POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Rozporządzenie KE -skzananie kraju pochodzenia mięsa- konsultacje z prośbą o uwagi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączeniu opublikowane Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny obowiązkowego wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia mięsa ze świń, z drobiu, owiec i kóz.

Jednocześnie Ministerstwo zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie do godziny 10 w dniu  6 września br., ewentualnych opinii i komentarzy do informacji przedstawionych w Sprawozdaniu.

Informacje proszę przesyłać na adres bozena.plawska@minrol.gov.pl i Joanna.Markowska@minrol.gov.pl.

Brak informacji we wskazanym terminie będzie traktowany jako brak uwag.

CELEX_52021DC0462_PL_TXT- kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa