POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Badanie preferencji konsumentów mięsa drobiowego.

Od kilku lat PZZHiPD w ramach Funduszu Promocji realizuje  działania informacyjno – promocyjne dla konsumentów mięsa drobiowego. Mięso drobiowe ma duży potencjał do zwiększania konsumpcji w kraju. Sprzyja temu zmiana nawyków żywieniowych  i upowszechnianie trendu na zdrowe odżywianie. Dotychczasowe działania przynoszą pozytywny wydźwięk medialny  i wizerunkowy.

Badanie zostanie przeprowadzone na grupie 1 000 respondentów z terenu całej Polski, wśród których znajdą się  obecni i potencjalni konsumenci mięsa drobiowego. Uczestnicy badania będą celowo zróżnicowani pod względem wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, obecnych preferencji żywieniowych oraz innych cech. Pozwoli to poznać preferencje i postawy różnych grup odbiorców  i trafnie dopasować komunikację marketingową do konsumenta.

Badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa drobiowego i jego przetworów, a także profesjonalna analiza danych,  opracowane w sposób naukowy rekomendacje wskazujące kierunki, narzędzia i sposoby edukacji polskich konsumentów oraz liderów opinii przełożą się w dalszym okresie na wzrost konsumpcji mięsa drobiowego.

Szanowni Państwo,
 
Prowadzimy badania dotyczące preferencji konsumentów mięsa drobiowego. Wyniki posłużą nam do zbudowania skutecznej strategii działań mających na celu zwiększenie konsumpcji tego mięsa.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety (link poniżej):
Bardzo prosimy  również o pomoc w dystrybucji ankiet. Im więcej uda nam się ich zebrać tym wyniki badań będą bardziej miarodajne. Prosimy zatem o rozesłanie do rodziny i znajomych. Wiem, że dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu będziemy w stanie dotrzeć do szerszego grona konsumentów.

Będziemy wdzięczni za każdą formę pomocy.

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa