POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Informacje z prac PZZHiPD

W dniu 19 lutego br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z następującym tematem porządku dziennego obrad:

,, Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych , z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektowność wydatkowanych pieniędzy”.

W debacie dwukrotnie zabrał głos przedstawiciel PZZHiPD z następującym stanowiskiem :

1.Od momentu rozpoczęcia działalności Funduszu Drobiowego spożycie mięsa drobiowego w Polsce wzrosło o ponad 25% i ten wzrost postępuje i zbliża się do 30%.

(Czy może być przypadkiem to , że w 2009 roku spożycie jaj w Polsce  wynosiło ponad 200 sztuk na osobę w ciągu roku, a obecnie bez narzędzia wsparcia promocyjnego wynosi nieco ponad 160 sztuk ? W momencie tworzenia ustawy o funduszach promocji, branża jajczarska zgłosiła zdecydowany sprzeciw uczestnictwa w systemie)

2.Obecnie ok. 50% produkcji mięsa drobiowego musi być lokowane na rynkach poza Polską.

3.Bez instrumentu promocyjnego, jedynie pojedyncze i największe firmy przetwórstwa drobiu są w stanie istnieć trwale na rynkach zewnętrznych

4.Fundusze promocji są jak dotąd jedynym instrumentem integrującym rolnicze środowiska branżowe.

5.Branże należy oceniać w aspekcie szerokiego oddziaływania podjętych i zrealizowanych zadań funduszy.

6.Dzięki lokowaniu mięsa na zewnętrznych rynkach, mniejsze zakłady przetwórcze mają możliwość zbytu na rynku wewnętrznym, a rolnicy mają możliwość sprzedaży.

7.Należy zastanowić się , czy nie należy rozszerzyć  zakresu zadań funduszy lub stworzyć dodatkowe instrumenty branżowych systemów integracyjnych, by za powodzenie wszystkich uczestników łańcucha produkcji odpowiadały zintegrowane  w odpowiednim systemie same branże.

W poruszonym wątku debaty dowiedzieliśmy się, że w Sejmie znajduje się projekt by wszystkie Fundusze połączyć w jeden wspólny – przedstawiciel PZZHiPD zaapelował do Komisji Rolnictwa by nie iść tą drogą, bo to może doprowadzić do zniszczenia dotychczasowych osiągnięć funduszy promocji art. rolno-spożywczych.

Ważny do odnotowania głos w dyskusji wypowiedział Pan Piotr Zieman ze Stowarzyszenia Rzeżników i Wędliniarzy. Pan Piotr w bardzo emocjonalnym tonie wyraził przestrogę , żeby nikt nie ważył się na zniszczenie polskiego instrumentu promocji, który jako pierwszy i jedyny otworzył szeroko drzwi rynków światowych na polską żywność, a znaczące 80% wsparcie kosztów z Unii Europejskiej znacząco  zwiększa te możliwości.

Opracował uczestnik debaty Andrzej Danielak

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa