POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Aktualności

Informacje z Parlamentu Europejskiego dot. Ukrainy

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630326/EPRS_ATA(2018)630326_PL.pdf - kliknij   … [ Czytaj więcej ... ]

Artykuł z POULTRY WORRLD

14 list UE Likwidacja luki -PL - tłumazcenie - KLIKNIJ … [ Czytaj więcej ... ]

MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zaprasza na kampanię promocyjną pod nazwą ,, MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM '' , która odbędzie się w dniu 08 grudnia bieżącego roku w Tomaszowie Mazowieckim. Kampania jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego , … [ Czytaj więcej ... ]

Uczestnictwo PZZHiPD w Kampanii Promocyjnej,, POLSKA NIEPODLEGŁA SMAKUJE ”

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji zrealizowała na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”   w terminie 11-14 listopada 2018 roku w Osace projekt pt. „POLSKA NIEPODLEGŁA SMAKUJE” podczas Rejsu Niepodległości w ramach … [ Czytaj więcej ... ]

Szkolenia producentów drobiu

W dniach 15 i 16 listopada br. w Mościbrodach koło Siedlec odbyło się Szkolenie Producentów Drobiu zorganizowane przez Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu. Przybyli hodowcy drobiu  wschodniego Mazowsza oraz województw  podlaskiego i lubelskiego głównie producenci indyka, … [ Czytaj więcej ... ]

Ubezpieczenia

Gothaer - kliknij – Ogłoszenie o ubezpieczeniach

Salmonella – brojlery – kliknij

Salmonella – brojlery indycze kliknij

Ubezpieczenie mienia i OC obowiązkowe i dobrowolne 2016 – kliknij

 

Obowiązki umowne Hodowcy Drobiu – kliknij

 

Pełnomocnik PZZHiPD ds.  Branżowego Programu Ubezpieczeniowego:                      Cezary Saturny -  tel. 537 007 720

 

Opiekunowie regionalni:

1. Okręg Podlasie , Warmia i Mazury – Sylwester Rećko  tel. 507 696 192

2. Okręg Lubelski , Świętokrzyski i Mazowsza (pow. Łosice, Siedlce, Garwolin, Kozienice, Radomsko, Białobrzegi, Zwoleń, Lipsk, Szydłowiec):

Michał Lisiowski  – tel. 669 182 999

 

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa