POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Komunikat prasowy

Komunikat prasowy posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela z posiedzenia EKR AGRI z udziałem Komisarza Janusza Wojciechowskiego z dn. 03.03.2020 r.

Komunikat prasowy Posła do Pe Krzysztofa Jurgiela z dn. 03.03.2020 po spotkaniu EKR AGRI – kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa