POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Relacje z prac bieżących PZZHiPD

W dniu 24.04.2019r odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi , którego tematami debaty były zagadnienia związane z pracami nad:

  1.  ,, Planem białkowym UE- Strategia białkowa’’.
  2. Rozwoju produkcji białka roślinnego w UE.
  3. Narodowy Program Białka Paszowego.

W posiedzeniu uczestniczył Andrzej Danielak

Również w dniu 24.04.2019r odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska z Panem Ministrem Henrykiem Kowalczykiem z udziałem przedstawicieli wielu organizacji reprezentujących produkcję zwierzęcą, celem przedstawienia poważnych obaw związanych z projektem ,, ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej’’.

Obawy naszej organizacji dotyczące wprowadzenia tej ustawy, przedstawił obecny na spotkaniu Andrzej Danielak.

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa