POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Prace PZZHiPD w Brukseli

W dniu 15 lipca br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ,, Jaja i drób’’ w Copa- Cogeca, a w następnym dniu tj. 16 lipca br. posiedzenie grupy dialogu obywatelskiego ds. produkcji zwierzęcej -mięsa drobiowego i jaj w Komisji Europejskiej.

Program posiedzenia przygotowawczego w grupie roboczej:

 1. Przyjęcie porządku obrad i sprawozdania z ostatniego posiedzenia.
 2. Wybory do prezydium grupy roboczej.
 3. Prognozy w zakresie perspektyw rynkowych.

a)       Sytuacja rynkowa mięsa drobiowego i jaj – posumowanie ostatniego posiedzenia grupy ds. prognoz przez sekretariat oraz dyskusja

 1. Najnowsze informacje na temat dostępu do rynku – punkt informacyjny przedstawiony przez sekretariat .

a)       Mercosur, RPA, Ukraina, USA

b)      Zmiana zarządzenia kontyngentami taryfowymi

 1. Najnowsze informacje na temat negocjacji w sprawie brexitu i procedur – punkt informacyjny przedstawiony przez sekretariat.
 2. Najnowsze informacje na temat reformy WPR-punt informacyjny przedstawiony przez sekretariat.
 3. Strategia w zakresie zmian klimatu – punkt informacyjny przedstawiony przez sekretariat i wymiana poglądów.
 4. Normy handlowe.

a)       Kwestionariusz Komisji Europejskiej dot. oceny – punkt informacyjny przedstawiony przez sekretariat oraz informacje na temat norm dla foie gras przedstawione przez EuroFoieGras.

b)      Ankieta dotycząca oznaczenia pochodzenia – punkt informacyjny przedstawiony przez sekretariat.

 1. Przetworzone białka zwierzęce – punkt informacyjny przedstawiony przez sekretariat.
 2. Dostępność witaminy B2- punkt informacyjny przedstawiony przez sekretariat.
 3. Dobrostan zwierząt.

a)       Najnowsze informacje przedstawione przez Maxa Hormanna na temat podgrupy ds. młodych niosek działającej w ramach platformy ds. dobrostanu zwierząt .

b)      Najnowsze informacje na temat kampanii End the age of Cages (koniec ery klatek) – punkt informacyjny przedstawiony przez sekretariat , następnie przedstawienie strategii komunikacyjnej dla zwierząt hodowlanych.

 1. Zdrowie zwierząt.

a)       Dalsze działania w związku z pojawieniem się ognisk grypy ptaków – punkt informacyjny przedstawiony przez sekretariat oraz delegatów z dotkniętych państw członkowskich.

 1. Rózne.

Dokonano wyborów do prezydium grupy roboczej ,, Jaja i drób’’ na następną kadencję tj. dwa lata.  Przewodniczącym został ponownie CHARLES BOURNS z Wielkiej Brytanii, wiceprzewodniczącym JEAN MICHEL SCHAEFFER z Francji  i drugim wiceprzewodniczącym ANNA ZUBKÓW z Polski. sdr

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa