POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Artykuł zamieszcony w POULTRY WORLD

Intensywna hodowla brojlerów, zwiększanie uodparniania na antybiotyki

 Metody intensywnego chowu brojlerów w UE przyczyniają się do wzrostu uodparniania na antybiotyki przez bakterie o znaczeniu zoonotycznym – twierdzi nowy raport.

Badanie, przeprowadzone przez AgriBusiness Consulting, mówi, że bakterie takie jak Campylobacter spp., Salmonella SPP i E coli, które zazwyczaj znajdują się w intensywnej produkcji, rozwijają odporność na wiele antybiotyków, które są ważne dla zdrowia człowieka. Zgodnie z informacjami, fermy drobiu posiadające więcej niż 100 000 sztuk stanowią mniej niż 1% wszystkich gospodarstw drobiarskich w UE, najnowsze dane Eurostatu wskazują, że w tych gospodarstwach znajduje się 38% ogólnej liczby drobiu.

Podczas gdy niektóre alternatywne, wyższe standardy dobrostanu zwierząt dla intensywnej hodowli ( bez dostępu do werandy lub wybiegów na świeżym powietrzu) pojawiły się i istnieje kilku producentów stosujących wolnowybiegowe i ekologiczne metody produkcji, główne kraje produkujące drób stosują gęstość obsady wynoszącej 33 kg / metr kwadratowy lub więcej, a wiek ubojowy zawiera się pomiędzy 35 a 45 dniami.

Ściółka i nawozy

Podsumowanie raportu mówi, że głównym problemem jest stałe stosowanie antybiotyków i wpływ odpadów pochodzących ze ściółki i nawozu.

„Intensywne systemy chowu brojlerów zazwyczaj wymagają znaczącego stosowania antybiotyków, głównie wskutek szybko rosnących zwierząt, wysokim zagęszczeniem obsady i wysokim stężeniem amoniaku.”

Ściółka i nawozowe kanały zanieczyszczania – połączenia różnych substancji – w tym odchodów, piór i zniszczonej paszy – zawierają składniki odżywcze i substancje zanieczyszczające środowisko – dodaje raport.

„W związku z tym intensywność i rozmiar intensywnej produkcji mogą uwydatnić zarówno koncentrację jak i wpływ tych substancji. Związki azotu, mogące zanieczyszczać powietrze i wpływać na jakość gleby i wody, należą do substancji odżywczych zawartych w ściółce i w potokach odpadów. Obecne są także związki fosforu, które mogą wpływać na równowagę środowiskową, podobnie jak metale ciężkie, pozostałości antymikrobiologiczne i patogeny.”

Raport opracowany dla grupy społecznej Eurogrupa dla Zwierząt wzywa do przyjęcia alternatywnych metod produkcji brojlerów jako sposobu rozwiązania tych problemów.

Raport pojawia się zaledwie tydzień po tym, jak Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do zajęcia się poważnymi wyzwaniami społecznymi powodowanymi intensywną produkcją brojlerów.

Eurogrupa dla Zwierząt stwierdziła, że Komisja Europejska musi pilne podjąć działania, dodając, że chociaż walka z uodparnianiem na środki przeciwdrobnoustrojowe pozostaje kluczowym priorytetem dla UE, Komisja nie wsparła praktycznie działań odnośnie wprowadzania wyższych standardów dobrostanu zwierząt.

Reineke Hameleers, dyrektor Eurogrupy dla Zwierząt, powiedział: „Pomimo dostępnych dowodów na szkodliwe skutki takich praktyk rolniczych, intensywne systemy produkcji brojlerów stanowią ponad 90% całej produkcji w UE, a ten sektor stale się rozwija.

„Biorąc pod uwagę dobrostan zwierząt, wpływ na środowisko i zdrowie publiczne wyróżnione przez to sprawozdanie, instytucje UE mają obowiązek zniechęcania do intensywnego chowu. Podnoszenie poprzeczki dla dobrostanu zwierząt i wspieranie przejścia na alternatywne systemy mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów u ich podstaw.”

Unijne przepisy dotyczące dobrostanu brojlerów obecnie nie gwarantują dobrostanu brojlerów kurzych – co jasno wynika ze sprawozdania o wdrażaniu zrealizowanym przez Komisję Europejską, argumentuje grupa dobrostanu. Dla zmiany sytuacji i zajęcie się legislacją, Parlament Europejski zagłosuje w przyszłym tygodniu za przyjęciem projektu rezolucji w tej sprawie.

Tony McDougal -Niezależny dziennikarz

Tłumaczenie PZZHiPD

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

INFORMACJE Z PRAC PZZHiPD

Na podstawie zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, TechTransBalt i PZZHiPD, organizujemy spotkania z hodowcami i producentami drobiu na terenie całego kraju.

Pani Profesor Alicja Węgrzyn z Instytutu Biochemii i Biofizyki  Polskiej Akademii Nauk wraz z częścią swojego zespołu badawczego  prowadzi wykłady dotyczące  możliwości zwalczania patogennych bakterii  drobiu obejmując różne serowary Salmonella i Escherichia coli za pomocą bakteriofagów.

Spotkania odbyły się w dniu 23 października br. w Szczutowie z hodowcami z regionu Sierpca oraz w dniu 6 listopada br. w Zgierzu dla hodowców ze Zrzeszenia Środkowej Polski.

W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie kolejnych roboczych spotkań.

 

MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM

KAMPANIA PROMOCYJNA

Mikołajki 2018

Zaproszenie na szkolenie CDR w Brwinowie
Szanowni Państwo , w imieniu CDR w BRWINOWIE zapraszamy do udziału w szkoleniu , poniżej informacje otrzymane z CDR.
Od:Renata Koczkodaj – CDR Brwinowie
Temat:
Nowe technologie w produkcji drobiarskiej – 8 listopada 2018 r.

|Dzień dobry,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie 8 listopada  2018 r. – Nowe technologie w produkcji drobiarskiej

Szkolenia skierowane są do doradców i osób zainteresowanych produkcją drobiarską.

W ramach szkolenia Nowe technologie w produkcji drobiarskiej odbędą się wykłady stacjonarne prowadzone przez naukowców SGGW, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, przedstawicieli firm branży drobiarskiej.

Koszt szkolenia:

Nowe technologie w produkcjidrobiarskiej- 162 zł brutto (koszty dydaktyczne, obiad, serwisy kawowe)

Karty zgłoszenia proszę przesłać do dnia 30 października br. na adres e-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl
Opiekę merytoryczną szkolenia sprawuje – Anna Kowalska a.kowalska@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 222

Opiekę organizacyjną sprawuje – Renata Koczkodaj r.koczkodaj@cdr.gov.pl, 22 125 62 209

Do pobrania:

karta zgłoszenia – dróbharmonogram szkolenia – drób

Proszę o rozesłanie informacji osobom zainteresowanym tą tematyką szkolenia.

Z poważaniem

Renata Koczkodaj
Dział Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
Tel.: 22 125 62 09
E-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Tel.: 22 729 66 34 do 38
Fax: 22 729 72 91
E-mail: sekretariat@cdr.gov.pl
http://www.cdr.gov.pl

Informacje na temat Twojego Administratora Danych Osobowych znajdują sie na stronie: LINK

Karta zgłoszenia_drób – KLIKNIJ

DRÓB NA FALI
Dożynki Prezydenckie- podziekowanie Prezydenta RP

dav

W dniu 24 pażdziernika przedstawiciele PZZHiPD uczestniczyli w uroczystości podsumowującej Dożynki Prezydenckie SPAŁA 2018. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Pan Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji uroczystości dożynkowych , a następnie wręczył pisemne podziękowania.

dav

Scan0241 – podziękowanie kliknij

 

 

Mity, a fakty o mięsie drobiowym

Mity, a fakty o mięsie drobiowym – przybliżenie hodowli drobiu konsumentom oraz znaczenie drobiu  w żywieniu człowieka na podstawie przedstawionych  filmów. Opis zrealizowanych filmów.

Pierwszy film-  1ABOVO  – hodowla ptactwa, przedstawia historię drobiu na przełomie wieków. Udomowienie poszczególnych gatunków drobiu nastąpiło :

gęsi 5 tysięcy lat temu w starożytnym Egipcie

kur  5 tysięcy lat temu w Indiach – obecnie znamy 80 ras kur

kaczek  1500 lat p.n.e. w Chinach

indyków 1500 lat temu przez Indian w Ameryce Południowej

Na polskim stole kilkaset lat temu drób należał do elitarnych potraw np. kapłon . Z drobiu przyrządzano różnorodne potrawy . Zaraz po rybach, należał drób do najbardziej popularnych produktów zwierzęcych. Drób mógł być hodowany  cały rok, a więc  stanowił żywą  spiżarnię.

O dawnych  potrawach spożywanych w naszym kraju i znaczeniu w nich drobiu opowiada prof. Jarosław Dumanowski.

O drobiu w XVII  wiecznym  malarstwie Holenderskim  opowiada Pani Kustosz Hanna Benesz   z Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zaprezentowanie  rodzinnej fermy drobiu w Czarnym na Pomorzu-  historia i  rozwój przez kilkadziesiąt lat (trzy pokolenia).

Drugi film- POLSKI STÓŁ -  opowiada prof. Jarosław Dumanowski i dr. Marta Oscypińsaka.

Dawniej hodowano więcej ras drobiu niż obecnie.  We Francji powstała śpiewana książka kucharska dla niepiśmiennych kucharek.  Na dworach królewskich spożywano mnóstwo drobiu na co istnieją pisane dowody (np. na dworze  Jagiellonów).  Najbardziej ceniony na polskim stole był kapłon- kastrowany kogut oraz pulardy.  W XVII wieku istnieje wiele przepisów kucharskich z użyciem mięsa drobiowego. Pan Maciej Nowicki – Kuchmistrz z Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie opowiada o rekonstrukcji staropolskich potraw.   Drób zaznaczył się również  w literaturze np. w ,, Panu Tadeuszu’’ A. Mickiewicza . O gęsi pisał  Sienkiewicz, ksiądz K. Klug oraz geograf Wincenty Poll.

Profesor Fabio Parasce z Uniwersytetu w Nowym Jorku mówi o trendach żywieniowych na świecie i  w jaki sposób w obecnych czasach spożywa się produkty z drobiu. Do tego tematu nawiązuje też prof.  J. Dumanowski.

Trzeci film- PIÓRA I GRZEBIENIE- pierwsze  udomowienie kur  nastąpiło w celach : magicznych, religijnych , rozrywkowych.  Obecnie w Europie istnieje 600 ras kur.  Gęsi , kaczek czy indyków  jest       o wiele mniej ras.  Gęś nabrała znaczenia dopiero w czasach nowożytnych . O gęsiach opowiada  Pani Halina Bielińska z Zakładu Doświadczalnego w Balicach oraz Pan Krzysztof Anders z Uniwersytetu w Krakowie.

O indykach mówi prof. dr hab. Teresa Majewska z Instytutu Zootechniki w Krakowie , które są ptakami wyjątkowo wymagającymi w hodowli i potrzebują bardzo wysokiej jakości pasz.

Rasą uważaną za Polską, jak mówią naukowcy jest ,, Czubatka Polska ‘’, która pochodzi od ,, Kury Galicyjskiej’’ oraz ,, Kura Zielononóżka’’.  Jest to nasze dziedzictwo narodowe.

Czwarty film – NASZ DRÓB- przedstawienie produkcji drobiu w Polsce , która w 2018 roku przekroczyła 3 mln ton.  W Polsce drób zaczęto hodować już w okresie brązu , o czym świadczą wykopaliska w Biskupinie, a mówi o tym  dr Marta Oscypińska.  Profesor dr hab. Barbara Biesiada Drzazga opowiada o produkcji kaczki i jakie znaczenie miał ten drób w Chinach już w czasach Dynastii Ming . Dania z kaczki były ulubionymi przez arystokrację chińską. Obecnie największymi producentami kaczek są kraje Azji (Chiny , Wietnam) , a w Europie Francja.

Naukowcy opowiadają o różnych gatunkach drobiu produkowanych w Polsce  i skąd wzięła się gęś  ,, Biała  Kołudzka’’.

Pan Krzysztof Borkowski  zaprezentował  Zakład Ubojowy  ,, Stasin’’, który  w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął , bazując na indyku hodowanym przez polskich , okolicznych hodowców.

Prezes PZZHiPD  Andrzej Danielak  omówił  rozwój  polskiego drobiarstwa w ostatnich latach i jego znaczenie dla gospodarki.

Piąty film – DIETA- ( znaczenie)  słowo łacińskie pochodzenia greckiego znaczące sposób życia , odżywiania się.  Już w starożytności Hipokrates opisywał znaczenie diety dla zdrowia.

Zaprezentowanie ćwiczeń i  przekazanie jakie znaczenie ma odżywianie w życiu człowieka z uwzględnieniem aktywnego stylu życia . Wypowiedzi  ekspertów, trenerów sportu , dietetyków , osób zajmujących się promowaniem zdrowego trybu życia.  Znaczenie mięsa drobiowego w prawidłowym odżywianiu się.   Uświadamianie , jakie znaczenie ma odpowiedni styl  życia i odżywiania się dla jego jakości i długości  oraz jakie składniki  odżywcze zawiera mięso drobiowe z uwzględnieniem różnych jego  gatunków.

 

Szósty film – HISTORIA BROJLERA-  opowiada o  początkach produkcji brojlera  w USA, a następnie o rozwoju  przemysłu  drobiarskiego w naszym kraju.

Słowo brojler pojawiło się w 1876 roku i pochodzi od angielskiego słowa piec, opiekać.

Prof. dr. hab.  Piotr Szeleszczuk  opowiada historię  rozwoju ery drobiarstwa, która rozpoczęła się w 1916 roku w USA.

Zalety mięsa drobiowego to tania i szybka produkcja , walory dietetyczne i brak barier religijnych. W 1928 roku w USA wymyślono hasło ,, Chicken for every pot’’ – kurczak na każdym stole . Zaczęły się prace badawcze nad udoskonaleniem i stworzeniem idealnego kurczaka , ogłoszono nawet konkurs na najlepszego kurczaka. Ogłoszono też dzień kurczaka w Nowym Jorku.

W Polsce w 1968 roku ( V PLENUM KC PZPR) podjęto decyzję o produkcji jaj           w gospodarstwach rodzinnych . Państwo dało możliwość rozwoju rodzinnej produkcji drobiarskiej i zaczęły powstawać zakłady ubojowe.  Spożycie mięsa drobiowego wynosiło wtedy 2kg na osobę rocznie.

W 1980 roku na wskutek embarga ekonomicznego  nałożonego na Polskę przez USA i braku podstawowego surowca białka jakim jest soja , nastąpiło załamanie sektora drobiarskiego.

Następnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, sektor drobiarski w naszym kraju zaczął przeżywać Renesans – wielki rozwój . Powstało wiele nowoczesnych ferm i zakładów ubojowych i przetwórczych.

Obecnie na świecie spożywa się rocznie 600 miliardów kurczaków.

 

Film siódmy – MITY I WIERZENIA-  przedstawienie jakie znaczenie miał drób w dawnych czasach i znaczenie symboliki.

Kogut uważany za naczelnika drobiu , tego co budzi ludzi , ma doskonały wygląd np. jego grzebień.

Powstały przysłowia nawiązujące do drobiu np. ,, dać kurze grzędę to wyżej siędę’’ czy ,, myślał indyk o niedzieli , a w sobotę mu łeb ucięli’’.

W dawnych czasach ptactwem zajmowały się  głównie kobiety, dzieci lub osoby starsze, słabsze.

Znaczenie i rola jajka w historii i wierzeniach np. pisanki Wielkanocne – opowiada prof. Andrzej Kowalski z Uniwersytetu Gdańskiego .

Dr Beata Purc Stępniak z Muzeum Narodowego pokazuje malarstwo przedstawiające drób i mówi  o jego znaczeniu w dawnych domostwach. Również w dawnych obrzędach pogrzebowych kura miała istotne znaczenie.

Na przykładzie Kolumbii dowiadujemy się o znaczeniu drobiu w różnych kulturach. Kura była uznawana w tym kraju jako opiekuńczy duch domu. Przysłowia o kobietach , np. ,,rządzi się jak kura’’.

Indyk miał duże znaczenie w kulturze Inków , używano go głównie  w celach rytualnych  np.  wykorzystywano jego pióra.

Gęś , ceniona za jej puch , pierze oraz mięso . Dzień Świętego Marcina jest nawiązaniem do legendy, że gęsi wydały swym gęganiem, gdzie ukrywa się  Święty  Marcin i dlatego w tym dniu obok rogala spożywa się gęś.

W dawnych czasach gospodynie bardzo dbały o pisklęta drobiu. Trzymano je najczęściej w domu , w kuchni w ciepłym miejscu.

Życie człowieka w dawnych czasach było bardzo związane z drobiem.

 

Film ósmy – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI-  przedstawienie działających w naszym kraju  systemów bezpieczeństwa żywności  oraz  omówienie tematu,  jakie wymagania musi spełnić  drób zanim zostanie wprowadzony do obrotu oraz  znaczenie  kontroli  i nadzoru  weterynaryjnego.  Temat omawiają  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki oraz Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  Edward Kowalke .

Pokazanie fermy drobiu i jakim wymogom musi sprostać hodowca (badanie wody podawanej dla drobiu , paszy i badania środowiskowe ) zanim jego drób trafi do zakładu ubojowego.

Zaprezentowanie pracy laboratoriów , w tym referencyjnych , czym się zajmują i w jaki sposób i pod jakim kątem prowadzą badania.

Monitoring żywności np.  program ,, od pola do stołu’’.

W jaki sposób pracują inspekcje odpowiadające za produkcję żywności  na przykładzie  IJHARS.

 

Film dziewiąty – DRÓB I NAUKA – proferor dr hab. Piotr Szeleszcuk   z SGGW  Wydział Medycyny Weterynaryjnej  – opowiada w jaki sposób naukowcy pracują nad ulepszeniem gatunków  drobiu.  Ma to ogromny wpływ na rozwój drobiarstwa.

Profesor dr hab. Wiesław Przybylski mówi o potrzebach konsumenckich i jakie są obecne trendy żywieniowe. Następuje coraz większe zapotrzebowanie na rasy drobiu wolniej rosnące, moda na produkty tradycyjne.

Inżynieria genetyczna pracuje nad mięsem wzbogaconym np. w kwasy omega 3.

Pracuje się nad poprawą jakości mięsa.  Moda na żywność funkcjonalną , wzbogaconą o witaminy czy mikroelementy.

Obecnie w Polsce spożywa się rocznie około 30 kg mięsa drobiowego na osobę.

Profesor dr hab. Alicja Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego  omawia sposób wykorzystania fagów w zwalczaniu w infekcjach  bakteryjnych. Jest to naturalny sposób zwalczania bakterii np. Salmonelli.

Następuje konieczność stosowania naturalnych metod w walce z bakteriami z powodu lekoodporności na antybiotyki wśród ludzi.

Film dziesiąty – DYNASTIE- pokazanie rodzin , które w drugim , a nawet trzecim pokoleniu zajmują się drobiarstwem i osiągnęły ogromny sukces w tej branży , na przykładzie Państwa Milewczyków  i Firmy CEDROB S.A.

Senior rodu Pan Adam  Milewczyk opowiada historię rozwoju  firmy. Obecnie już  drugie pokolenie pracuje w tej firmie.  Prowadzą ubojnię drobiu z zaangażowaniem całej rodziny. Nastąpił podział ról dotyczący pracy. Obecnie ich nowy, bo powstały w 2015 roku zakład,  kładzie największy nacisk na jakość produktu.

Firma CEDROB S.A. jest jednym z najbardziej znaczących zakładów drobiarskich w Polsce.  O historii rozwoju firmy i problemach z jakimi musieli się zmagać opowiada współwłaściciel Pan Mirosław Kożlakiewicz.

CEDROB jest firmą , która ma organizację produkcji w cyklu zamkniętym  tzn. posiada swoje fermy niosek  zarodowych, następnie swoje  zakłady wylęgu , fermy  brojlera  oraz ubojnię. Posiada także własną wytwórnię pasz.

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Ogłoszenie dot. zadania ,, Szkolenie producentów drobiu”
DOŻYNKI PREZYDENCKIE

Film – relacja z Dożynek Spała 2018

https://www.youtube.com/watch?v=j-anVcYm0MU&feature=youtu.be- KLIKNIJ

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

Artykuł

Artykuł zamieszczony w  Poultry World

Tekst: Tony McDougal z 21 września 2018 r.

Rabobank: Światowy sektor drobiarski boryka się z trwającą zmiennością

Według najnowszego kwartalnego raportu Rabobanku, ciągła niestabilność handlu, szczególnie z Brazylią, będzie nadal stanowić wyzwanie dla wyników branży. Ograniczenia w kilku brazylijskich zakładach eksportowych, trwający wpływ strajku dwóch firm transportowych i ustanowiona kontrola mięsa przez Chiny w odniesieniu do importowanego z Brazylii drobiu to kwestie, które mogą mieć wpływ na wyniki ekonomiczne. Innym zagadnieniem z którym mierzy się światowy sektor drobiu jest rosnąca zmienność światowych cen zbóż i nasion oleistych spowodowana letnią suszą i problemami w handlu. Ponadto narastają obawy przed najświeższymi zachorowaniami na grypę ptaków powodowane nadchodzącym jesiennym sezonem wędrówek dzikich ptaków.

Nan-Dirk Mulder z Rabobank, starszy analityk białka pochodzenia zwierzęcego skomentował, że kolejna kwestia, dotycząca sektora trzody chlewnej także może mieć wpływ na tę sytuację: „Niedawne zachorowania na afrykański pomór świń (ASF) w Chinach może również wpłynąć na światowy rynek drobiu.

„Jeśli choroba rozprzestrzeni się szybko, to wówczas może nastąpić znaczące zmniejszenie chińskiego pogłowia trzody chlewnej, powodując wzrost cen wszystkich rodzajów mięsa w Chinach. „Sytuacja ta może odwrócić się w 2019 roku, gdy chińscy konsumenci przechodząc od wieprzowiny do drobiu, spowodują podwyższenie cen na lokalnych rynkach”.

Dobre wyniki sektora drobiowego

Jednak pomimo nadchodzących wyzwań byłoby niewłaściwym malowanie zbyt pesymistycznego obrazu, gdyż w rzeczywistości wyniki światowego przemysłu drobiarskiego jest nadal dobra w większości regionów świata.

Raport wskazuje, że branże w Azji, Afryce i Europie osiągają obecnie dobre wyniki, wynikające ze zrównoważenia podaży z popytem. Przewiduje się uzyskanie w UE wysokich dochodów wskutek rosnących cen na mięso z piersi.

W drugim kwartale zmniejszył się import z Brazylii o 11% – co odpowiada 100 000 tonom, pomoże pozycji UE. Ale na horyzoncie pojawiają się obawy o skutkach szybkiego wzrostu produkcji w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Rabobank przewiduje spowolnienie w USA w czwartym kwartale, gdy ceny kurcząt obniżą się osłabieniu, i osłabia się dochody. Wówczas prawdopodobnie nastąpi gwałtowny wzrost zapotrzebowania na kurczaki i inne produkty białkowe. W tej sytuacji wzrośnie prawdopodobnie eksport do takich krajów, jak Kuba, Wietnam i Tajwan.

Tymczasem „doskonała burza” nadal powstrzymuje brazylijski sektor, w którym odnotowano w drugim kwartale historycznie, wysoki 20% spadek eksportu, w szczególności do Europy i Arabii Saudyjskiej. Generalnie rzecz biorąc, produkcja w tym kwartale obniżyła się o 5%, ale następuje jej wzrost Jednakowoż trwające osłabienie waluty może wzmocnić pozycję negocjacyjną Brazylii.

Tłumaczenie PZZHiPD

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa