POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

KOMUNIKAT 2
Jako przewodniczący ogólnopolskiej organizacji reprezentującej interesy rodzinnych gospodarstw drobiarskich poświęciłem wiele lat pracy na to, by PZZHiPD miał swoje profesjonalne przedstawicielstwo w COPA COGECA i uznanego eksperta w Komisji Europejskiej. Tylko i wyłącznie w demokratycznych warunkach współdziałania przedstawicieli rolniczych organizacji z różnych państw Unii Europejskiej jest możliwe skuteczne oddziaływanie na decyzje Komisji Europejskiej dla poprawy warunków pracy europejskiej branży drobiarskiej, w tym naszych polskich hodowców i producentów drobiu.
Wymiana gospodarcza regulowana jest przez Światową Organizację Handlu. Unia Europejska również ma porozumienia z innymi grupami państw, czy z odrębnymi państwami.Przepływ towarów odbywa się w sposób ciągły i oddziałuje na zasadzie naczyń połączonych.
Każdy kraj ma prawo, a myślę obowiązek pilnować interesów wszystkich grup społecznych, ale aby było to skuteczne musi mieć profesjonalnych partnerów, współpracujących w sposób ciągły i merytoryczny w danej dziedzinie. Partnerów, którzy są w stanie przekazywać szczegółowe, branżowe wnioski, by dana branża sprostała międzynarodowej konkurencji gospodarczej.
Jednakże do optymalnego stanu współpracy potrzebne jest branżowe wsparcie tych, którym powinno zależeć na spokojnej, wydajnej i dochodowej pracy.

Zwracam się z prośbą do każdego hodowcy, by w spokoju zastanowił się, czy jego dotychczasowe decyzje gospodarcze i społeczno-zawodowe mogły mieć wpływ na zaistniałą sytuację – zarówno indywidualną jak i ogólnopolską.

Miejmy w sobie wszyscy wspólnie TROSKĘ O POLSKĘ.

Andrzej Danielak – prezes PZZHiPD

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa