POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Dożynki Prezydenckie cd.


20210919_12330620210919_175124 (2)55_dozynki_mbo1411756_dozynki_mbo2446020210919_12583820210919_125206 (2)20210919_15013420210919_15020620210919_13311720210919_144636dav20210919_14555020210919_15003020210919_15013720210919_09451120210919_10014820210919_13465420210919_14504120210919_150616Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa