POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Ogłoszenie

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w związku z realizacją zadania pn.: „Kurczak św. Jakuba, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie koncepcji realizacji zadania, kreacji i produkcji „materiałów” niezbędnych do realizacji poszczególnych działań a także zrealizowanie zadania z ich wykorzystaniem.

Ofertę można składać do dnia  07 maja 2021 r., do godziny 11 : 00: pocztą elektroniczną  na adres e-mail: pzzhipd.fpmd@gmail.com   w formie skanu dokumentów.

Pełna treść zapytania w dokumentach poniżej:

ogłoszenie-kliknij

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia-kliknij

Zał. Nr 2 – wzór formularza oferty-kliknij

Załącznik nr 3 – wzór umowy-kliknij

Zapytanie ofertowe-Kurczak Sw. Jakuba -kliknij

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa