POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Aktualności

Indyk smakuje – kampania promocyjna cd.

W dniu 30 czerwca 2019r do DWORU MOŚCIBRODY koło Siedlec przybyło kilka tysięcy osób, aby wziążć udział w IV MAZOWIECKIM ŚWIĘCIE INDYKA pod nazwą ,, INDYK SMAKUJE’’. Ta plenerowa impreza cieszy się dużym powodzeniem mieszkańców powiatu siedleckiego oraz powiatów ościennych tj. … [ Czytaj więcej ... ]

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie+zapytanie ofertowe- kliknij Załącznik Nr 1 do zap. ofertowego- kliknij Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- kliknij Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego- kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Indyk smakuje – kampania promocyjna

https://www.youtube.com/watch?v=KiYpJOKIy1o&feature=youtu.be- kliknij aby obejrzeć relację TVP. IV MAZOWIECKIE  ŚWIĘTO INDYKA  ,, INDYK SMAKUJE '' … [ Czytaj więcej ... ]

Szkolenia producentów drobiu.

W dniach 27-28 czerwca br. w miejscowości Poświętne woj. łódzkie odbyło się kolejne z cyklu,, Szkoleń dla hodowców i producentów drobiu''. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób - producentów drobiu , którzy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów , spędzić czas w miłej … [ Czytaj więcej ... ]

INDYK SMAKUJE – kampania promocyjna

W dniu 30 czerwca br. w Dworze  Mościbrody koło Siedlec woj. mazowieckie po raz czwarty odbędzie ,, MAZOWIECKIE ŚWIĘTO INDYKA ''. Jest to kampania promocyjna mięsa indyczego pod nazwą ,, INDYK SMAKUJE''. Organizatorem kampanii jest Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, a … [ Czytaj więcej ... ]

PZZHiPD Informacje

Historia PZZHiPD w skrócie.

Polskie Związki Hodowców Drobiu funkcjonują od 1957 roku.

Wraz ze wzrostem produkcji drobiarskiej w Polsce hodowcy odczuwali potrzebę zorganizowania się w celu pozyskiwania informacji, wymiany doświadczeń i większego oddziaływania na punkty (zakłady) skupowe oraz na instytucje państwowe.

Dnia 8 stycznia 1957 roku odbył się pierwszy zjazd powoławczo – organizacyjny Związku Hodowców Drobiu. W tym samym roku 28 czerwca zorganizowano pierwszy zjazd delegatów nowo powstałej organizacji. Związek zrzeszał hodowców z całego kraju produkujących drób i jaja.

Na początku były to hodowle przyzagrodowe , a od 1968 roku następowała intensyfikacja produkcji tzn. chów fermowy. Powołane Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Hodowli i Wylęgu Drobiu koordynowały na zasadach kontraktacji produkcję jaj wylęgowych wszystkich kierunków drobiu. Wraz z rozwojem produkcji i powstaniem Zakładów Jajczarskich, a póżniej Jajczarsko- Drobiarskich oraz Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko – Drobiarskiego ,, Poldrob’’, związek hodowców zyskiwał coraz większe znaczenie, gdyż wszyscy hodowcy obligatoryjnie byli jego członkami , potrącano składki od produkcji i przekazywano na rzecz związku. Dzięki temu związek posiadał znaczny majątek inwestycyjny (budynki, samochody) i wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktażową.

Od 1981 roku zaczął funkcjonowaćjakoPolski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, a w województwach Wojewódzkie Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu. Po restrykcjach stanu wojennego i związanym z tym embargiem na zboża, soję i pasze z USA, a także zrywanych z powodu braku pasz umowach kontraktacyjnych przez ,, Poldrob’’, związek przekonał ówczesne (komunistyczne) władze do zgody na stworzenie konkurencyjnego do monopolistycznego ,, Poldrobu’’ – związkowego przedsiębiorstwa ( Krajowe Biuro Organizacji Obrotu i Produkcji Drobiarskiej ,, Drobiarz’’). Było to sprawnie działające, szybko rozrastające się przedsiębiorstwo, które uzupełniło w lukę rynkową w części opuszczonej przez ,, Poldrob ’’ i potrafiło wykorzystać polskie surowce do produkcji pasz, a tym samym utrzymało produkcję na fermach . Działalność gospodarcza ,, Drobiarza” wytworzyła spory majątek. W tym czasie ,,Drobiarz’’ ze swoich zysków utrzymywał między innymi działalność statutową związków. W wyniku restrykcji tzw . reformy Balcerowicza zlikwidowano ,, Drobiarza”, z uwagi na niemożność szybkiego spłacenia kredytów , gdyż banki jednostronnie dokonały zmian trwających umów kredytowych, narzucając drakońskie oprocentowanie i to nie w stosunku rocznym lecz miesięcznym : 80%,70% , póżniej bardzo długo 60% i 40% .

W kolejnych latach oprocentowanie malało , lecz rozpoczęte inwestycje realizowane w części z kredytów stały się niemożliwe do utrzymania. Majątek przeznaczono na pokrycie zaciągniętych zobowiązań, a jednostka gospodarcza w 1998 roku ostatecznie została wykreślona z rejestru. Drakońska tzw. reforma, jak wszystkie inne reformy , jednych doprowadziły do olbrzymich kłopotów , innym dały niczym nieograniczone możliwości .Wtedy nastąpił tzw. dziki import mięsa drobiowego i jaj zarówno konsumpcyjnych jak i wylęgowych, co spowodowało wielką niestabilność na polskim rynku drobiarskim. Związki z trudem broniły istnienia producentów na rynku, ubiegały się o ograniczenie importu i uszczelnienie granic oraz zaostrzenie kontroli granicznych i przepisów celnych. Rozrastający się wolny rynek spowodował niechęć do organizowania się i płacenia składek . Ciągle istniejący i funkcjonujący PZZHi PD , ze wsparciem niektórych organizacji wojewódzkich i okręgowych w sposób ciągły walczy o :

  • przejrzyste zasady funkcjonowania rynków drobiarskich ,
  • przejrzyste przepisy np. weterynaryjne dostosowane do naszych realiów, sprawiedliwe podatki ( niedopuszczenie do zniszczenia podatkami największych gospodarstw – korzystny wyrok Sądu Najwyższego) ,
  • funkcjonowanie rodzinnych ferm drobiarskich, z importem drobiu i jaj , w tym o jakość jaj wylęgowych bez wad ukrytych, o właściwą jakość pasz, znakowanie produktów,
  • ochronę interesu branży w sytuacjach kryzysowych, np. odszkodowania za tzw. ptasią grypę, ( wywalczono nadzwyczajne środki wsparcia),
  • możliwości ubezpieczeń drobiu ( np. salmonella w drobiu mięsnym), r
  • ekompensaty za złomowanie kurników,
  • o sprawiedliwy podział wartości dodanej z produktów drobiarskich itp

W czasach bardzo złej koniunktury były organizowane przez związek protesty, w których uczestniczyli hodowcy z różnych regionów kraju. W 2007 roku PZZHiPD zorganizował ogólnopolskie Forum Drobiarskie, które poruszało wiele bolących problemów drobiarstwa przedstawione ówczesnym władzom, a niektóre z tych zagadnień są aktualne do dziś. Przedstawiciele Związku uczestniczą w Posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich Rolnictwa, czasem współpracują z Kancelarią Prezydenta. Związek jest stroną opiniującą nowe akty prawne dotyczące drobiarstwa i ogólnie rolnictwa . Jest częstym uczestnikiem konsultacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoratem Weterynarii np. sprawa GMO, ochrona środowiska , ochrona zwierząt, wymiana klatek, ustawy o chorobach zwalczanych z urzędu i cały szereg innych zagadnień.

Przedstawiciele PZZHiPD są członkami Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego, oraz uczestnikami grupy roboczej ,, Jaja i drób’’ w Copa-Cogeca i Komisji Europejskiej. Związek prowadzi szereg kampanii promujących spożycie drobiu i poprawę wizerunku produkcji drobiarskiej oraz działania szkoleniowe. Współpracuje z innymi organizacjami drobiarskimi i rolniczymi. Jest członkiem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Uczestniczy w Dożynkach Prezydenckich. Współpracuje ze środowiskiem naukowym. Jest organizacją z tradycjami (posiada swój sztandar i logo) i licznymi osiągnięciami.

Prezesami związku od początku jego powstania ((1957r) byli : Jan Król,Stanisław Żakiewicz, Kazimierz Staliński, Paweł Hopko, Józef Stankiewicz, Zdzisław Walkiewicz, Aleksandra Wójcik, Aldona Łoś, Andrzej Danielak. Osiągnięcia były możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy wielu wspaniałych działaczy, którym Związek zawdzięcza swoje istnienie do dziś.

Ostatni, XXI Kongres PZZHiPD odbył się 10.11. 2012 roku , na którym wybrano nowy skład Zarządu Głównego , a prezesem ponownie został Andrzej Danielak.

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa