POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Dramatyczna sytuacja hodowców drobiu ,,Nasz Dziennik” 25.05.2020

https://naszdziennik.pl/

Artykuł I – scan- kliknij

Artykuł II -scan- kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa