POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Nowa WPR- prośba o uwagi do Planu Strategicznego

Link do strony MRiRW, gdzie znajdują się skierowane do konsultacji dokumenty, tj. projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami.

Pod dokumentami znajduje się  Formularz do zgłaszania propozycji zmianktóry pozwoli na  przekazanie propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr kliknij

Prezentacja MRiRW

Dobrostan drób- kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa