POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Informacje z prac PZZHiPD

a)  Prezes PZZHiPD będąc członkiem Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych uczestniczył w posiedzeniu sprawozdawczym Rady, na którym przyjęto bilans za 2018 r,

Federacji udało się zakończyć rok poprzedni z dodatnim saldem. Na tym posiedzeniu przyjęto nową organizację zrzeszającą producentów wiśni i owoców miękkich co uczyniło, że nasza Federacja liczy już 30 organizacji branżowych.

Prezes FBZPR Pan Marian Sikora z dumą ogłosił , że zostaliśmy przyjęci do Światowej Organizacji Rolników.

Po zakończeniu obrad posiedzenie zaszczycił  swoją obecnością Sekretarz Stanu Pan Tadeusz Romańczuk , który przyjął postulaty zgłoszone przez uczestników Rady FBZPR.

Prezes PZZHiPD zgłosił prośbę , aby użyto wszelkich możliwych państwowych środków kontrolnych dla wjeżdżającego do Polski mięsa drobiowego z Ukrainy, uzasadniając to tym, że strona ukraińska drastycznie nadużywa unijnego prawa wwozowego z zerową stawką celną co powoduje zaburzenia na rynku nadmierną podażą i w konsekwencji drastyczne obniżenie cen na żywiec drobiowy. Należy używać wszelkich możliwych środków by uniemożliwić nieuczciwą konkurencję, tym bardziej, że nie obowiązują tam w praktyce unijne prawa i zasady wytwarzania żywności.

Opracował Andrzej Danielak

b) Udział Prezesa Andrzeja Danielaka w dniu 02.04.2019r w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pierwszego czytania i debaty nad rządowym projektem  ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego.

c) Prosimy o zapoznanie się z projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa , którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Scan0271- kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa