POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Informacja

W dniach 25-26czerwca br. w miejscowości Poświętne woj. łódzkie odbyło się jedno  z cyklu  ,,SZKOLEŃ HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU’’.

W szkoleniu uczestniczyli hodowcy z województwa łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego,  świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, zapoznania się z aktualnymi problemami dotyczącymi rolnictwa i drobiarstwa oraz wymiany doświadczeń z kolegami z branży.

Organizatorem Szkolenia był Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, a było ono finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Podczas spotkania zostały zachowane wszelkie zasady sanitarne w związku z niebezpieczeństwem zakażenia COVID-19.

cofcofcofcofOpracowała Anna Zubków

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa