POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Aktualności

Sprawozdanie z ,, Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt….”

W dniu 10 stycznia br. odbyło się w Sejmie  ,, Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Na posiedzeniu zjawiło się bardzo dużo osób, przedstawicieli najróżniejszych organizacji rolniczych, ale również przedstawicieli … [ Czytaj więcej ... ]

Pismo z GIW – grypa ptaków

sekr-glw_07012020145149 - kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Pismo GIW – dot. grypy ptaków w Polsce

432.4.2019 - kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Informacje z prac PZZHiPD- Brexit cd.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało w dniu 16. 12. br. kolejne spotkanie, tym razem z posłanką do PE prof. dr hab. Danutą Hubner- członkiem Grupy Sterującej ds. Brexitu  oraz przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. Temat spotkania- ,,Brexit … [ Czytaj więcej ... ]

Spotkanie Wigilijne w Wlkp. Izbie Rolniczej

PZZHiPD współpracuje z Izbami Rolniczymi , w szczególności z Wielkopolską Izbą Rolniczą, której Prezesem jest Pan Piotr Walkowski , który zaprosił nasz Związek na Wieczerzę Wigilijną Środowisk Wiejskich. Wydarzenie miało miejsce w dniu 14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Korczaka … [ Czytaj więcej ... ]

Cele Związku

 

 1. Celem  Związku jest   obrona praw i interesów  zawodowych i społecznych  hodowców  i producentów drobiu , działanie na rzecz  rozwoju,  podnoszenia poziomu i kultury chowu i hodowli  drobiu.
 2. Reprezentowanie interesów swoich członków  wobec  naczelnych  organów władzy  państwowej  i administracyjnej   oraz  współpraca  z tymi organami                             ( np. uczestnictwo  w pracach  komisji sejmowych,  komisji senackich, komisji problemowych).
 3. Opiniowanie założeń  lub projektów aktów  prawnych , dotyczących  produkcji  drobiarskiej  oraz  warunków  pracy i życia  hodowców i producentów  drobiu.
 4. Współpraca  z organizacjami  społecznymi  i gospodarczymi  działającymi na rzecz rolnictwa i drobiarstwa.
 5. Inicjowanie  i udzielanie pomocy  w zakresie  upowszechniania  doświadczeń  fachowych  oraz osiągnięć naukowych.
 6. Opracowywanie analiz  produkcji  drobiarskiej.
 7. Inicjowanie  i rozwijanie  współpracy  z instytucjami , organizacjami, placówkami naukowymi  i wydawniczymi  w kraju  i zagranicą w zakresie  problemów hodowli  i produkcji  drobiu.
 8. Inicjowanie  różnych form  szkoleń  hodowców i producentów drobiu  mających  na celu  pogłębienie ich  wiedzy  i podnoszenie kwalifikacji .
 9. Działania promocyjne mające wpływać na wzrost spożycia  produktów  drobiarskich.
 10. Udzielanie  pomocy organizacyjnej  i fachowej  organizacjom członkowskim.
 11. Koordynowanie  pracy  członków Związku.
 12. Kontakty z mediami.

 

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa