POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Zaproszenie na szkolenie CDR w Brwinowie
Szanowni Państwo , w imieniu CDR w BRWINOWIE zapraszamy do udziału w szkoleniu , poniżej informacje otrzymane z CDR.
Od:Renata Koczkodaj – CDR Brwinowie
Temat:
Nowe technologie w produkcji drobiarskiej – 8 listopada 2018 r.

|Dzień dobry,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie 8 listopada  2018 r. – Nowe technologie w produkcji drobiarskiej

Szkolenia skierowane są do doradców i osób zainteresowanych produkcją drobiarską.

W ramach szkolenia Nowe technologie w produkcji drobiarskiej odbędą się wykłady stacjonarne prowadzone przez naukowców SGGW, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, przedstawicieli firm branży drobiarskiej.

Koszt szkolenia:

Nowe technologie w produkcjidrobiarskiej- 162 zł brutto (koszty dydaktyczne, obiad, serwisy kawowe)

Karty zgłoszenia proszę przesłać do dnia 30 października br. na adres e-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl
Opiekę merytoryczną szkolenia sprawuje – Anna Kowalska a.kowalska@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 222

Opiekę organizacyjną sprawuje – Renata Koczkodaj r.koczkodaj@cdr.gov.pl, 22 125 62 209

Do pobrania:

karta zgłoszenia – dróbharmonogram szkolenia – drób

Proszę o rozesłanie informacji osobom zainteresowanym tą tematyką szkolenia.

Z poważaniem

Renata Koczkodaj
Dział Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
Tel.: 22 125 62 09
E-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Tel.: 22 729 66 34 do 38
Fax: 22 729 72 91
E-mail: sekretariat@cdr.gov.pl
http://www.cdr.gov.pl

Informacje na temat Twojego Administratora Danych Osobowych znajdują sie na stronie: LINK

Karta zgłoszenia_drób – KLIKNIJ

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa