POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Aktualności

Projekt ustawy o paszach – zakaz stosowania GMO

PROJEKT z 18 stycznia 2018 - kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

,,Mity a fakty o mięsie drobiowym” (tytuł roboczy) – cele kampanii promocyjnej.

Celem kampanii jest rozwianie i obalenie wielu mitów dotyczących chowu drobiu i przetwórstwa mięsa drobiowego oraz zabezpieczenie branży przed kryzysami wizerunkowymi , mogącymi negatywnie wpływać na poziom zaufania konsumentów do mięsa  drobiowego. Polskie drobiarstwo w ostatnich latach … [ Czytaj więcej ... ]

Wybór wykonawcy zadania ,, Mity a fakty o mięsie drobiowym”

wybór - inf.  -Mity a fakty - kliknij … [ Czytaj więcej ... ]

Zaproszenie do składania ofert.

Warszawa dn.17.12.2017r. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w Warszawie, adres: 02 - 508 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52, w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego zaprasza do składania ofert na wyprodukowanie … [ Czytaj więcej ... ]

Mikołajki z Drobiowym Smakiem – kampania promocyjna cd

W dniu 09.12.2017r w centralnym punkcie miasta Tomaszów Mazowiecki tj. na Placu Kościuszki  odbyła się kampania promocyjna organizowana przez PZZHiPD , a finansowana z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Pan Marcin Witko. Na scenie występowały … [ Czytaj więcej ... ]

Władze

Prezydium Zarządu Głównego PZZHiPD

Andrzej Danielak  -  Prezes  Zarządu Głównego

Krystyna Jędrzejka – Wiceprezes Zarządu Głównego

Jolanta Rola – Wiceprezes  Zarządu Głównego

Aldona Łoś  Sekretarz

Zbigniew Herc – Skarbnik

 

Członkowie Zarządu Głównego:

Roman Rzeszowski

Sławomir Białous

Krzysztof Lipski

Krzysztof Pustelnik

Zofia Laskowska

Stanisław Nydziński

Marek Malarczyk

Andrzej Bojanowski

Teresa Rzemińska

Jerzy Leszkiewicz

 

 Komisja Rewizyjna:

Jarosław Łoś

Bogusław Kruk

Anna Kałużna

Marek Małachowski

Paweł Domański

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa