POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Posiedzenie Grupy Dialogu Obywatelskiego,, Jaja i drób”.

Komisja Europejska dn. 17.05.2021r.

Posiedzenie Grupy Dialogu Obywatelskiego ,, Jaja i drób’’ .

Posiedzenie odbyło się online, a Polskę reprezentowała Anna Zubków.

Podczas spotkania przedstawiono kilka prezentacji oraz poruszone zostało wiele ważnych tematów dotyczących branży drobiarskiej.

Oto niektóre z nich:

  1. Prezentacja dotycząca produkcji pasz i związana z tym produkcja zbóż- problem ze wzrostem cen zbóż spowodowany ich wykupem , a w szczególności soi przez Chiny.
  2. Grypa ptaków – prezentacja oraz dyskusja odnośnie problemów z tym związanych.
  3. EKOPROGRAMY w ramach strategii ,, Od pola do stołu’’- prezentacja.
  4. Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt- prezentacja.
  5. Handel z krajami Afryki -prezentacja.
  6. Handel cd. Umowa Mercosur (dodatkowe kwoty przyznane dla Brazylii na eksport do UE to 180 tysięcy ton, a dla Ukrainy  50 tysięcy ton).
  7. Plan działania na rzecz produkcji biologicznej ( ekologicznej).
  8. Normy marketingowe.

Podczas posiedzenia trwała ostra dyskusja, w której przedstawiciele poszczególnych państw i organizacji zadawali pytania przedstawicielom Komisji Europejskiej oraz wyrażali swój sprzeciw i niezadowolenie dotyczące niektórych kwestii i planów Komisji Europejskiej.

Opracowała Anna Zubków

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa