POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Informacja z działań PZZHiPD

Na Zaproszenie  Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pana Piotra Walkowskiego, w ramach stałej współpracy z samorządem rolniczym , Prezes PZZHiPD Andrzej Danielak uczestniczył w dniu 25 stycznia br. w uroczystościach obchodów związanych z 100 rocznicą zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz polonizacji samorządu rolniczego Wielkopolski.

Uroczystość miała miejsce w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

W trakcie uroczystości Wice Marszałek Woj. Wielkopolskiego wraz z Prezesem WIR wręczyli szereg odznaczeń dla najstarszych delegatów WIR oraz licznym zasłużonym samorządowcom i działaczom WIR,   w tym drobiarzom związanym również z Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu  tj. Romanowi Kupijajowi , Romanowi Rzeszowskiemu i Wiesławowi Wojtczakowi.

Trochę historii- Wielkopolska Izba Rolnicza powstała 25 lutego 1920 roku , co czyni ją najstarszą Izbą Rolniczą na Ziemiach Odrodzonego Państwa Polskiego.

Informację sporządził Andrzej Danielak.

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa