POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Mity, a fakty o mięsie drobiowym

Mity, a fakty o mięsie drobiowym – przybliżenie hodowli drobiu konsumentom oraz znaczenie drobiu  w żywieniu człowieka na podstawie przedstawionych  filmów. Opis zrealizowanych filmów.

Pierwszy film-  1ABOVO  – hodowla ptactwa, przedstawia historię drobiu na przełomie wieków. Udomowienie poszczególnych gatunków drobiu nastąpiło :

gęsi 5 tysięcy lat temu w starożytnym Egipcie

kur  5 tysięcy lat temu w Indiach – obecnie znamy 80 ras kur

kaczek  1500 lat p.n.e. w Chinach

indyków 1500 lat temu przez Indian w Ameryce Południowej

Na polskim stole kilkaset lat temu drób należał do elitarnych potraw np. kapłon . Z drobiu przyrządzano różnorodne potrawy . Zaraz po rybach, należał drób do najbardziej popularnych produktów zwierzęcych. Drób mógł być hodowany  cały rok, a więc  stanowił żywą  spiżarnię.

O dawnych  potrawach spożywanych w naszym kraju i znaczeniu w nich drobiu opowiada prof. Jarosław Dumanowski.

O drobiu w XVII  wiecznym  malarstwie Holenderskim  opowiada Pani Kustosz Hanna Benesz   z Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zaprezentowanie  rodzinnej fermy drobiu w Czarnym na Pomorzu-  historia i  rozwój przez kilkadziesiąt lat (trzy pokolenia).

Drugi film- POLSKI STÓŁ -  opowiada prof. Jarosław Dumanowski i dr. Marta Oscypińsaka.

Dawniej hodowano więcej ras drobiu niż obecnie.  We Francji powstała śpiewana książka kucharska dla niepiśmiennych kucharek.  Na dworach królewskich spożywano mnóstwo drobiu na co istnieją pisane dowody (np. na dworze  Jagiellonów).  Najbardziej ceniony na polskim stole był kapłon- kastrowany kogut oraz pulardy.  W XVII wieku istnieje wiele przepisów kucharskich z użyciem mięsa drobiowego. Pan Maciej Nowicki – Kuchmistrz z Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie opowiada o rekonstrukcji staropolskich potraw.   Drób zaznaczył się również  w literaturze np. w ,, Panu Tadeuszu’’ A. Mickiewicza . O gęsi pisał  Sienkiewicz, ksiądz K. Klug oraz geograf Wincenty Poll.

Profesor Fabio Parasce z Uniwersytetu w Nowym Jorku mówi o trendach żywieniowych na świecie i  w jaki sposób w obecnych czasach spożywa się produkty z drobiu. Do tego tematu nawiązuje też prof.  J. Dumanowski.

Trzeci film- PIÓRA I GRZEBIENIE- pierwsze  udomowienie kur  nastąpiło w celach : magicznych, religijnych , rozrywkowych.  Obecnie w Europie istnieje 600 ras kur.  Gęsi , kaczek czy indyków  jest       o wiele mniej ras.  Gęś nabrała znaczenia dopiero w czasach nowożytnych . O gęsiach opowiada  Pani Halina Bielińska z Zakładu Doświadczalnego w Balicach oraz Pan Krzysztof Anders z Uniwersytetu w Krakowie.

O indykach mówi prof. dr hab. Teresa Majewska z Instytutu Zootechniki w Krakowie , które są ptakami wyjątkowo wymagającymi w hodowli i potrzebują bardzo wysokiej jakości pasz.

Rasą uważaną za Polską, jak mówią naukowcy jest ,, Czubatka Polska ‘’, która pochodzi od ,, Kury Galicyjskiej’’ oraz ,, Kura Zielononóżka’’.  Jest to nasze dziedzictwo narodowe.

Czwarty film – NASZ DRÓB- przedstawienie produkcji drobiu w Polsce , która w 2018 roku przekroczyła 3 mln ton.  W Polsce drób zaczęto hodować już w okresie brązu , o czym świadczą wykopaliska w Biskupinie, a mówi o tym  dr Marta Oscypińska.  Profesor dr hab. Barbara Biesiada Drzazga opowiada o produkcji kaczki i jakie znaczenie miał ten drób w Chinach już w czasach Dynastii Ming . Dania z kaczki były ulubionymi przez arystokrację chińską. Obecnie największymi producentami kaczek są kraje Azji (Chiny , Wietnam) , a w Europie Francja.

Naukowcy opowiadają o różnych gatunkach drobiu produkowanych w Polsce  i skąd wzięła się gęś  ,, Biała  Kołudzka’’.

Pan Krzysztof Borkowski  zaprezentował  Zakład Ubojowy  ,, Stasin’’, który  w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął , bazując na indyku hodowanym przez polskich , okolicznych hodowców.

Prezes PZZHiPD  Andrzej Danielak  omówił  rozwój  polskiego drobiarstwa w ostatnich latach i jego znaczenie dla gospodarki.

Piąty film – DIETA- ( znaczenie)  słowo łacińskie pochodzenia greckiego znaczące sposób życia , odżywiania się.  Już w starożytności Hipokrates opisywał znaczenie diety dla zdrowia.

Zaprezentowanie ćwiczeń i  przekazanie jakie znaczenie ma odżywianie w życiu człowieka z uwzględnieniem aktywnego stylu życia . Wypowiedzi  ekspertów, trenerów sportu , dietetyków , osób zajmujących się promowaniem zdrowego trybu życia.  Znaczenie mięsa drobiowego w prawidłowym odżywianiu się.   Uświadamianie , jakie znaczenie ma odpowiedni styl  życia i odżywiania się dla jego jakości i długości  oraz jakie składniki  odżywcze zawiera mięso drobiowe z uwzględnieniem różnych jego  gatunków.

 

Szósty film – HISTORIA BROJLERA-  opowiada o  początkach produkcji brojlera  w USA, a następnie o rozwoju  przemysłu  drobiarskiego w naszym kraju.

Słowo brojler pojawiło się w 1876 roku i pochodzi od angielskiego słowa piec, opiekać.

Prof. dr. hab.  Piotr Szeleszczuk  opowiada historię  rozwoju ery drobiarstwa, która rozpoczęła się w 1916 roku w USA.

Zalety mięsa drobiowego to tania i szybka produkcja , walory dietetyczne i brak barier religijnych. W 1928 roku w USA wymyślono hasło ,, Chicken for every pot’’ – kurczak na każdym stole . Zaczęły się prace badawcze nad udoskonaleniem i stworzeniem idealnego kurczaka , ogłoszono nawet konkurs na najlepszego kurczaka. Ogłoszono też dzień kurczaka w Nowym Jorku.

W Polsce w 1968 roku ( V PLENUM KC PZPR) podjęto decyzję o produkcji jaj           w gospodarstwach rodzinnych . Państwo dało możliwość rozwoju rodzinnej produkcji drobiarskiej i zaczęły powstawać zakłady ubojowe.  Spożycie mięsa drobiowego wynosiło wtedy 2kg na osobę rocznie.

W 1980 roku na wskutek embarga ekonomicznego  nałożonego na Polskę przez USA i braku podstawowego surowca białka jakim jest soja , nastąpiło załamanie sektora drobiarskiego.

Następnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, sektor drobiarski w naszym kraju zaczął przeżywać Renesans – wielki rozwój . Powstało wiele nowoczesnych ferm i zakładów ubojowych i przetwórczych.

Obecnie na świecie spożywa się rocznie 600 miliardów kurczaków.

 

Film siódmy – MITY I WIERZENIA-  przedstawienie jakie znaczenie miał drób w dawnych czasach i znaczenie symboliki.

Kogut uważany za naczelnika drobiu , tego co budzi ludzi , ma doskonały wygląd np. jego grzebień.

Powstały przysłowia nawiązujące do drobiu np. ,, dać kurze grzędę to wyżej siędę’’ czy ,, myślał indyk o niedzieli , a w sobotę mu łeb ucięli’’.

W dawnych czasach ptactwem zajmowały się  głównie kobiety, dzieci lub osoby starsze, słabsze.

Znaczenie i rola jajka w historii i wierzeniach np. pisanki Wielkanocne – opowiada prof. Andrzej Kowalski z Uniwersytetu Gdańskiego .

Dr Beata Purc Stępniak z Muzeum Narodowego pokazuje malarstwo przedstawiające drób i mówi  o jego znaczeniu w dawnych domostwach. Również w dawnych obrzędach pogrzebowych kura miała istotne znaczenie.

Na przykładzie Kolumbii dowiadujemy się o znaczeniu drobiu w różnych kulturach. Kura była uznawana w tym kraju jako opiekuńczy duch domu. Przysłowia o kobietach , np. ,,rządzi się jak kura’’.

Indyk miał duże znaczenie w kulturze Inków , używano go głównie  w celach rytualnych  np.  wykorzystywano jego pióra.

Gęś , ceniona za jej puch , pierze oraz mięso . Dzień Świętego Marcina jest nawiązaniem do legendy, że gęsi wydały swym gęganiem, gdzie ukrywa się  Święty  Marcin i dlatego w tym dniu obok rogala spożywa się gęś.

W dawnych czasach gospodynie bardzo dbały o pisklęta drobiu. Trzymano je najczęściej w domu , w kuchni w ciepłym miejscu.

Życie człowieka w dawnych czasach było bardzo związane z drobiem.

 

Film ósmy – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI-  przedstawienie działających w naszym kraju  systemów bezpieczeństwa żywności  oraz  omówienie tematu,  jakie wymagania musi spełnić  drób zanim zostanie wprowadzony do obrotu oraz  znaczenie  kontroli  i nadzoru  weterynaryjnego.  Temat omawiają  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki oraz Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  Edward Kowalke .

Pokazanie fermy drobiu i jakim wymogom musi sprostać hodowca (badanie wody podawanej dla drobiu , paszy i badania środowiskowe ) zanim jego drób trafi do zakładu ubojowego.

Zaprezentowanie pracy laboratoriów , w tym referencyjnych , czym się zajmują i w jaki sposób i pod jakim kątem prowadzą badania.

Monitoring żywności np.  program ,, od pola do stołu’’.

W jaki sposób pracują inspekcje odpowiadające za produkcję żywności  na przykładzie  IJHARS.

 

Film dziewiąty – DRÓB I NAUKA – proferor dr hab. Piotr Szeleszcuk   z SGGW  Wydział Medycyny Weterynaryjnej  – opowiada w jaki sposób naukowcy pracują nad ulepszeniem gatunków  drobiu.  Ma to ogromny wpływ na rozwój drobiarstwa.

Profesor dr hab. Wiesław Przybylski mówi o potrzebach konsumenckich i jakie są obecne trendy żywieniowe. Następuje coraz większe zapotrzebowanie na rasy drobiu wolniej rosnące, moda na produkty tradycyjne.

Inżynieria genetyczna pracuje nad mięsem wzbogaconym np. w kwasy omega 3.

Pracuje się nad poprawą jakości mięsa.  Moda na żywność funkcjonalną , wzbogaconą o witaminy czy mikroelementy.

Obecnie w Polsce spożywa się rocznie około 30 kg mięsa drobiowego na osobę.

Profesor dr hab. Alicja Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego  omawia sposób wykorzystania fagów w zwalczaniu w infekcjach  bakteryjnych. Jest to naturalny sposób zwalczania bakterii np. Salmonelli.

Następuje konieczność stosowania naturalnych metod w walce z bakteriami z powodu lekoodporności na antybiotyki wśród ludzi.

Film dziesiąty – DYNASTIE- pokazanie rodzin , które w drugim , a nawet trzecim pokoleniu zajmują się drobiarstwem i osiągnęły ogromny sukces w tej branży , na przykładzie Państwa Milewczyków  i Firmy CEDROB S.A.

Senior rodu Pan Adam  Milewczyk opowiada historię rozwoju  firmy. Obecnie już  drugie pokolenie pracuje w tej firmie.  Prowadzą ubojnię drobiu z zaangażowaniem całej rodziny. Nastąpił podział ról dotyczący pracy. Obecnie ich nowy, bo powstały w 2015 roku zakład,  kładzie największy nacisk na jakość produktu.

Firma CEDROB S.A. jest jednym z najbardziej znaczących zakładów drobiarskich w Polsce.  O historii rozwoju firmy i problemach z jakimi musieli się zmagać opowiada współwłaściciel Pan Mirosław Kożlakiewicz.

CEDROB jest firmą , która ma organizację produkcji w cyklu zamkniętym  tzn. posiada swoje fermy niosek  zarodowych, następnie swoje  zakłady wylęgu , fermy  brojlera  oraz ubojnię. Posiada także własną wytwórnię pasz.

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa