POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Kampania promocyjna ,, Smacznie, zdrowo, internetowo’’.

kurczaki-naklejka5cmW dniu 30 stycznia 2021 roku, w godzinach od 14:00 do 17:00 chcemy Państwu zaproponować rozrywkę, edukacyjną i chwile beztroskiego czasu.

W ramach 3 godzinnego streamingu (pokaz transmisji telewizyjnej do internetu) przedstawimy Państwu w atrakcyjnej formie dania z drobiu, które wykonają na wizji trzej znamienici kucharze.

Ponadto dietetycy udzielą porad dedykowanych dla różnych grup społecznych (sportowcom, dzieciom)  i różnym schorzeniom z podkreśleniem prozdrowotnych właściwości mięsa drobiowego.

Pokażemy efektowne, tanie dania, które każdy może przygotować u siebie w domu.

Kucharze podzielą się swoim doświadczeniem w przygotowaniu drobiowych potraw.

W trakcie wydarzenia będziemy czekali na Państwa telefony z odpowiedziami na 10 pytań konkursowych.

Pierwszych 10 osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania dostanie od nas gęś i atrakcyjne gadżety.

Pierwsze 200 osób, które zgłoszą się do nas mailowo otrzyma bon ze swoim nazwiskiem , który będzie uprawniał do odbioru za darmo dwóch tac z mięsem drobiowym (3 kg) , które zostaną dostarczone bezpośrednio na podany adres.

Po transmisji wyślemy do tych 200 osób również gadżety.

Numery telefonów oraz adres mailowy pojawi się na naszej stronie wkrótce.

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIESA DROBIOWEGO

Projekt strategiczny nowej WPR

Projekt  strategiczny WPR opublikowany przez MRiRW, do którego można wnosić uwagi i propozycje bezpośrednio do MRiRW lub za pośrednictwem  PZZHiPD.

projekt_Planu_Strategicznego – styczeń 2021(1)- kliknij

SMACZNIE,ZDROWO,INTERNETOWO!

kurczaki-naklejka5cm

 

Kampania promocyjna ,, Smacznie, zdrowo, internetowo’’ będzie przebiegać w warunkach pandemii i związanych z nią ograniczeń , dlatego też przyjęliśmy formę promocji poprzez internet.

Adresatami naszej kampanii mają być rodziny z dziećmi, seniorzy oraz osoby na dietach.

Wiele imprez zostało zawieszonych bądź nie odbędzie się w związku z zakazami sanitarnymi , dlatego wybrana przez nas forma pozwoli dotrzeć  z przekazem do szerokiego grona odbiorców.

Przewidujemy spoty na około  2500 odbiorców co oznacza tyle samo linków, a jeden link to często kilka osób – cała rodzina.

Odchodzimy od tradycyjnej degustacji na rzecz konkursów, w których nagrodami będą (oprócz tradycyjnych gadżetów) porcjowane mięso drobiowe do odebrania przy pomocy bonów w sieci spożywczej na terenie całej Polski.

Konkursy będą przeprowadzone online w czasie transmisji internetowej, a zwycięzcy zwrotnie dostaną bony w formacie PDF.

Od wielu lat trwa czarny PR nakierowany na jakość polskiego kurzego mięsa drobiowego.

W tych nietypowych czasach chcemy w innowacyjny sposób dotrzeć do odbiorcy z przekazem  dokumentującym właściwą jakość i walory prozdrowotne polskiego ,,kurczaka’’.

Eksperci, dietetycy, znani kucharze występujący podczas trzy godzinnej transmisji oneline, nie tylko przedstawią proste i oryginalne potrawy i nie tylko podzielą się swoją wiedzą ale i udowodnią właściwą jakość mięsa kurzego- drobiowego.

Głównym celem kampanii jest utrzymanie wysokiego poziomu konsumpcji mięsa drobiowego w Polsce poprzez poznawanie przez konsumentów jego walorów smakowych i zdrowotnych.

Pokazanie smacznych, efektownych i mało kosztownych przepisów ma za zadanie nauczyć przyrządzania drobiu w różny sposób.

W naszym kraju co czwarte dziecko i co drugi dorosły cierpi na otyłość.

Przedstawienie potraw prostych i dietetycznych, pomoże ludziom uzupełnić swój jadłospis o zdrowe i naturalne produkty.

Podczas transmisji przedstawimy kilka porad dietetycznych dedykowanych poszczególnym schorzeniom.

Kampania pomoże w bezpieczny sposób dotrzeć do odbiorów w całej Polsce.

Pozwoli też na innowacyjny sposób poczęstunku.

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zadania ,, Smacznie, zdrowo, internetowo”.
Pismo z GIW dotyczące BREXITU
Badania preferencji konsumentów mięsa drobiowego cd.

ZARYS RAPORTU KOŃCOWEGO.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 1 000 osób z terenu całej Polski w różnej grupie wiekowej oraz o różnym poziomie wykształcenia i zróżnicowanych preferencjach żywieniowych.

KONTEKST BADANIA:

1 Nowe wyzwania wobec biznesu

2.Specyfikacja rynku żywności

3. Zmieniające się społeczeństwo

4. Zautomatyzowana analiza danych

STRATEGICZNY CEL BADANIA:

- przedstawienie interesariuszom rzetelnej informacji na podstawie której będą mogli podjąć optymalne decyzje biznesowe

BADANIE POZWOLI:

-zminimalizować ryzyko błędów w planowaniu strategii marketingowej

-zmaksymalizować efektywność działań promocyjnych poprzez trafne profilowanie i dobór narzędzi rzeczywistego wpływania na preferencje konsumentów

CELE OPERACYJNE:

-zbadanie preferencji obecnych i potencjalnych klientów

-identyfikacja zależności między zatomizowanymi obserwacjami , a rzeczywistymi zachowaniami rynkowymi

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

-opracowanie metodologii

- badanie ankietowe

-przygotowanie danych

-modelowanie danych

-analiza wyników

-wnioski

Ocena preferencji konsumentów została oparta na badaniach ankietowych przeprowadzonych metodą CAWI wśród 1180 konsumentów z terenu całej Polski.

Do analizy zebranych danych zastosowano analizę czynnikową, która pozwoliła wyodrębnić niewidoczne ,,gołym okiem’’ zespoły czynników wpływające na częstotliwość spożycia mięsa drobiowego.

WSTĘPNE WYNIKI ANALIZY:

Ze wszystkich ankiet wyselekcjonowano ankiety dla osób deklarujących jedzenie produktów mięsnych w tym drobiowych.

Następnie podzielono zbiór na dwie grupy;

osoby często spożywające mięso czyli częściej niż raz w tygodniu i osoby rzadziej spożywające mięso drobiowe czyli raz w tygodniu lub rzadziej.

USTALONO:

Spośród mięs : dziczyzna, baranina, ryby, wołowe, wieprzowe, drobiowe;

mięso drobiowe jest pierwszym wyborem spośród mięs dla ponad 2/3 respondentów spożywających mięso częściej niż raz w miesiącu,

a 66% respondentów, którzy jedzą mięso codziennie , najczęściej wybiera drób.

SIŁA ODZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW NA WYBÓR MIĘSA DROBIOWEGO

Cechy mięsa drobiowego które najsilniej oddziałują na wybory konsumentów:

-smaczne

-dostępne

-łatwe w przyrządzaniu

Natomiast przyzwyczajenia-tradycja i cena są dla klientów coraz bardziej obojętne.

KORELACJA

Wrażliwość na czynniki prozdrowotne oraz na dobrostan zwierząt znacznie zwiększa siłę oddziaływania literatury i fachowców na wybory żywieniowe.

Jedynie dla 1 na 4 badanych przekonania odnośnie:

- uczuć zwierząt

-tradycji

-szkodliwości dla środowiska naturalnego

-negatywnym wpływie na zdrowie,

są istotną determinantą decyzji zakupowej.

SIŁA WPŁYWU CZYNNIKÓW ZMIANY NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

Zdrowie i jakość produktów – zmiana w tych obszarach silnie determinuje zmiany nawyków żywieniowych.

Cena i warunki hodowli – zmiany w obszarze cen i technologii produkcji są dla klientów coraz bardziej obojętne.

PODSUMOWANIE

Zastosowana metodologia oraz zaobserwowane zjawiska pozwalają w sposób istotny statystycznie opisać przyczyny zmienności zachowań konsumentów.

Pozwoli to na wyodrębnienie obszarów docelowej aktywności marketingowej.

Opracowała Anna Zubków na podstawie zebranych materiałów i opracowań.

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

NASZ DZIENNIK -ROZMOWA O DROBIARSTWIE

ND 1 kliknij

ND 2-kliknij

ND 3-kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa