POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

,,Kurczak na deptaku w Ciechocinku” cd.

Ciechocińskie tężnie zostały zaprojektowane przez profesora Akademii Górniczej w Kielcach Jakuba Graffa, w oparciu o żródła solanki odkryte tu jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku, chociaż miejscowa ludność wydobyciem i ważeniem soli zajmowała się już w XIII wieku na mocy zezwoleń danych przez Konrada I mazowieckiego.

W 2017 roku zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym został wpisany na listę Pomników Historii.

Do Ciechocinka od dziesiątek lat przybywają ( w ciągu całego roku)  tysiące osób w celu podreperowania zdrowia.

Wybór tego miasta (po raz drugi) na kampanię promocyjną jest bardzo trafny , o czym świadczy udział w niej olbrzymiej ilości osób (kilka tysięcy).

Konsumenci mieli możliwość spotkać się bezpośrednio z producentami – hodowcami polskiego drobiu i bezpośrednio od nich dowiedzieć się o walorach mięsa drobiowego , co buduje zaufanie do polskiej produkcji drobiarskiej.

Liczny udział w konkursach , zabawach i konsumpcji osób w różnym wieku, świadczy o potrzebie organizowania tego typu imprez.

Piękne miejsce, doskonały klimat i świetna  atmosfera spowodowały , że promocja była bardzo udana i wpisuje się jako ważne wydarzenie zarówno dla organizatorów tj. PZZHiPD,  jaki i dla miasta   Ciechocinek.

kliknij, aby zobaczyć  na film KURCZAK NA DEPTAKU W CIECHOCINKU OK – FESTYN RO…

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO.

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa