POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Informacje z prac PZZHiPD

IMG_7817_2W dniu 14 maja br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej poświęconej tematowi tzw,, ustawy odorowej”. Przewodniczącym Zespołu jest poseł Pan Robert Winnicki, a z ramienia PZZHiPD udział w debacie brał  Andrzej Danielak – prezes PZZHiPD.

IMG_7815IMG_7816

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa