Facebook
Baner

Zapytania ofertowe

Promocja mięsa drobiowego podczas ,, Spotkania Motocyklowego''

Zapraszamy do wzięcia udziału w procedurze wyboru wykonawcy zadania pt. ,, Promocja mięsa drobiowego podczas ,, Spotkania Motocyklowego'' 

finansowana z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

"Międzynarodowa Konferencja Drobiarska''

PZZHiPD zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania ,, Międzynarodowa Konferencja Drobiarska''