POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaślubiny Polski z morzem

obrączka Puck(1)PZZH i PD aktywnie uczestniczy w obchodach 100-lecia zaślubin Polski z morzem w Pucku.

9. lutego  jako współorganizator, zaprasza na konferencję popularnonaukową „Polskie drogi do morza” , która odbędzie się w ratuszu przy puckim rynku w godzinach od 14 do 16.30.

10. lutego w trakcie uroczystości z udziałem władz państwowych zapewnimy ciepły posiłek wydawany z pięciu kuchni polowych, w tym jednej zabytkowej. Wśród 5. potraw opartych na drobiu, będzie kilka tradycyjnych, regionalnych, od wieków związanych z Pomorzem i Kaszubami.

Program uroczystości:

plakat_zaslubiny_10_lutego-1(1)DSC02656

Trochę historii:

Zaślubiny Polski z Morzem.

Puck jest to obecnie 11-tysięczne miasto powiatowe, najstarsze na Kaszubach Północnych. Prawa miejskie uzyskał w 1348 r, jednak w mieście znajdują się jeszcze starsze zabytki ukryte pod wodą – relikty wczesnośredniowiecznego portu. Dostęp do morza umożliwił miastu rozwój i pełnił strategiczną funkcję , zwłaszcza XVI wieku , gdy znajdywała się tu baza królewskiej floty kaperskiej.

W 1918 roku upadły trzy mocarstwa rozbiorowe i po ponad wieku niewoli odrodziła się niepodległa Polska. Polacy z Pomorza i Kaszub nie czekali bezczynnie i powołali już w 1919 r. Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej. Do Paryża, na obradującą tam konferencję pokojową udali się reprezentanci polskich mieszkańców Kaszub. Zgodnie z deklaracją Wilsona powstaje niepodległe państwo polskie z dostępem do morza.

Dopiero w 1920 roku po ratyfikacji przez Niemców traktatu wersalskiego, stało się możliwe przejęcie przyznanych Polsce terenów Pomorza Gdańskiego przez polską administrację.

Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej wykorzystano położenie miasta do powstania bazy lotnictwa morskiego. Na terenie bazy znajdował się basen portowy, który był świadkiem wyjątkowego wydarzenia dla odradzającej się Rzeczypospolitej.

To tu 10 lutego 1920 roku dotarł gen. Józef Haller z żołnierzami Frontu Pomorskiego, by dokonać symbolicznych zaślubin Polski z morzem i ostatecznie przyłączyć Pomorze i Kaszuby do Macierzy.

Uroczystości rozpoczęła msza polowa. Po mszy przy huku 21 salw armatnich wciągnięto na maszt polską morską banderę. Generał Haller wygłosił krótkie przemówienie po czym wrzucił jeden z platynowych pierścieni w wody Zatoki. Drugi pierścień założył na palec i nosił go aż do śmierci.

Gdyby nie zdecydowana postawa braci Kaszubów – Antoniego Abrahama i Tomasz Rogali, upominających się o polskość tych ziem w czasie konferencji wersalskiej, być może nie znalazłyby się w jej postanowieniach zapisy tak oczywiste, jak dla współczesnych  dostęp do morza.

Tego dnia, 10 lutego 1920 roku odrodziła się Polska Morska, a w miejscu zaślubin ustawiono pamiątkowy słup z polską banderą, który został zniszczony przez Niemców w 1939r.

W czasie PRL nie celebrowano tego wydarzenia, pamiętali o nim jednak Kaszubi- mieszkańcy Ziemi Puckiej i obchodzili kolejne rocznice.

Nowy słupek zaślubinowy będący pomniejszoną kopią przedwojennego ustawiono w Porcie rybackim po 1989 roku. Obok niego znajduje się głaz upamiętniający 75 rocznicę zaślubin oraz popiersie generała Hallera.

Opracował Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa