POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zespoły – przewidziane przez MRiRW

zaproszenie do zespołów- ( stabilizacji rynków rolnych) -KLIKNIJ

——————————————————————————————————————————
 Korespondencja e’mailowa pomiędzy PZZHiPD , a MRiRW na zaistniałą sytuację:
 27 lut 2019 11:55
Od:  Ja (pzzhipd@wp.pl)
Do:    Izabela.Wroblewska Izabela.Wroblewska@minrol.gov.pl
Temat:
Odp: Zaproszenie do zespołów Porozumienia Rolniczego
Dzień dobry.
Dziękuję za zaproszenie do współpracy w Zespołach.
Ze zdumieniem stwierdzam na podstawie wykazu, że nie ma zaplanowanego zespołu d/s stabilizacji rynku drobiarskiego.
Rynek ten , szczególnie produkcja żywca drobiowego wymaga zdecydowanych działań stabilizujących.
Nasza organizacja od wielu lat stara się o taką stabilizację, albowiem jej brak i ciągłe wahania cen na żywiec drobiowy pozbawia przewidywalnych dochodów rolników – producentów, a to prowadzi do utraty płynności. Mniejsze i średnie fermy mogą prowadzić pożądaną obecnie produkcję proekologiczną , która wymaga większych nakładów. Bez systemowych mechanizmów ochronnych, stabilizacyjnych nie ma perspektyw dla tej grupy producentów. Przy masowym napływie mięsa z przemysłu i jeszcze z zagranicy z nadzwyczajnymi preferencjami polska wytwórczość rolnicza rodzinnych gospodarstw drobiarskich skazywana jest na zagładę !!!
Proszę o wpisanie drobiarstwa jako jeden z zespołów roboczych.
Z poważaniem
                     Andrzej Danielak
                     Prezes PZZHiPD

Dnia 26 lutego 2019 12:57 Izabela.Wroblewska@minrol.gov.pl napisał(a):

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz załącznikiem do wypełnienia.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrotne przesłanie wypełnionej tabeli.

zaproszenie do zespołów

 

Z poważaniem

 

Izabela Wróblewska

 

Specjalista

Wydział Dialogu Społecznego i Współpracy z Samorządem

Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

telefon: 22 623 10 53;  fax: 22 623 22 99

 

Specialist

Unit for Social Dialogue and Cooperation with Self-government

Department of Social Matters and Agricultural Education

Ministry of Agriculture and Rural Development

00-930 Warsaw,  Wspólna Street No. 30, Poland

phone: +48 22 623 10 53;  fax: 22 623 22 99

 

www.minrol.gov.pl


Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa