Facebook
Baner

Współpraca

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu bierze udział w projekcie finansowanym w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa.  Jest on realizowany od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2026 r. i ma na celu zwiększenie odporności i zrównoważonego rozwoju europejskiego sektora brojlerów poprzez stworzenie przestrzeni do interakcji między nauką a praktyką oraz współtworzenie gotowych do zastosowania innowacyjnych najlepszych praktyk na fermach brojlerów w Europie.

Projekt BroilerNet ma na celu generowanie i upowszechnianie informacji na temat produkcji brojlerów. Wiedza, która zostanie rozwinięta i rozpowszechniona w ramach BroilerNet, pomoże producentom brojlerów i innym zainteresowanym stronom sprostać wyzwaniom w obszarach zrównoważenia środowiskowego, dobrostanu i zdrowia zwierząt w nadchodzących dziesięcioleciach. W projekcie rozpoczęto działania dotyczące stworzenia innowacyjnych sieci łączących producentów brojlerów, doradców, firmy integrujące łańcuchy dostaw, organizacje rolników, naukowców i lekarzy weterynarii na poziomie krajowym i międzynarodowym. Uczestnicy sieci będą gromadzić i oceniać dobre praktyki dotyczące trzech kluczowych tematów: zrównoważenie środowiskowe, dobrostan i zdrowie zwierząt, dobrobyt ludzi. Najlepsze praktyki będą rozpowszechniane w różnych krajach europejskich za pośrednictwem filmów, ulotek, prezentacji oraz za pośrednictwem centrum wiedzy o brojlerach (ang. Brojler Knowledge Hub). Dokonana zostanie ocena dobrych praktyk, obejmująca analizę kosztów i korzyści ekonomicznych.

Projekt realizuje łącznie 25 partnerów, 13 instytucji naukowych i 12 partnerów z praktyki gospodarczej. W Polsce partnerami są Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów drobiu.

Więcej informacji na stronie projektu: