POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Promocja drobiu we Władysławowie

,, Gęsi Generała’’ – promocja drobiu.DSC02442 plakat01DSC02434DSC02437

Gęsi Generała.mp4- kliknij na film

https://drive.google.com/file/d/1s1WbVy1_FDN5lGWQo5vmCPL7JivCSb2A/view?usp=sharing – kliknij na film

W dniu 19 pażdziernika br. we Władysławowie na terenie Oddziału Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy Oddział ,, Hallerówka’’,  odbyła się drobiarska impreza promocyjna  połączona  z wydarzeniem historycznym  tj. 100-etna rocznica powołania Frontu Pomorskiego’’.

Otwarcia imprezy dokonał Prezes PZZHiPD Andrzej Danielak wraz z Burmistrzem Miasta Władysławowa Panem Romanem Kuziel.

Podczas imprezy odbyła się też  III Konferencja Hallerowska, którą poprowadził Pan Mirosław Kulik -Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej, gdzie były prezentowane następujące tematy:

  1. Wspomnienie profesor Marii Dzielskiej – prof. dr. hab. Maciej Salamon
  2. Wojskowe aspekty przejęcia Pomorza -  prof. dr. hab. Bogusław Polak
  3. Przejmowanie Urzędów Państwowych na Pomorzu w 1920 roku na przykładzie Poczty Polskiej – prof. dr. hab. Julian Auteytner
  4. ,,Ostatni rycerz Rzeczpospolitej’’. Rzecz o osobowości generała Józefa Hallera- Ks. Prałat Józef Roman Maj- autor książki.
  5. Dlaczego dowódcą Frontu Pomorskiego został gen. Józef Haller- prof. dr. hab. Marian Marek Drozdowski

Konferencja zakończyła się dyskusją, a prelegenci odpowiadali na pytania. DSC02333DSC02332DSC02324DSC02337DSC02327

Na zewnątrz czyli na  terenie należącym do Muzeum , a kiedyś była to posiadłość generała Józefa Hallera została zorganizowana impreza plenerowa, w czasie  której podawano dania z drobiu.

Na scenie odbywały się występy artystyczne, a młodzież z Domu Kultury  śpiewała pieśni patriotyczne.

Połączenie ważnych wydarzeń historycznych z promocją polskiej żywności tj. drobiu, wpisuje się w politykę patriotyzmu konsumenckiego propagowanego przez naszą organizację.

Wydarzenie odbywało się w miejscu ważnym historyczne, a uczestnicy mogli nie tylko cieszyć się piękną pogodą , kosztować wspaniałych , drobiowych pyszności ale pogłębić swoją wiedzę historyczną.

Generał Józef Haller znany jest głównie jako żołnierz i polityk, jednak znaczącą częścią jego spuścizny są osiągnięcia związane z działalnością społeczną i charytatywną. Jego praca nastawiona była na pomoc Polakom i Ojczyżnie. Widząc ubóstwo chłopów starał się im pomagać by mogli godnie żyć.

W czasie zaborów w 1912 roku objął stanowisko inspektora w Towarzystwie Kółek Rolniczych. Prowadził i organizował kursy hodowlane i mleczarskie. Podczas tych kursów przekazywano chłopom wiedzę rolniczą na dość wysokim poziomie. Zamiłowania rolnicze, które wyniósł z ziemiańskiego domu mógł realizować dopiero w 1932 roku we własnym majątku w Gorzuchowie koło Świecia prowadząc na wysokim poziomie gospodarstwo hodowlane. Szczególnie angażował się we wprowadzanie nowych odmian zbóż, drzew i krzewów owocowych.

Jednak z zamiłowania generał Haller był hodowcą drobiu. Na podwórzu w jego majątku królowały gęsi , kury, indyki , którym poświęcał wiele uwagi.

Poprzez taką , zwyczajną działalność pozytywistyczną, rolniczą starał się wnosić pozytywne wartości do polskiego życia społecznego oraz doskonalić siebie.  O generale Hallerze pięknie opowiadał Ksiądz Józef Maj podczas Konferencji oraz zaprezentował wydaną przez siebie książkę, w której opisuje niezwykłe życie, barwną osobowość i dokonania swojego bohatera. Józef Haller był człowiekiem niezwykle szlachetnym, wielkiego honoru, o nieskazitelnej uczciwości i poczuciu sprawiedliwości. Głęboki patriota, humanista i człowiek czynu , a jednocześnie romantyk. Wierny chrześcijańskim wartością i swojej ojczyżnie. Był także wielkim społecznikiem. Doskonale wykształcony w europejskich akademiach wojskowych oraz talent organizacyjny , były podstawą imponujących dokonań Józefa Hallera. Odegrał on znaczącą rolę w wywalczeniu przez Polskę niepodległości, w utrwaleniu granic po pierwszej wojnie światowej, w tworzeniu historii odradzającego się państwa polskiego , w okresie drugiej wojny światowej aż po lata spędzone na emigracji. Rola Błękitnej Armii oraz samego generała Hallera przez wiele lat była przemilczana lub pomijana. Obecnie należy przywrócić pamięć o tak wspaniałym człowieku. Obchodzone są rocznice zaślubin Polski z morzem, a wiele szkół i jednostek wojskowych przyjęło generała za swego patrona. Powstały jego piękne pomniki między innymi we Władysławowie. W 2017 roku w setną rocznicę utworzenia Błękitnej Armii we Francji, Senat RP uchwalił Rok Generała Hallera w celu popularyzacji dokonań tego wybitnego człowieka.

Połączenie historii, tradycji i promocji wytworzonych przez polskich hodowców drobiu, a przyrządzonych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich produktów drobiarskich , przyniosło doskonały rezultat. Uczestniczący w imprezie mogli skosztować drobiarskich pyszności , przypomnieć dawno już zapomniane smaki i uczestniczyć w doskonałej lekcji historii.DSC02382

DSC02396DSC02360DSC02394DSC02376DSC02373DSC02369DSC02365DSC02362DSC02343 DSC02342DSC02412DSC02384DSC02372

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa