POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaproszenie do skłądania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: ”Promocja mięsa drobiowego podczas 24 Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku,”  które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Komplet dokumentów w załączeniu.

Zaproszenie+zapytanie ofertowe Ciechocinek- kliknij

Zał. Nr 1+ Nr 2 – zapytanie ofertowe Ciechocinek- kliknij

Zał. Nr 3 Wzór umowy- kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa