Facebook
Baner

Aktualności

Informacje z Brukseli

W dniu 5 września br. odbyło się posiedzenie Grupy roboczej ,, Jaja i drób’’ w Copa-Cogeca, a następnie w dniu 6 września posiedzenie Grupy Dialogu Społecznego ds. Produkcji Zwierzęcej ,, Jaja i drób’’ w KE.

Informacje z posiedzeń:
Dobra wiadomość – DG Agri aktualizuje standardy marketingowe . Nadal pracują nad swoją propozycją dotyczącą mięsa drobiowego (zwłaszcza zawartości wody i foie gras jako punktów problematycznych), ale zaproponowali zmiany w obecnym prawodawstwie, jeśli chodzi o standardy handlowe jaj:
• Znakowanie jaj w gospodarstwie – ale państwa członkowskie mogą autoryzować zakłady pakowania i ma to być rozstrzygnięte na poziomie krajowym
• Zwolnienie chowu kur z wolnego wybiegu i dostosowane do zasad dla drobiu ekologicznego – brak utraty statusu ,, z wolnego wybiegu’’, pomimo zamknięcia drobiu w pomieszczeniach
• Panele słoneczne do wybiegów na świeżym powietrzu
• Wprowadzanie do obrotu jaj aromatyzowanych (zamierzony obcy zapach)
• Minimalna trwałość jaj - będzie podlegać zasadom horyzontalnym dotyczącym oznaczania daty Rozporządzeniem FIC 1169/2001, tzn. nie będzie obowiązywała 28 dniowa data przydatności jaj do spożycia
Następne kroki:
• Komentarze państw członkowskich do połowy września
• Zakończenie prac nad projektami prawnymi dotyczącymi standardów handlowych jaj
• Równoległe prace nad normami handlowymi dla drobiu (i innych)
• Skoordynowane przyjęcie przez Komisję (spodziewane 2023)
Można przedstawić sprawę wspierania propozycji władzom krajowym. Zwłaszcza zmiana przepisów dotyczących jaj od kur na wolnym wybiegu związana z zamknięciem drobiu jest czymś, co było tematem od lat i będzie bardzo ważne w świetle sezonów grypy ptaków, które przysparzają hodowcom poważnych problemów.
Z drugiej strony mamy złe wieści, jeśli chodzi o Ukrainę i import, który obecnie płynie z powodu umowy o liberalizacji handlu .
W przypadku mięsa drobiowego import znacznie wzrósł w czerwcu (24.000t), a spadł w lipcu i sierpniu (ok. 15.000t miesięcznie). Komisja twierdzi, że sezonowe wzrosty o tej porze roku były obecne także przed wojną. Jeśli weźmiemy pod uwagę średnią importu, na poziomie rocznym to otrzymalibyśmy ponad 200 000 ton w porównaniu z poprzednim kontyngentem wynoszącym 90 000 ton.
Sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca, jeśli chodzi o jajka. Od czasu liberalizacji zaobserwowano znaczne wzrosty importów, chociaż były one już obserwowane przed nią. W lipcu UE importowała 2900t, a w sierpniu 2000t. Poprzednia kwota wynosiła 3.000t na jaja i albuminy oraz dodatkowe 3.000t na jaja.
Ze względu na obecne ramy polityczne Komisja na razie nie wydaje się być za uruchomieniem jakichkolwiek klauzul ochronnych.
W posiedzeniach uczestniczyła online przedstawicielka PZZHiPD.
Anna Zubków

Apel do hodowców kur niosek w chowie klatkowym!

Link do ankiety online oraz w załączniku ankieta w wersji word.

Można wypełnić online lub wydrukować, zeskanować i przesłać na adres pzzhipd@wp.pl

PROMOCJA MIĘSA DROBIOWEGO PODCZAS DOŻYNEK PREZYDENCKICH 2022

PZZHiPZ Zaprasza wszystkich uczestników Dożynek Prezydenckich, które odbędą się w dniu 11 września br. w Rezydencji Prezydenta RP Belweder na degustację mięsa drobiowego.

Dalsze informacje w zakładce Działalność Związku - Wydarzenia Promocyjne

Dni Wilna z polskim drobiem

W dniu 3 września br. PZZHiPD przeprowadzi promocję mięsa drobiowego w Litwie podczas Dni Wilna. Działanie promocyjne jest finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Relacja z wydarzenia czytaj w zakładce: Działalność Związku - Wydarzenia Promocyjne