POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Grypa ptaków – w spr. odszkodowań

Efekt zabiegów PZZHiPD o nadzwyczajne środki wsparcia jako rekompensata za poniesione dodatkowe  straty przez hodowców i producentów drobiu w wyniku administracyjnych decyzji w procesie likwidacji ognisk  grypy ptaków 2016/2017 :

Pismo w spr. odszkodowań grypa ptaków- kliknij

Od J.Sachajko- kliknij

Odp. na pismo w spr. grypa ptaków- kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa