POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Aktualności

Promocja drobiu w Lęborku ,, Kurczak św. Jakuba”

W dniach 24- 25  lipca br. w Lęborku odbędzie się promocja drobiu pt. ,, Kurczak Św. Jakuba''. Program wydarzenia 24 lipca: od  godziny 10 do 13 konferencja popularno- naukowa pt. „ Życie codzienne pielgrzymów na szlaku  Camino” w Sali Rajców UM w Lęborku. Prelegenci : dr hab. … [ Czytaj więcej ... ]

cd. Mazowieckie Święto Indyka ,, Indyk smakuje”

https://www.youtube.com/watch?v=br1oWOca3-E -kliknij W dniu 4 lipca br. odbyło się już po raz VI Mazowieckie Święto Indyka pt. ,, Indyk Smakuje’’. Zgodnie z tradycją impreza plenerowa odbyła się w Dworze Mościbrody koło Siedlec. Wydarzenie cieszące się dużym powodzeniem gościło … [ Czytaj więcej ... ]

Mazowieckie Święto Indyka ,,INDYK SMAKUJE”

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zaprasza do Mościbród koło Siedlec w niedzielę 4-go lipca br. na promocję mięsa drobiowego pt. ,, Indyk Smakuje''. Bawimy się od godziny 13:00 W programie poza darmowymi degustacjami potraw z indyka -liczne konkursy i zabawy z nagrodami, … [ Czytaj więcej ... ]

Ustawa odorowa

Ustawa o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa - projekt- kliknij Komentarz KIPDiP do ustawy odległościowej_wersja projektu z 2 lipca 2019-kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Drobiowe Smaki na Międzynarodowy Dzień Kobiet

Przeniesione Święto Kobiet z dnia 8 marca  na 13 czerwca br. zobowiązywało organizatorów do jeszcze większego wysiłku, aby uroczystość była godna swojej rangi. Dwór Mościbrody zaprosił Panie- przedstawicielki różnych środowisk do wspaniałej zabawy łącząc Ich Święto z promocją … [ Czytaj więcej ... ]

Cele Związku

 

 1. Celem  Związku jest   obrona praw i interesów  zawodowych i społecznych  hodowców  i producentów drobiu , działanie na rzecz  rozwoju,  podnoszenia poziomu i kultury chowu i hodowli  drobiu.
 2. Reprezentowanie interesów swoich członków  wobec  naczelnych  organów władzy  państwowej  i administracyjnej   oraz  współpraca  z tymi organami                             ( np. uczestnictwo  w pracach  komisji sejmowych,  komisji senackich, komisji problemowych).
 3. Opiniowanie założeń  lub projektów aktów  prawnych , dotyczących  produkcji  drobiarskiej  oraz  warunków  pracy i życia  hodowców i producentów  drobiu.
 4. Współpraca  z organizacjami  społecznymi  i gospodarczymi  działającymi na rzecz rolnictwa i drobiarstwa.
 5. Inicjowanie  i udzielanie pomocy  w zakresie  upowszechniania  doświadczeń  fachowych  oraz osiągnięć naukowych.
 6. Opracowywanie analiz  produkcji  drobiarskiej.
 7. Inicjowanie  i rozwijanie  współpracy  z instytucjami , organizacjami, placówkami naukowymi  i wydawniczymi  w kraju  i zagranicą w zakresie  problemów hodowli  i produkcji  drobiu.
 8. Inicjowanie  różnych form  szkoleń  hodowców i producentów drobiu  mających  na celu  pogłębienie ich  wiedzy  i podnoszenie kwalifikacji .
 9. Działania promocyjne mające wpływać na wzrost spożycia  produktów  drobiarskich.
 10. Udzielanie  pomocy organizacyjnej  i fachowej  organizacjom członkowskim.
 11. Koordynowanie  pracy  członków Związku.
 12. Kontakty z mediami.

 

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa