POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w związku z realizacją zadania  pn.: „Indyk smakuje”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  przygotowanie koncepcji realizacji zadania, kreacji i produkcji „materiałów informacyjno-promocyjnych” niezbędnych do realizacji poszczególnych działań a także zrealizowanie zadania z ich wykorzystaniem.

Ofertę można składać do dnia  30 kwietnia 2021 r., do godziny 11 : 00: 

pocztą elektroniczną  na adres e-mail: pzzhipd.fpmd@gmail.com   w formie skanu dokumentów – plik PDF..

dokumenty na stronie  http://pzzhipd.pl

zaproszenie+ zapytanie ofertowe-kliknij

załącznik nr 1- opis pz – kliknij

Zał. Nr 2 – wzór formularza oferty.-kliknij

Załącznik nr 3 do zapytania of. – wzór umowy-kliknij

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa