POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Informacja

Nasze interwencje w Copa-Cogeca i Komisji Europejskiej w sprawie obchodzenia unijnego prawa celnego przez ukraińskich dostawców mięsa drobiowego na rynek Unii Europejskiej dają pierwsze konkretne rezultaty.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej rozpoczną niebawem inspekcję ukraińskiego nadzoru nad produkcją drobiu.

Niewątpliwie nie bez znaczenia było nagłaśnianie tego problemu zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej ,w których ten proceder obchodzenia prawa zaburza rynek mięsa drobiowego.

Unia udzieliła Ukrainie możliwość wymiany gospodarczej w ramach pomocy w trudnej sytuacji tego państwa.

Wobec powyższego zachodzą pytania:

Czy ta wymiana nie jest zbyt jednostronna i zbyt daleko idąca , wobec nie stosowania prawa wprost , a także czy jest zachowana równowaga w wymianie?!

Andrzej Danielak

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa