POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Płock 2019 – kapmania promocyjna

Promocja drobiu podczas zakończenia sezonu motocyklowego

1 foto główneWystępy Mażonetek – uświetniały imprezę – https://www.youtube.com/watch?v=2w1iZ1coAvo- kliknij 20190907_142405
Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa