POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Komunikaty Copa- Cogeca

1. Tłumaczenie listu COPA COGECA do Wolfganga Burtschera  Dyrektora generalnego DG AGRI w sprawie wpływu covid-19 na sektor drobiu i jaj.

Wpływ COVID-19 na sektor drobiu- list- kliknij

2.Pismo do p. Sabine Weyand w sprawie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą.

Handel UE z Ukrainą- kliknij

3.Pilnie potrzebne szybkie decyzje w sprawie rozporządzenia przejściowego, by zapewnić społeczności rolniczej stabilizację.

Komunikat prasowy Copa-Cogeca - kliknij

4.Informacja prasowa drób- zarządzanie importem- kliknij

5.Wkład Copa-Cogeca w ocenę oznaczeń geograficznych i gwarantowanej tradycyjnej specjalności chronionych w UE

Projekt-Oznaczenia geograficzne  -kliknij

6.WPŁYW COVID-19 NA SEKTOR ROLNY, LEŚNY I RYBOŁÓWSTWA – OCENA COPA I COGECA, 15-18 kwietnia 2020 r.

Wpływ COVID-19 na sektory rolne- kliknij

 

 

POLSCY EUROPOSŁOWIE
Rozporządzenie Wykonawcze KE

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/567z dnia 22 kwietnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

OV(20)2664- kliknij

Grypa ptaków

Bardzo  duża ilość przypadków wystąpienia grypy ptaków na Węgrzech.

Wystąpienia grypy ptaków- kliknij

Konferencja z MRiRW
 Link  z  konferencji z Ministrem Rolnictwa p. Ardanowskim. Ok. 53. minuty Pan Minister wypowiada się na temat aktualnej sytuacji w drobiarstwie i o tym jak zamierza nam pomóc.
O sytuacji w drobiarstwie mówi Pan Marian Sikora Prezes Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, w której to organizacji PZZHiPD czynnie uczestniczy  zarówno w kraju jaki i w Brukseli (COPA- COGECA i KE).
Wideokonferencja w dniu 16.04.2020
Wideokonferencja w dniu 23.04.2020r
Informacja z Copa- Cogeca

Pismo do Wolfganga Burtschera: COVID-19 a zaopatrzenie UE w białka pochodzenia roślinnego.

CC(20)2410PL[2]  kliknij

Projekt pisma z COPA-COGECA do KE oraz inne pisma Copa- Cogeca
Informacje z Copa-Cogeca
 Pismo skierowane do komisarza Wojciechowskiego w sprawie rozwoju obszarów wiejskich i pandemii COVID-19.
List do Komisarza Wojciechowskiego

List Norberta Linsa z 17.04.20 , skierowany do Komisarza Wojciechowskiego w nawiązaniu do wideo posiedzenia COMAGRI w dniu 15.04.2020.

list Linsa do Wojciechowskiego- kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa