘ z Marceliną i Pauliną
14.50 – 16.00
Marek Piasecki z zespołem – gramy i śpiewamy kolędy
 
 16.00
Tańczymy ZUMBĘ z Marceliną i Pauliną
16.30 – 17.55
 Aktorzy Wrocławskiego Teatru Pantomimy z Wrocławia w składzie Agnieszka Charkot, Izabela Cześniewicz oraz Krzysztof Szczepańczyk, przedstawią spektakl, pt. Królewna Śnieżka
18.00

Uroczyste włączenie iluminacji choinki na Placu Kościuszki przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.

 18.15 – 19.45
Koncert zespołu Acoustic Live Project
Działania okołosceniczne
 
Bezpłatna degustacja mięsa drobiowego – grillowanie
 
Mikołaj
Konkursy z nagrodami

 

 

Kolejne dni CTR 2017 w Nadarzynie- promocja drobiu

P1090002

https://www.youtube.com/watch?v=LxwoirAXYvg&feature=youtu.be – kliknij na film

Druga Edycja Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie była okazją do pokazania przekroju polskiego rolnictwa począwszy od zaprezentowania maszyn i urządzeń  , a następnie produktów rolnych oraz  zwierząt hodowlanych. Targi odwiedziło tysiące osób związanych bezpośrednio z branżą rolną jak i osoby z poza niej np. rodziny z dziećmi. Nasze stoisko cieszyło się duży zainteresowaniem, a świąteczny wystrój i serwowane smaczne drobiowe przekąski  przyciągały odwiedzających- szczególnie tych najmłodszych. Odwiedzili nas także obecni na targach przedstawiciele mediów w celu przeprowadzenia wywiadów nt. polskiego drobiarstwa oraz przedstawiciele innych państw np. Ministerstwa Rolnictwa Brazylii, z którym przeprowadzono ciekawą rozmowę nt. soi bez GMO.

Odwiedzający nasze stoisko otrzymywali ulotki z przepisami kulinarnymi z użyciem mięsa z różnych gatunków drobiu, pozyskiwali informacje o polskiej produkcji drobiarskiej  oraz dostawali ciekawe gadżety.

P1080992P1080994P1080970P1090061

20171202_123512

P1090023P1090030

Zdjęcia i opracowanie Anna Zubków

Informacje z CTR

https://drive.google.com/drive/folders/177_Eqm86QRLaQ9WgvWStHW1WS2Gd5Z-e?usp=sharing – kliknij

Sprawozdanie z CTR.
SPRAWOZDANIE Z CENTRALNYCH TARGÓW
ROLNICZYCH 2017
I. Dane organizatora przedsięwzięcia
1. Pełna nazwa organizatora:
PTAK WARSAW EXPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Adres:
Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn
3. Telefon/faks/e-mail:
+48 518 739 125/ info@warsawexpo.eu
II. Informacje na temat przedsięwzięcia
1. Nazwa przedsięwzięcia:
Centralne Targi Rolnicze 2017
2. Miejsce i termin realizacji przedsięwzięcia:
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo , Al. Katowicka 62, 05-830
Nadarzyn, w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2017
3. Opis przebiegu przedsięwzięcia:
W trakcie trzydniowych targów poza wystawami maszyn rolniczych, środków do produkcji rolnej,  spożywczych produktów regionalnych, ekspozycją zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego ,odbyło się wiele imprez promujących działania innowacyjne w sektorze rolno-spożywczym i pokazujących osiągnięcia polskich rolników.

W ramach targów odbyły się m.in:
 IV Forum Sektora Wołowiny – organizator Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 II Europejskie Forum Młodych Rolników organizator Centrum Narodowe Młodych Rolników przy współpracy z Europejską Radą Młodych Rolników
 Polsko-Kazachstańskie Forum Branży Rolno-Spożywczej – organizator: Polsko – Kazachstański  Klaster Rolniczy
 Konferencja Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów „Wiejska Polska” – organizator Gazeta Sołecka  oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
 Seminarium poświęcone współpracy pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Unią Europejską w zakresie eksportu drobiu produkowanego w systemie QAFP z krajów Unii Europejskiej
 Konferencja „Innowacje w biogospodarce rolno – spożywczej” organizator: Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju
 Konferencja „Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju polskiej branży drobiarskiej: Ziemia, Woda, Powietrze”
 Konferencja „Prezentacja systemu bezpieczeństwa i jakości żywności Unii Europejskiej” organizator Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
 Konferencja „Aktualne wyniki badań dotyczące alergenności wieprzowiny” organizator Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

4. Jakie cele udało się osiągnąć dzięki realizacji przedsięwzięcia. Ilość osób biorących udział.
Centralne Targi Rolnicze 2017 pozwoliły zaprezentować różnorodność oraz potencjał produkcji polskich firm branży rolno-spożywczej oraz bogactwo i różnorodność kultury polskiej wsi. Spotkania  polskich wystawców z delegacjami zagranicznymi (m.in. Niemiec, Francji, Turcji, Dani, Chorwacji, Estonii, Mołdawii, Kazachstanu, Litwy, Iranu i Kamerunu) w ramach strefy hosted buyer stworzyły  podstawy do nawiązania kontaktów biznesowych i rozwoju współpracy handlowej.
W trakcie Centralnych Targów Rolniczych zaprezentowało się 340 wystawców, a ekspozycję w ciągu 3 dni odwiedziło łącznie 70 000 osób.

5. Działania promocyjne związane z przedsięwzięciem:

Informacje ukazujące się w mediach  na temat przedsięwzięcia.
Targi honorowym patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju oraz  Marszałkowie Województw: Lubelskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, Podkarpackiego,  Małopolskiego, Lubuskiego, Podlaskiego, Kujawsko – Pomorskiego oraz Świętokrzyskiego .

Patronat nad targami objęły również najważniejsze agencje związane z polskim rolnictwem takie jak:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz największe zrzeszenia branżowe skupiające polskich producentów:
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polskie  Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej, Polski  Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu oraz wiele innych.

Patronat medialny nad  targami objęły czołowe media w tym redakcja rolna TVP1 oraz wiele branżowych wydawnictw  prasowych i portali internetowych. Impreza targowa była też szeroko promowana w prasie (artykuły w Super Expressie i Gazecie Wyborczej) i w Internecie (na portalu Facebook, w wyszukiwarce  Google oraz na portalach i stronach tematycznych).
6. Goście honorowi przedsięwzięcia:
- Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Pan Kornel Morawiecki, Marszałek Senior

 

Pierwszy dzień CTR 2017- promocja drobiu

20171129_21413220171130_12124920171130_13362120171130_13422420171130_134659

Zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze

ban1

Komunikat prasowy Copa – Cogeca

Copa i Cogeca żałują, że UE zbliża się do odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej – glifosatu – na tylko 5 lat, a nie na 15.                     (#Farmers4Glyphosate)
Copa i Cogeca są głęboko rozczarowane dzisiejszymi ruchami UE, zmierzającymi w stronę odnowienia najpowszechniej stosowanego herbicydu na świecie, który zdaniem naukowców unijnych jest bezpieczny, na 5 lat, a nie na pełny okres lat 15. UE odwróciła się od swoich naukowców.
Po tym jak nad dzisiejszym posiedzeniu Stałego Komitetu nie udało się uzyskać większości kwalifikowanej, spodziewamy się, że komitet odwoławczy w swojej- korzystnej dla glifosatu- decyzji oprze się na dowodach naukowych. Sekretarz generalny Copa i Cogeca  Pekka Pesonen powiedział: „Glifosat uzyskał pozytywną ocenę Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Nasi rolnicy i spółdzielnie rolnicze nie rozumieją dlaczego pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia zatwierdzenia glifosatu na całe 15 lat. Bez odnowienia na pełen okres, wiarygodność instytucji europejskich i decydentów UE zostanie zaprzepaszczona”. Następnie dodał: „Dzisiejsze głosowanie jest źródłem dodatkowej niepewności dla rolników i sektora, przez co trudno jest im cokolwiek zaplanować. Nasz najnowszy filmik ukazuje jak ważny jest glifosat dla rolników z całej UE. Występują w nim rolnicy z Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, Irlandii, Zjednoczonego Królestwa i Hiszpanii i wszyscy oni zwrócili uwagę na korzyści środowiskowe związane ze stosowaniem glifosatu i straty jakie poniosą, jeśli zostaną jego pozbawieni. Glifosat jest jednym z narzędzi, dzięki którym rolnicy mogą zaopatrzyć rosnącą liczbę ludności w żywność, prowadzić uprawy konserwujące i utrzymać żyzność gleby”.
Filmik można obejrzeć tu: https://youtu.be/nEMX5-syExs
Dalszych informacji udziela:
César González

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa