POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Informacja z prac PZZHiPD

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu prowadzi różne , aktywne działania służące naszej branży. Poważnym działaniem jest uczestniczenie naszych przedstawicieli w różnych wydarzeniach    i tak po raz kolejny braliśmy udział w dyskusji i wyrażaniu obaw w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W pażdzierniku odbyło się  spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie , a tematem były problemy związane z transportem towarów w obie strony.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb celnych  z Francji, Belgii oraz przedstawicielka ministerstwa Holandii. Uczestnik spotkania prezes PZZHiPD  Andrzej Danielak zadał pytanie związane z przewidywanymi gigantycznymi zatorami transportowymi , przewidywanymi nawet na dwie , trzy doby.

Pytanie brzmiało ,, czy służby graniczne, portowe w tych w/w państwach przewidują tzw. ,, zieloną drogę” dla transportów produktów żywnościowych, o krótkim okresie trwałości np. jakim jest świeże mięso drobiowe. Czy będzie możliwe odprawianie tych transportów bez kolejki, gdyż w przeciwnym razie mięso straci termin przydatności? ”

Najbardziej konkretną odpowiedż udzieliła przedstawicielka Holandii, która kategorycznie wykluczyła taką możliwość. Wobec powyższego nasze polskie zakłady muszą przygotować się na taką ewentualność, by nie ponieść strat.

Dyskusja  w sprawach transportowych była bardzo szeroka i jestem przekonany, że w części przyczyniła się do kolejnego odroczenia terminu Brexitu, aby lepiej przygotować wszystkie aspekty tego procesu bez niewyobrażalnych strat.

Opracował Andrzej Danielak

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa