POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Bardzo ważna informacja!

Przypominamy , że wdrożono do wykonania przez ARiMR Rozp. Rady Ministrów w sprawie realizacji zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego z powodu ekonomicznych  skutków wystąpienia grypy ptaków 2016-2017.

Hodowco ! – jeżeli jesteś poszkodowany w wyniku decyzji administracyjnych wojewodów bądż powiatowych lekarzy weterynarii i była przerwa w produkcji spowodowana  przymusowym przestojem fermy , składaj wniosek o nadzwyczajne środki wsparcia w terminie do 8 lipca br.

Wsparcie finansowe dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy

http://www.arimr.gov.pl – ,,Ptasia grypa: wsparcie finansowe dla gospodarstw ………..”

Nadmieniamy, że tylko PZZHiPD jako jedyna organizacja drobiarska zbierała dane o szkodach w gospodarstwach w całej Polsce , współdziałała w tej sprawie z MRiRW , w tym z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej monitowała postęp prac co w efekcie zaowocowało częściowym zadośćuczynieniem poniesionych strat w formie ,, nadzwyczajnych środków wsparcia” w kwocie 12,07 mln zł.

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa