POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Aktualności

Sprawozdanie z ,, Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt….”

W dniu 10 stycznia br. odbyło się w Sejmie  ,, Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Na posiedzeniu zjawiło się bardzo dużo osób, przedstawicieli najróżniejszych organizacji rolniczych, ale również przedstawicieli … [ Czytaj więcej ... ]

Pismo z GIW – grypa ptaków

sekr-glw_07012020145149 - kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Pismo GIW – dot. grypy ptaków w Polsce

432.4.2019 - kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Informacje z prac PZZHiPD- Brexit cd.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało w dniu 16. 12. br. kolejne spotkanie, tym razem z posłanką do PE prof. dr hab. Danutą Hubner- członkiem Grupy Sterującej ds. Brexitu  oraz przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. Temat spotkania- ,,Brexit … [ Czytaj więcej ... ]

Spotkanie Wigilijne w Wlkp. Izbie Rolniczej

PZZHiPD współpracuje z Izbami Rolniczymi , w szczególności z Wielkopolską Izbą Rolniczą, której Prezesem jest Pan Piotr Walkowski , który zaprosił nasz Związek na Wieczerzę Wigilijną Środowisk Wiejskich. Wydarzenie miało miejsce w dniu 14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Korczaka … [ Czytaj więcej ... ]

Ważne linki

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

www.arr.gov.pl

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

www.minrol.gov.pl

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

www.arimr.gov.pl

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

www.krus.gov.pl

WOJEWÓDZKI ZWIAZEK HODOCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU W LUBLINIE

www.wzhipd.cba.pl

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW I HODOWCÓW DROBIU ŚRODKOWA POLSKA

www.zrzeszeniesrodkowapolska.home.pl

 

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa