POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Prace PZZHiPD sprawie środków wsparcia – grypa ptaków 2016/2017

Informacja o projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego.

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu stara się oddziaływać na zmianę niekorzystnych sytuacji w drobiarstwie poprzez merytoryczną pracę, zarówno w Copa-Cogeca  jak   i w kraju.  Uczestniczymy  w  różnych wydarzeniach  oraz włączamy się czynnie w obronie branży i tak :

3 grudnia 2016 roku w Polsce pojawiło się pierwsze ognisko grypy ptaków w stadach indyków w woj. lubuskim. Wirus  rozprzestrzenił  się na szereg regionów w Polsce, zanotowano 65 ognisk w stadach drobiu. Zlikwidowano z konieczności znacznie ponad  milion sztuk drobiu, a hodowcy ponieśli ciężkie straty. Jedne straty zostały zrekompensowane, a inne niestety nie.

Po  wygaśnięciu ognisk   w marcu  2017r , PZZHiPD już w kwietniu wystąpił do ówczesnego Min. Rolnictwa  Pana Krzysztofa Jurgiela   ( i powtórnie w  2018r do Min. Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego ) z  wnioskami o zajęcie się poważnym problemem dla hodowców i producentów drobiu , którzy zostali poszkodowani w wyniku różnych  ograniczeń administracyjnych podczas procesu zwalczania grypy ptaków tj.  wyłączenia obrotu drobiem i jajami ze stref ,  wyłączenia z obrotu  międzynarodowego np. jaj wylęgowych,  niemożności sprzedaży drobiu czy jaj , drastycznego  spadku cen , zakazu zasiedlania kurników nowymi stadami , itp.  We współpracy z poszkodowanymi , zarówno w kontaktach w terenie jak i korespondencyjnie zebraliśmy dokumentację odzwierciedlającą  straty ,wyliczone przez poszczególnych hodowców.  Te materiały zostały przekazane w porozumieniu z MRiRW do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, który wstępnie wyliczył  straty w skali kraju  na sto kilkadziesiąt milionów złotych. Według posiadanych przez nas informacji  MRiRW zwróciło się z tym problemem do Komisji Europejskiej, z którą  korespondowano wielokrotnie przez bardzo długi czas. Komisja Europejska ostatecznie zgodziła się na pokrycie strat jedynie za ponadnormatywne przestoje w produkcji , wynikające z decyzji administracyjnych Wojewodów lub Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

W wyniku długotrwałej pracy pracowników MRiRW , Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  ,  GIW-u  oraz innych  ( za co serdecznie dziękujemy ) powstał projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego. Maksymalna łączna kwota przewidziana do wykorzystania przez poszkodowanych hodowców w Polsce to 12,07 mln zł.  Wobec powyższego otwiera się droga do częściowego pokrycia poniesionych strat przez hodowców i producentów drobiu.

PZZHiPD wykonał to co było trzeba i to co mógł.

Opracował Andrzej Danielak

ROZP Komisji (WE) 2018)1507 -kliknij

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321305 – kliknij

dokument384727 – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA – kliknij

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa