POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie-zapytanie ofertowe- kliknij Zapytanie ofertowe- kliknij Załącznik Nr 1- opis pz.-kliknij Zał. Nr 2 - wzór formularza oferty-kliknij Załącznik nr 3 - wzór umowy-kliknij   … [ Czytaj więcej ... ]

Ogloszenie o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania Kurczak św. Jakuba- kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Konferencja PZZHiPD z Komisarzem ds. Rolnictwa UE Panem Januszem Wojciechowskim

Na zaproszenie Komisarza d/s rolnictwa UE Pana Janusza Wojciechowskiego w dniu 06 maja br. odbyła się poprzez łącza internetowe bezpośrednia konferencja z udziałem kilkunastu hodowców i producentów drobiu zrzeszonych i współpracujących z Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów … [ Czytaj więcej ... ]

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zadania ,, Indyk smakuje”

ogłoszenie o wyborze wykonawcy - JS - kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Międzynarodowy biznes drobiarski -artykuł

Międzynarodowy biznes drobiarski -kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Emerytury Rolnicze część 2
Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa