POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Dzień Dziecka z Indykiem

Dzień Dziecka z Indykiem 2020.

Informacja 1.

Na dzień 1 czerwca br. w Dworze Mościbrody koło Siedlec po raz  drugi  została zaplanowana impreza plenerowa dla dzieci pt. ,, Dzień Dziecka z Indykiem’’.

Duży sukces imprezy  ubiegłorocznej i spełnienie oczekiwań najmłodszych konsumentów drobiu, skłonił nas do powtórzenia wydarzenia.  Dzięki decyzji Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego i przyznanie środków na realizację imprezy, zostały już na początku bieżącego roku poczynione przygotowania.

W związku z pandemią COVID-19 i zakazie organizowania zgromadzeń, zmuszeni byliśmy do przełożenia imprezy na dzień 31 sierpień br.

Region Siedlec pomimo dużego rozwoju produkcji mięsa indyczego, charakteryzuje się coraz większym jego spożyciem. Dlatego tak ważnym jest podejmowanie działań mających popularyzowanie spożywania mięsa indyczego, pokazywanie jego walorów zarówno dietetycznych jak i smakowych.

Uczestnictwo sławnych kucharzy, którzy poprowadzą warsztaty dla dzieci  (potencjalnych konsumentów) jest formą nauki gotowania poprzez zabawę. Budowanie wśród najmłodszych pozytywnego wizerunku spożywania mięsa indyczego, z pewnością zaowocuje w przyszłości. Oswajanie dzieci od najmłodszych lat z kulinariami i smakiem tego wspaniałego mięsa ma zachęcać rodziców do jego kupna i przygotowywania potraw. Wydarzenie jest adresowane do rodzin z dziećmi, a mieszkańcy powiatu siedleckiego oraz powiatów ościennych, z pewnością  chętnie wezmą udział w tego typu wydarzeniu, tak jak to było w ubiegłym roku.

W ubiegłym roku  przybyła także nadspodziewanie liczna grupa  dzieci wraz z nauczycielami  z wielu pobliskich oraz nieco dalszych szkół,  przedszkoli i zachwyceni imprezą , prosili o jej powtórzenie. Nauczyciele gratulowali organizatorom pomysłu i formy promocji, twierdząc, że w regionie brakuje tego typu imprez połączonych z nauką i informacją.

Duże zainteresowanie imprezą, również w tym roku gwarantuje olbrzymią frekwencję.

Atrakcjami będą występy artystyczne skierowane do dzieci i rodzin, gadżety promujące wydarzenie, urządzenia rekreacyjne, animacje i konkursy z nagrodami.

Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie  zaplanowanej na dzień 31.08.2020 i odwiedzenia  DWORU MOŚCIBRODY koło Siedlec z całą rodziną i koniecznie z dziećmi.

Opracowała Anna Zubków

Zadanie FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa