POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Omawianie problemów Brexitu w Polsce

W przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie 29 sierpnia b.r. odbyło  się spotkanie z Głównym Negocjatorem Komisji Europejskiej ds. Brexitu Panem Michel Barnier  z przedstawicielami różnych organizacji zainteresowanych ewentualnymi skutkami Brexitu dla poszczególnych polskich branż współpracujących z Wielką Brytanią w wymianie handlowej i innych licznych dziedzinach. Traktat wynegocjowany przez byłą premier Wielkiej Brytanii Theresę May liczy 600 stron. Traktat dotyczy między innymi handlu, transportu, studentów , polityk prawnych itd. W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii w trybie nieuporządkowanym czyli ,, twardy Brexit’’ zajdzie potrzeba negocjowania wielu traktatów odrębnie dla każdego kraju UE. Obecnie nie jest wiadomym czy będzie okres przejściowy. Wielka Brytania jest bardzo ważnym członkiem UE i jej wyjście pozbawi UE 14% obecnych wpływów. Po wyjściu z UE Wielka Brytania pozostanie w Unii Celnej. Musimy pamiętać, że  W Wielkiej Brytanii obecnie przebywa około 900 tysięcy obywateli polskich, którzy zostaną poddani nowym regulacjom.

Jedyny przedstawiciel branży drobiarskiej na tym spotkaniu tj. prezes PZZHiPD Andrzej Danielak poruszył bardzo istotny problem, który należy przewidzieć: to unijny ( w tym i polski) handel świeżym mięsem drobiowym, które ma bardzo krótki okres trwałości. Tego świeżego mięsa do Wielkiej Brytanii z Polski wyjeżdża 20%  nadwyżki jaką musimy lokować na rynkach poza naszym krajem. Nagła , nie uregulowana dotychczas, sprawa handlu wewnątrzwspólnotowego, a twardy Brexit , stawia drobiarstwa UE ( w tym polskiego) w bardzo trudnym położeniu , gdyż z dnia na dzień , automatycznie obowiązywać zaczną zasady handlowe uregulowane w Światowej  Organizacji Handlu czyli cła. Należy dodać, iż dotychczas   nasz handel mięsem drobiowym opiera się na bardzo niskich marżach. Już obecnie niektóre kraje UE mające granice zewnętrzne  UE, wprowadzają szereg działań ochronnych; a w Polsce według jednego z dyskutantów z Izby Logistyki budowane są nowe weterynaryjne punkty odpraw celnych w portach morskich.

Opracował: Andrzej Danielak

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa