POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

KOMUNIKAT

W związku z nadzwyczaj trudną sytuacją na rynku żywca drobiowego, na wniosek Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zgodził się w trybie nadzwyczajnym  na spotkanie z przedstawicielami producentów drobiu w dniu 19 grudnia (środa ) br. o godzinie 15:00  w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w Warszawie ul. Wspólna 30.

Administracja MRiRW postawiła warunek , że ze względów proceduralnych  możliwe jest uczestnictwo maksymalnie 50 osób do bezpośrednich rozmów z Ministrem.

Osoby, które chcą uczestniczyć w merytorycznych rozmowach problemowych, proszone są o przesłanie na adres internetowy PZZHiPD tj. pzzhipd@wp.pl swoich danych osobowych potrzebnych do uzyskania przepustki do wejścia na teren Ministerstwa wraz z numerem telefonu w celach kontaktowych. Informacje dotyczące tych danych prosimy przesyłać do dnia 18 grudnia tj. jutro do godz. 20:00 , gdyż PZZHiPD ma obowiązek dostarczenia listy osobowej do Ministerstwa.

Nadmieniamy ,że Prezes PZZHiPD Andrzej Danielak proponuje utworzenie ,,drobiarskiego okrągłego stołu’’ celem zaznajomienia Pana Ministra , ze złożoną problematyką branży drobiarskiej i wypracowanie wspólnie rozwiązań stabilizujących branżę.

Ponadto informujemy, że na bieżąco przedstawiane są problemy polskich hodowców i producentów drobiu przez przedstawicieli PZZHiPD zarówno w Copa-Cogeca , Komisji Europejskiej jaki i równocześnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa