POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Artykuł zamieszcony w POULTRY WORLD

Intensywna hodowla brojlerów, zwiększanie uodparniania na antybiotyki

 Metody intensywnego chowu brojlerów w UE przyczyniają się do wzrostu uodparniania na antybiotyki przez bakterie o znaczeniu zoonotycznym – twierdzi nowy raport.

Badanie, przeprowadzone przez AgriBusiness Consulting, mówi, że bakterie takie jak Campylobacter spp., Salmonella SPP i E coli, które zazwyczaj znajdują się w intensywnej produkcji, rozwijają odporność na wiele antybiotyków, które są ważne dla zdrowia człowieka. Zgodnie z informacjami, fermy drobiu posiadające więcej niż 100 000 sztuk stanowią mniej niż 1% wszystkich gospodarstw drobiarskich w UE, najnowsze dane Eurostatu wskazują, że w tych gospodarstwach znajduje się 38% ogólnej liczby drobiu.

Podczas gdy niektóre alternatywne, wyższe standardy dobrostanu zwierząt dla intensywnej hodowli ( bez dostępu do werandy lub wybiegów na świeżym powietrzu) pojawiły się i istnieje kilku producentów stosujących wolnowybiegowe i ekologiczne metody produkcji, główne kraje produkujące drób stosują gęstość obsady wynoszącej 33 kg / metr kwadratowy lub więcej, a wiek ubojowy zawiera się pomiędzy 35 a 45 dniami.

Ściółka i nawozy

Podsumowanie raportu mówi, że głównym problemem jest stałe stosowanie antybiotyków i wpływ odpadów pochodzących ze ściółki i nawozu.

„Intensywne systemy chowu brojlerów zazwyczaj wymagają znaczącego stosowania antybiotyków, głównie wskutek szybko rosnących zwierząt, wysokim zagęszczeniem obsady i wysokim stężeniem amoniaku.”

Ściółka i nawozowe kanały zanieczyszczania – połączenia różnych substancji – w tym odchodów, piór i zniszczonej paszy – zawierają składniki odżywcze i substancje zanieczyszczające środowisko – dodaje raport.

„W związku z tym intensywność i rozmiar intensywnej produkcji mogą uwydatnić zarówno koncentrację jak i wpływ tych substancji. Związki azotu, mogące zanieczyszczać powietrze i wpływać na jakość gleby i wody, należą do substancji odżywczych zawartych w ściółce i w potokach odpadów. Obecne są także związki fosforu, które mogą wpływać na równowagę środowiskową, podobnie jak metale ciężkie, pozostałości antymikrobiologiczne i patogeny.”

Raport opracowany dla grupy społecznej Eurogrupa dla Zwierząt wzywa do przyjęcia alternatywnych metod produkcji brojlerów jako sposobu rozwiązania tych problemów.

Raport pojawia się zaledwie tydzień po tym, jak Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do zajęcia się poważnymi wyzwaniami społecznymi powodowanymi intensywną produkcją brojlerów.

Eurogrupa dla Zwierząt stwierdziła, że Komisja Europejska musi pilne podjąć działania, dodając, że chociaż walka z uodparnianiem na środki przeciwdrobnoustrojowe pozostaje kluczowym priorytetem dla UE, Komisja nie wsparła praktycznie działań odnośnie wprowadzania wyższych standardów dobrostanu zwierząt.

Reineke Hameleers, dyrektor Eurogrupy dla Zwierząt, powiedział: „Pomimo dostępnych dowodów na szkodliwe skutki takich praktyk rolniczych, intensywne systemy produkcji brojlerów stanowią ponad 90% całej produkcji w UE, a ten sektor stale się rozwija.

„Biorąc pod uwagę dobrostan zwierząt, wpływ na środowisko i zdrowie publiczne wyróżnione przez to sprawozdanie, instytucje UE mają obowiązek zniechęcania do intensywnego chowu. Podnoszenie poprzeczki dla dobrostanu zwierząt i wspieranie przejścia na alternatywne systemy mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów u ich podstaw.”

Unijne przepisy dotyczące dobrostanu brojlerów obecnie nie gwarantują dobrostanu brojlerów kurzych – co jasno wynika ze sprawozdania o wdrażaniu zrealizowanym przez Komisję Europejską, argumentuje grupa dobrostanu. Dla zmiany sytuacji i zajęcie się legislacją, Parlament Europejski zagłosuje w przyszłym tygodniu za przyjęciem projektu rezolucji w tej sprawie.

Tony McDougal -Niezależny dziennikarz

Tłumaczenie PZZHiPD

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa