POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

,,Szkolenie hodowców i producentów drobiu”

davW dniach 08-09 maja br. w miejscowości Czerwienne koło Zakopanego odbyło się ,, Szkolenie dla hodowców i producentów drobiu” z województw podkarpackiego i małopolskiego. Przybyli producenci drobiu wysłuchali ciekawych wykładów , uczestniczyli w dyskusjach dotyczących problemów rolnictwa i drobiarstwa oraz  mieli możliwość spędzić czas w miłej atmosferze z kolegami z branży. Szkolenie było finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, a jego organizatorem był Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.

sdrsdr sdr 

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa