POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Projekt roz.MRiRW dot. Modernizacji gospodarstw rolnych -konsultacje publiczne z prośbą o uwagi
Życzenia

ŻYCZĄC ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

ZAŁĄCZAMY DROBIARSKI MOTYW:

https://drive.google.com/file/d/11Z1kAuwOZZ8O5RSnMKPH2DN4ItyHrYiS/view?usp=sharing -kliknij

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
Komunikat Prasowy Europosła K.Jurgiela i Konsultacje Planu Strategicznego WPR
Spotkanie z MRiRW
Informacja z FBZPR, której to organizacji PZZHiPD jest członkiem.
,, Szanowni Państwo,
 uprzejmie informuję, że 17 marca br. członkowie Prezydium Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą.
Jednym z tematów rozmów były trwające właśnie konsultacje społeczne nad Krajowym Planem Odbudowy. W jego ramach będą wspierane inwestycje związane z budową krótkich łańcuchów dostaw tak, aby rolnik nie musiał pokonywać dalekich odległości do punktów skupu a konsument miał większą możliwość kupowania bezpośrednio od rolnika lub od lokalnych przetwórców.
Zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia obecności polskich produktów żywnościowych na półkach sklepowych.
 Kolejnym z tematów były kwestie Zielonego Ładu oraz rolnictwa zrównoważonego. Zdaniem organizacji skupionych w Federacji od rozwiązań oczekiwanych przez konsumentów nie ma odwrotu, ale należy pamiętać o tym, żeby nowe zasady pozwalały wyprodukować wysokie plony o dobrej jakości. Zielona transformacja w rolnictwie musi brać pod uwagę jednostkę, czyli rolnika, który funkcjonuje w określonej rzeczywistości ekonomicznej. Rolnika, który nie będzie kontynuował swoje działalności jeżeli obowiązki klimatyczno-środowiskowe będą zbyt ciężkie do spełnienia i nie pójdzie za nimi odpowiednie unijne finansowanie.
Przedstawiciele Prezydium podnieśli temat zmiany w przepisach dotyczących emerytur rolniczych. Naszym zdaniem rolnik powinien uzyskać uprawnienia emerytalne bez obowiązku przekazywania gospodarstwa. Omówiono także kwestię podjęcia przez ministra rolnictwa inicjatywy ustawodawczej dotyczącej określenia i ochrony sensorycznego dziedzictwo wsi. Podobne rozwiązania przyjął właśnie parlament francuski. Ale jednocześnie członkowie FBZPR podkreślili, że w celu ograniczania konfliktów z mieszkańcami, właściciele dużych ferm powinni otrzymać możliwość dofinansowania z PROW stosowania preparatów biologicznych ograniczających nieprzyjemne zapachy.

Minister poinformował o zaprzestaniu prac nad tzw. Piątką dla Zwierząt. Członkowie Prezydium Federacji przyjęli to z uznaniem, ale jednocześnie zaapelowali do ministra o zmiany w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, które uniemożliwiłby aktywistom pro-zwierzęcym odbieranie zwierząt według własnego uznania.

 Z poważaniem,
Agnieszka Falba-Gałkowska ”
Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania  finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego p.t.: „Wzmocnienie pozytywnego postrzegania konsumpcji mięsa drobiowego poprzez edukację  i nowoczesną komunikację marketingową”.

zaproszenie do składania ofert- kliknij

Zapytanie ofertowe – wzmocnienie poz. postrzegania kons. m.d- kliknij

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia- kliknij

Zał. Nr 2 – wzór formularza oferty z oświadczeniami- kliknij

Zał.nr 3. UMOWA – wzór- kliknij

Apel branży drobiarskiej w TVP INFO
Projekt ustawy dot. przewagi kontraktowej
Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa