POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Informacja z prac PZZHiPD

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu prowadzi różne , aktywne działania służące naszej branży. Poważnym działaniem jest uczestniczenie naszych przedstawicieli w różnych wydarzeniach    i tak po raz kolejny braliśmy udział w dyskusji i wyrażaniu obaw w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W pażdzierniku odbyło się  spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie , a tematem były problemy związane z transportem towarów w obie strony.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb celnych  z Francji, Belgii oraz przedstawicielka ministerstwa Holandii. Uczestnik spotkania prezes PZZHiPD  Andrzej Danielak zadał pytanie związane z przewidywanymi gigantycznymi zatorami transportowymi , przewidywanymi nawet na dwie , trzy doby.

Pytanie brzmiało ,, czy służby graniczne, portowe w tych w/w państwach przewidują tzw. ,, zieloną drogę” dla transportów produktów żywnościowych, o krótkim okresie trwałości np. jakim jest świeże mięso drobiowe. Czy będzie możliwe odprawianie tych transportów bez kolejki, gdyż w przeciwnym razie mięso straci termin przydatności? ”

Najbardziej konkretną odpowiedż udzieliła przedstawicielka Holandii, która kategorycznie wykluczyła taką możliwość. Wobec powyższego nasze polskie zakłady muszą przygotować się na taką ewentualność, by nie ponieść strat.

Dyskusja  w sprawach transportowych była bardzo szeroka i jestem przekonany, że w części przyczyniła się do kolejnego odroczenia terminu Brexitu, aby lepiej przygotować wszystkie aspekty tego procesu bez niewyobrażalnych strat.

Opracował Andrzej Danielak

DOŻYNKI PREZYDENCKIE 2019
Dane dotyczące produkcji drobiarskiej w 2019r
Promocja drobiu we Władysławowie

,, Gęsi Generała’’ – promocja drobiu.DSC02442 plakat01DSC02434DSC02437

Gęsi Generała.mp4- kliknij na film

https://drive.google.com/file/d/1s1WbVy1_FDN5lGWQo5vmCPL7JivCSb2A/view?usp=sharing – kliknij na film

W dniu 19 pażdziernika br. we Władysławowie na terenie Oddziału Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy Oddział ,, Hallerówka’’,  odbyła się drobiarska impreza promocyjna  połączona  z wydarzeniem historycznym  tj. 100-etna rocznica powołania Frontu Pomorskiego’’.

Otwarcia imprezy dokonał Prezes PZZHiPD Andrzej Danielak wraz z Burmistrzem Miasta Władysławowa Panem Romanem Kuziel.

Podczas imprezy odbyła się też  III Konferencja Hallerowska, którą poprowadził Pan Mirosław Kulik -Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej, gdzie były prezentowane następujące tematy:

  1. Wspomnienie profesor Marii Dzielskiej – prof. dr. hab. Maciej Salamon
  2. Wojskowe aspekty przejęcia Pomorza -  prof. dr. hab. Bogusław Polak
  3. Przejmowanie Urzędów Państwowych na Pomorzu w 1920 roku na przykładzie Poczty Polskiej – prof. dr. hab. Julian Auteytner
  4. ,,Ostatni rycerz Rzeczpospolitej’’. Rzecz o osobowości generała Józefa Hallera- Ks. Prałat Józef Roman Maj- autor książki.
  5. Dlaczego dowódcą Frontu Pomorskiego został gen. Józef Haller- prof. dr. hab. Marian Marek Drozdowski

Konferencja zakończyła się dyskusją, a prelegenci odpowiadali na pytania. DSC02333DSC02332DSC02324DSC02337DSC02327

Na zewnątrz czyli na  terenie należącym do Muzeum , a kiedyś była to posiadłość generała Józefa Hallera została zorganizowana impreza plenerowa, w czasie  której podawano dania z drobiu.

Na scenie odbywały się występy artystyczne, a młodzież z Domu Kultury  śpiewała pieśni patriotyczne.

Połączenie ważnych wydarzeń historycznych z promocją polskiej żywności tj. drobiu, wpisuje się w politykę patriotyzmu konsumenckiego propagowanego przez naszą organizację.

Wydarzenie odbywało się w miejscu ważnym historyczne, a uczestnicy mogli nie tylko cieszyć się piękną pogodą , kosztować wspaniałych , drobiowych pyszności ale pogłębić swoją wiedzę historyczną.

Generał Józef Haller znany jest głównie jako żołnierz i polityk, jednak znaczącą częścią jego spuścizny są osiągnięcia związane z działalnością społeczną i charytatywną. Jego praca nastawiona była na pomoc Polakom i Ojczyżnie. Widząc ubóstwo chłopów starał się im pomagać by mogli godnie żyć.

W czasie zaborów w 1912 roku objął stanowisko inspektora w Towarzystwie Kółek Rolniczych. Prowadził i organizował kursy hodowlane i mleczarskie. Podczas tych kursów przekazywano chłopom wiedzę rolniczą na dość wysokim poziomie. Zamiłowania rolnicze, które wyniósł z ziemiańskiego domu mógł realizować dopiero w 1932 roku we własnym majątku w Gorzuchowie koło Świecia prowadząc na wysokim poziomie gospodarstwo hodowlane. Szczególnie angażował się we wprowadzanie nowych odmian zbóż, drzew i krzewów owocowych.

Jednak z zamiłowania generał Haller był hodowcą drobiu. Na podwórzu w jego majątku królowały gęsi , kury, indyki , którym poświęcał wiele uwagi.

Poprzez taką , zwyczajną działalność pozytywistyczną, rolniczą starał się wnosić pozytywne wartości do polskiego życia społecznego oraz doskonalić siebie.  O generale Hallerze pięknie opowiadał Ksiądz Józef Maj podczas Konferencji oraz zaprezentował wydaną przez siebie książkę, w której opisuje niezwykłe życie, barwną osobowość i dokonania swojego bohatera. Józef Haller był człowiekiem niezwykle szlachetnym, wielkiego honoru, o nieskazitelnej uczciwości i poczuciu sprawiedliwości. Głęboki patriota, humanista i człowiek czynu , a jednocześnie romantyk. Wierny chrześcijańskim wartością i swojej ojczyżnie. Był także wielkim społecznikiem. Doskonale wykształcony w europejskich akademiach wojskowych oraz talent organizacyjny , były podstawą imponujących dokonań Józefa Hallera. Odegrał on znaczącą rolę w wywalczeniu przez Polskę niepodległości, w utrwaleniu granic po pierwszej wojnie światowej, w tworzeniu historii odradzającego się państwa polskiego , w okresie drugiej wojny światowej aż po lata spędzone na emigracji. Rola Błękitnej Armii oraz samego generała Hallera przez wiele lat była przemilczana lub pomijana. Obecnie należy przywrócić pamięć o tak wspaniałym człowieku. Obchodzone są rocznice zaślubin Polski z morzem, a wiele szkół i jednostek wojskowych przyjęło generała za swego patrona. Powstały jego piękne pomniki między innymi we Władysławowie. W 2017 roku w setną rocznicę utworzenia Błękitnej Armii we Francji, Senat RP uchwalił Rok Generała Hallera w celu popularyzacji dokonań tego wybitnego człowieka.

Połączenie historii, tradycji i promocji wytworzonych przez polskich hodowców drobiu, a przyrządzonych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich produktów drobiarskich , przyniosło doskonały rezultat. Uczestniczący w imprezie mogli skosztować drobiarskich pyszności , przypomnieć dawno już zapomniane smaki i uczestniczyć w doskonałej lekcji historii.DSC02382

DSC02396DSC02360DSC02394DSC02376DSC02373DSC02369DSC02365DSC02362DSC02343 DSC02342DSC02412DSC02384DSC02372

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

,, Gęsi Generała”- promocja

Zapraszamy na promocję drobiu do Władysławowa w dniu 19.10.2019r  ZAPROSZENIE GĘSI  str A

plakat01

Promocja drobiu ,, Potrawy drobiowe nad Wisłą”cd.

DSC02099

W sobotę 5 pażdziernika br. w Grudziądzu o godzinie 11:00 rozpoczął się festyn pt. ,, Drób nad Wisłą”. Uroczystego otwarcia festynu dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski i Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski,  którzy objęli Honorowy Patronat nad imprezą oraz Prezes PZZHiPD  Pan Andrzej Danielak i Sekretarz ZG PZZHiPD Pani  Stanisława Aldona Łoś -organizatorzy imprezy.

Przybyłych kilka tysięcy osób uczestniczyło w zabawie, która miała charakter imprezy plenerowej, a dodatkowo odbywała się w pięknym miejscu- Błonia Nadwiślańskie w Grudziądzu. Imprezę prowadził Pan Bogdan Szczepański , który swym pięknym głosem i dowcipem zachęcał  ze sceny do udziału w konkursach. Na scenie pojawiało się wiele osób między innymi przedstawiciele Klubu Wioślarskiego Wisła , którzy opowiadali o osiągnięciach  Klubu oraz zaprezentowali  Mistrzów- Wychowanków Klubu. Sporo miejsca w opowieściach poświęcono sportowcowi Bronisławowi Malinowskiemu , który pochodził z Grudziądza. Następnie zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich z Grudziądza , a obecna jedna z Pań nauczycielek  przedstawiła historię i osiągnięcia tej szkoły, która jest jedną z najlepszych szkół w regionie.

Podczas festynu odbył się konkurs na najlepszą potrawę przygotowaną przez Koła Gospodyń Wiejskich. W konkursie udział wzięły cztery Koła Gospodyń , które przygotowały doskonałe potrawy drobiowe. Wszystkie Koła otrzymały okolicznościowe puchary, które wręczył Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Prezydent Miasta Grudziądza i Prezes PZZHiPD, a oczywiście najładniejszy puchar otrzymało zwycięskie Koło Gospodyń Wiejskich Mokrzanki, drugie miejsce KGW Jeżewo, trzecie miejsce KGW z Szembrucka.DSC02296DSC02010DSC02002

Podczas całej imprezy ze sceny płynęła doskonała muzyka wykonywana przez zespół ,, Retro- Voice” – ,, Biesiada polska”.  Prezes Stada Ogierów w Nowych Jankowicach zachęcał do przejażdżki przygotowanymi bryczkami, z czego korzystały najczęściej dzieciaki z rodzicami.

Do przygotowanych potraw zarówno przez Koła Gospodyń Wiejskich , uczniów Szkoły Gastronomiczno- Hotelarskiej oraz grilla, ustawiały się długie kolejki. Można było skonsumować doskonałych potraw drobiowych, dowiedzieć się o sposobach hodowli drobiu w Polsce oraz wartościach odżywczych mięsa drobiowego, a przy okazji spędzić mile dzień zwłaszcza , że sprzyjała temu piękna pogoda. Dzieciaki oraz dorośli uczestniczyli w konkursach za co otrzymywali ładne nagrody.

Impreza bardzo pozytywnie wpisała się w pamięć uczestników- mieszkańców miasta , którzy zgłaszali prośbę o  jej powtórzenie w przyszłym roku. DSC02301DSC02143DSC02017DSC02021DSC02203DSC02078DSC02069DSC02072DSC02083DSC02115DSC02118DSC02131DSC02132DSC02137DSC02165DSC02194DSC02216DSC02233DSC02235DSC02260DSC02265DSC02265 DSC02299Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

 

 

 

 

 

 

Promocja drobiu w Grudziądzu

W dniu 05 pażdziernika br. w Grudziądzu odbył się festyn pt. ,, Potrawy drobiowe nad Wisłą”. Tym razem Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zawitał do Grudziądza, aby promować polskie mięso drobiowe.71591206_702709343567564_8041353232624123904_nDSC02322

Trochę informacji o tym pięknym mieście.

Grudziądz – miasto z 99 tys. mieszkańców, położone nad Wisłą.

Od 1231 roku gród grudziądzki należał do Krzyżaków, którzy nadali osadzie w 1291 roku prawa miejskie. Miasto zostało opasane systemem murów obronnych z 4 bramami i 10 basztami. Na wysokiej skarpie nad Wisłą zbudowano zamek . Dzięki przywilejom handlowym miasto w krótkim czasie rozwinęło i rozbudowało się, stając się w XIV wieku jednym z ważniejszych ośrodków handlu zbożem w ziemi chełmińskiej.

Po 1466 roku miasto przeszło pod władzę króla Kazimierza Jagiellończyka,  który ustanowił tu starostwo.

W 1655 roku Grudziądz  zajęli Szwedzi, którzy ufortyfikowali zamek.

Po 1772 roku miasto zostało przyłączone do państwa pruskiego, a król  Fryderyk Wielki wybudował twierdzę. W 1832 roku w twierdzy byli internowani powstańcy listopadowi, a 1864 roku powstańcy styczniowi. W drugiej połowie XIX wieku miasto przechodziło rozwój , powstała cała sieć połączeń drogowych i kolejowych, uruchomiono wiele fabryk i zakładów. Miasto uzyskało niepodległość w 1920 roku. W latach 1920 – 1935 w Grudziądzu znajdowało się  Centrum Wyszkolenia Kawalerii.

W mieście o tak bogatej historii znajduje się wiele zabytków. Jest kilkumetrowej wysokości pomnik Mikołaja Kopernika, kościół św. Franciszka Ksawerego i dawne kolegium Jezuitów, gotycki kościół św. Mikołaja z barokowym ołtarzem.
Na rynku głównym wznosi się kilkumetrowej wysokości pomnik Żołnierza Polskiego z 1986 roku, ustawiony w miejscu wcześniejszego z 1930 roku.

Na elewacji jednego z budynków na rynku jest tablica poświęcona Mikołajowi Kopernikowi, który podczas jednego ze sejmików generalnych Prus Królewskich wygłosił traktat o potrzebie reformy monetarnej.

Natomiast na innym budynku  jest  tablica  pamiątkowa ku czci Mikołaja z Ryńska, jednego z przywódców  założonego w 1397 roku Towarzystwa Jaszczurowego, którego Krzyżacy stracili na rynku w 1411 roku.

W Grudziądzu znajduje się też kościół augsbursko-ewangelicki św. Jana z przełomu XIX i XX wieku oraz zespół opactwa Benedyktynek z kościołem św. Ducha oraz pałac barkowy , w którym obecnie eksponowane są zbiory muzeum grudziądzkiego ze stałą wystawą poświęconą  ,, Centrum Wyszkolenia Kawalerii’’.
Aleja Biskupa Chrystiana  prowadzi do średniowiecznych fortyfikacji miejskich z XIV wieku, natomiast z Alei Królowej Jadwigi można podziwiać wspaniałą panoramę Grudziądza.

Na wysokiej skarpie na Wisłą dominuje barokowy budynek dawnego klasztoru Benedyktynek z 1 połowy XVIII wieku. Odbudowany ze zniszczeń wojennych został przeznaczony na zbiory archeologiczne, historyczne i sztuki – muzeum w Grudziądzu.

Gotycka Brama Wodna została wzniesiona na początku XIV wieku.  Od bramy w lewo rozciąga się zespół dawnych spichrzy, na który składa się 30 obiektów wkomponowanych w fortyfikacje miasta. W dolnych partiach gotyckie, w górnych renesansowe i barokowe, z których większość pełni funkcje mieszkalne. Na Górze Zamkowej znajdują się  pozostałości po dawnym zamku z drugiej połowy XIII wieku ,  niszczonego kolejnymi wojnami.  Ze  stromej skarpy schodzącej do Wisły można podziwiać przepiękne widoki.

Niedaleko Grudziądza w sąsiedztwie jeziora  Rudnickiego leży Miasteczko Westernowe „Kanasas City”. Można tam spotkać szeryfa, Kowbojów, Indian, Traperów i zobaczyć jak wyglądało ich codzienne życie.

W Grudziądzu ma miejsce też wiele wydarzeń artystycznych i muzycznych, a w czerwcu br. już po raz trzeci, odbył się festiwal muzyki fado.

Właśnie w Grudziądzu w sobotę mieszkańcy miasta i okolic uczestniczyli w festynie pt.,, Potrawy drobiowe nad Wisłą”.

Wspaniała pogoda sprzyjała spacerom i uczestnictwie we wspaniałej imprezie. Zarówno dorośli jak i dzieci brali udział w konkursach, zabawie oraz smakowali potrawy drobiowe.

Opracowała Anna Zubków

,, Potrawy drobiowe nad Wisłą” – promocja drobiu.

DROB NAD WISLA-plakat_v06-DRUK – kliknij

plakatimage001

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zaprasza w dniu 5 pażdziernika br. (sobota ) do pięknego Miasta Grudziądz  na  promocję drobiu  pt. ,, Potrawy drobiowe nad Wisłą”. Impreza na charakter plenerowy , odbędzie się na Bulwarach Nadwiślańskich i jest adresowana do mieszkańców miasta i okolic, a szczególnie dla rodzin z dziećmi – przyszłych świadomych konsumentów mięsa drobiowego i jego przetworów. Patronat Honorowy na imprezą obejmują: Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezydent Miasta Grudziądz Maciej Glanowski. Rozpoczęcie odbędzie się  o godzinie 11:00, a zakończenie o 15:00.  Zaplanowanych jest  mnóstwo atrakcji , występów artystycznych, konkursów z nagrodami oraz darmowa degustacja porcji z mięsa drobiowego.

Trwają prace przygotowawcze w miejscu zaplanowanego festynu dokumentacja w Grudziadzu

Sekretarz Zarządu Głównego PZZHiPD  Pani Stanisława Aldona Łoś udziela wywiadu dla lokalnych mediów. 71722022_589782421555159_3313803371806195712_n71969876_407556743293439_452057136243933184_n

Kampania finansowana z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

 

Opracowała Anna Zubków

Ogłoszenie o wyborze oferty
Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa