POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Szkoelnia hodowców i producentów drobiu

W dniach 10-11 czerwca br. w Busku odbyły się szkolenia dla hodowców i producentów drobiu z województwa świętokrzyskiego.

W dniach 17-18 czerwca br. w Ośrodku Lipowy Most koło Supraśla odbyły się szkolenia dla hodowców i producentów drobiu z województwa podlaskiego.

W dniach 22-23 czerwca br. w Mościbrodach koło Siedlec odbyły się szkolenia dla hodowców i producentów drobiu z województwa mazowieckiego.

W dniach 29-30 czerwca br. w Ośrodku Chotowa koło Dębicy odbyły się szkolenia dla hodowców i producentów drobiu z województwa podkarpackiego.

W szkoleniach wzięło udział ponad 200  producentów drobiu, którzy mogli wysłuchać interesujących wykładów oraz spędzić miło czas z kolegami z branży.

Szkolenia były finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

 

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa