POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Stanowisko dotyczące porozumienia UE z Mercosur

Stanowisko Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Porozumienie z Mercosur to zagrożenie dla gospodarstw rodzinnych, europejskich konsumentów, a także przyszłych pokoleń (ochrona klimatu)

W imieniu polskich rolników nie chcemy dopuścić do podpisania tego szkodliwego dla rolników porozumienia

Po ponad 20 latach negocjacji Komisja Europejska osiągnęła 28 czerwca 2019 roku w imieniu Unii Europejskiej porozumienie polityczne w sprawie kompleksowej umowy handlowej z Mercosurem.

Umowa Mercosur to bomba z opóźnionym zapłonem. Żywność z krajów Mercosur będzie od 2022 roku wypierać produkty rolne z EU z rynku wewnętrznego z coraz większą siłą z roku na rok. Porozumienie uderza szczególnie boleśnie w sektory wołowiny ,drobiu, cukru, produkcji etanolu.

Dodatkowe 100 tysięcy ton południowoamerykańskiego mięsa wołowego jest produkowane z użyciem substancji zakazanych w Europie. Wymagania w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt są praktycznie żadne. Eksport ten jest w dużej mierze odpowiedzialny za wycinanie lasów deszczowych a w konsekwencji niszczy wysiłki Europy w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Z powodu nieprzestrzegania standardów zostanie on wkrótce tanio zaoferowany konsumentom europejskim wywierając presję na ceny uzyskiwane przez gospodarstwa rodzinne europejskich rolników.

Trudna jest także sytuacja producentów mięsa drobiowego. Podwojenie oferowanej kwoty na mięso drobiowe, w połączeniu z redukcją do zera stawki celnej wewnątrz kontyngentu, nie bierze pod uwagę ani możliwych konsekwencji Brexitu  ani też trudnej sytuacji  rynkowej spowodowanej wzrastającym importem z Ukrainy.

Negatywne skutki dla plantatorów buraka cukrowego będzie miało obniżenie do zera stawki celnej na 180 tys. ton cukru do rafinacji w ramach obecnego kontyngentu WTO alokowanego dla Brazylii.

Podobnie przy etanolu – przyznanie dla Mercosuru kwoty 450 tys. ton po zerowej stawce celnej – dla przemysłu chemicznego oraz kwoty 200 tys. t po stawce równej 1/3 obecnej stawki konwencyjnej będzie poważnym utrudnieniem dla europejskich producentów.

UE wystawia rolnictwo na ciężką próbę w imię interesów innych działów gospodarki.

Oczekujemy na plan zniwelowania skutków tej umowy, poprawy konkurencyjności europejskiego rolnictwa . Jeśli UE otwiera nowe rynki i zawiera nowe umowy kosztem rolnictwa , to powinien być plan ochrony sektorów wrażliwych. A tak nie jest.

W nowej WPR mamy nowe ambitne wymagania  ale budżet jest zmniejszony. Nie może być tak , że na naszych rolników nakładamy ciągle nowe obowiązki i podwyższamy standardy, ( środowisko, klimat, dobrostan zwierząt ) a wpuszczamy produkty z innych krajów niespełniające  tych  wymogów.

Mamy w UE ambitne cele środowiskowo klimatyczne, ale Unia czasami  nie chce widzieć co dzieje się gdzie indziej.

Należy o tym głośno mówić. Ponad 300 organizacji pozarządowych w odniesieniu do kwestii zdrowotnych, społecznych i środowiskowych protestowało przeciwko porozumieniu. I nie zostało wysłuchane.

Nadchodzące trudny czas to nie tylko skutki liberalizacja handlu, dochodzą do tego potencjalne skutki Brexitu i ciągle nowe wymagania środowiskowo klimatyczne nakładane na rolników.

Dlatego uważamy, że trzeba głośno protestować przeciwko umowie z Mercosur, zagrażającej wielu gospodarstwom rodzinnym z Unii Europejskiej.

Jeśli mimo wszystko umowa z Mercosur wejdzie w życie i będziemy działać w nowej rzeczywistości gospodarczej,  to budżet na rolnictwo musi być większy i zorientowany na zwiększenie odporności europejskich gospodarstw rodzinnych na kryzysy!

Marian Sikora

Takie stanowisko zostało przekazane do  Sekretariatu  Copa- Cogeca

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa